CJUE. Împrejurările excepționale care pot exonera operatorul de transport aerian de obligația de a plăti compensații în cazul întârzierii prelungite a zborului

4 mai 2017 UE

Coliziunea dintre un avion și o pasăre constituie o împrejurare excepțională care poate exonera operatorul de transport aerian de obligația sa de a plăti compensații în cazul întârzierii prelungite a zborului. Cu toate acestea, atunci când un expert abilitat în acest scop a constatat după coliziune că avionul respectiv îndeplinește condițiile de zbor, operatorul de transport nu poate justifica întârzierea invocând necesitatea de a efectua un al doilea control, a decis CJUE potrivit unui comunicat:

La 10 august 2013, doamna Marcela Pešková și domnul Jirí Pešká s-au deplasat de la Burgas (Bulgaria) la Ostrava (Republica Cehă) cu un zbor operat de compania aeriană cehă Travel Service. Înainte de decolarea spre Ostrava, avionul care asigura acest zbor efectuase deja zboruri pe traseele de la Praga la Burgas, de la Burgas la Brno (Republica Cehă) și de la Brno la Burgas.

În cursul zborului de la Praga la Burgas, s-a constatat o deficiență tehnică la o clapetă. Eliminarea acestei deficiențe a necesitat o intervenție de o oră și patruzeci și cinci de minute. Ulterior, potrivit Travel Service, avionul a intrat în coliziune cu o pasăre în timpul aterizării zborului de la Burgas la Brno, ceea ce a necesitat controlul stării tehnice a aparatului. Acest control a fost efectuat inițial de către o societate locală abilitată în acest scop. Cu toate acestea, proprietarul avionului, societatea Sunwing, a insistat ca un tehnician din cadrul Travel Service să se deplaseze din alt oraș din Cehia la Brno pentru a verifica dacă avionul îndeplinea într-adevăr condițiile de zbor. În final, niciunul dintre cele două controale nu a evidențiat daune care să fi pus sub semnul întrebării capacitatea de zbor a avionului.

Din cauza acestor incidente neprevăzute, zborul doamnei Pešková și al domnului Pešká a suferit o întârziere la sosirea în Ostrava de cinci ore și 20 de minute. Doamna Pešková și domnul Pešká au sesizat ulterior Obvodní soud pro Prahu 6 (Tribunalul de Primă Instanță al Sectorului 6 Praga, Republica Cehă), solicitând societății Travel Service plata sumei de 6 825 de CZK (aproximativ 250 de euro). În opinia lor, Regulamentul Uniunii privind
compensarea pasagerilor aerieni (Regulamentul (CE) nr. 261/2004), astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție (Hotărârea Curții din 19 noiembrie 2009, Sturgeon, C-402/07 și C-432/07), le acordă dreptul la o astfel de compensație deoarece zborul lor a ajuns la destinație cu o întârziere de trei ore sau mai mare.

Citeste mai mult  Jurisprudență europeană mai accesibilă: Comisia a lansat un nou motor de căutare - ECLI

În acest context, Obvodní soud pro Prahu 6 adresează Curții mai multe întrebări. Instanța cehă urmărește în special să se stabilească dacă coliziunea unui avion cu o pasăre este o împrejurare excepțională care, atunci când intervine, poate exonera compania aeriană de obligația sa de a plăti compensații în cazul întârzierii zborului cu trei ore sau mai mult. Astfel, potrivit regulamentului și jurisprudenței Curții, operatorul de transport aerian nu trebuie să plătească compensații dacă întârzierea este cauzată de împrejurări excepționale care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile în acest scop.

Prin hotărârea pronunțată joi, 4 mai 2017 în cauza C-315/15, Curtea amintește mai întâi că împrejurările excepționale în  sensul regulamentului corespund unor evenimente care, prin natura sau originea lor, nu sunt
inerente exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul efectiv al acestuia. Curtea amintește totodată că defectarea prematură a anumitor componente ale unui avion nu constituie o împrejurarea excepțională, o asemenea pană fiind legată în mod intrinsec de sistemul de funcționare al aparatului.

Citeste mai mult  Parlamentul European cere recunoașterea automată transfrontalieră a adopțiilor

Astfel, întreținerea și buna funcționare a avioanelor intră în responsabilitatea operatorilor de transport aerian.

În schimb, Curtea declară că o coliziune între un avion și o pasăre, precum și eventuala deteriorare provocată de această coliziune, nu sunt legate în mod intrinsec de sistemul de funcționare al aparatului, astfel că o asemenea coliziune nu este, prin natura sau originea sa, inerentă exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul său efectiv. În consecință, coliziunea dintre un avion și o pasăre constituie o împrejurare excepțională în sensul regulamentului.

În acest context, Curtea amintește că operatorul de transport aerian este exonerat de obligația sa de a plăti compensații numai în cazul în care poate face dovada, pe de o parte, că anularea zborului sau întârzierea zborului egală sau mai mare de trei ore este cauzată de o împrejurare excepțională care nu ar putut fi evitată în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile și, pe de altă parte, că au fost adoptate toate măsurile pentru a evita ca împrejurările excepționale cu care s-a confruntat acest operator de transport să conducă la anularea zborului respectiv sau la o întârziere a zborului egală sau mai mare de trei ore.

În ceea ce privește aspectul dacă Travel Service a adoptat toate măsurile rezonabile după coliziune pentru a evita întârzierea zborului, Curtea reține că avionul respectiv pare să fi fost controlat la aeroportul din Brno de către un expert local abilitat în acest sens în temeiul reglementării aplicabile. În aceste condiții, Curtea consideră că un al doilea control al avionului nu era necesar pentru a se asigura în privința capacității de zbor a avionului astfel că întârzierea determinată de un astfel de control nu poate fi justificată în raport cu obligația de compensare prevăzută de regulament.

Citeste mai mult  Schimb automat de informații între UE și San Marino privind conturile financiare

În ceea ce privește problema dacă Travel Service a adoptat toate măsurile rezonabile pentru a preveni coliziunea respectivă, Curtea insistă asupra faptului că acest operator de transport nu poate fi obligat să ia măsuri care i-ar impune să accepte sacrificii care nu pot fi asumate în raport cu capacitățile întreprinderii sale. Totuși, deși operatorul de transport aerian poate fi obligat să adopte anumite măsuri preventive necesare pentru a reduce și chiar pentru a preveni riscurile unor eventuale coliziuni cu păsări, acest operator de transport aerian nu este responsabil pentru nerespectarea de către alte entități (precum, printre alții, administratorii de aeroport sau controlorii aerieni competenți) a obligațiilor ce le revin de a adopta măsurile preventive care intră în competența lor.

În sfârșit, Curtea stabilește că, în cazul în care întârzierea prelungită a unui avion își are originea nu numai într-o împrejurare excepțională, care nu ar fi putut să fie evitată prin măsuri adaptate situației și care a făcut obiectul, din partea operatorului de transport aerian, tuturor măsurilor rezonabile care pot să prevină consecințele acesteia (coliziunea avionului cu o pasăre), ci și într-o altă împrejurare a cărei producere îi este imputabilă (problema tehnică a avionului), întârzierea legată de această împrejurarea excepțională trebuie dedusă din timpul total de întârziere la sosirea zborului pentru a aprecia dacă acea parte a întârzierii imputabile operatorului de transport este de trei ore sau mai mare și trebuie, așadar, să facă obiectul unei compensații.

Cuvinte cheie: > >