Group 1

CJUE. Intrarea resortisanților unor țări terțe pe teritoriul unui stat membru. Viza valabilă prezentată nu trebuie să fie aplicată în mod necesar pe un document de călătorie valabil

5 septembrie 2014 UE

Articolul 24 alineatul (1) și articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), trebuie interpretate în sensul că anularea de către o autoritate dintr‑o țară terță a unui document de călătorie nu determină de plin drept lipsa valabilității unei vize uniforme aplicate pe acest document.

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 265/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2010, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din același regulament trebuie interpretat în sensul că nu impune pentru intrarea resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre condiția ca, la momentul verificării la frontiere, viza valabilă prezentată să fie aplicată în mod necesar pe un document de călătorie valabil.

Citeste mai mult  CJUE. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule. Noţiunea „primă unică”

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 562/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 265/2010, coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din același regulament trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care impune pentru intrarea resortisanților unor țări terțe pe teritoriul statului membru în cauză condiția ca, la momentul verificării la frontiere, viza valabilă prezentată să fie aplicată în mod necesar pe un document de călătorie valabil; a concluzionat CJUE în hotărârea pronunţată în cauza C‑575/12.

Cuvinte cheie: > > > >