Group 1

CJUE. Italia este obligată la plata unei sume forfetare de 20 de milioane de euro ca urmare a aplicării greșite a Directivei privind deșeurile

20 iulie 2015 UE

Ca urmare a aplicării greșite a Directivei privind deșeurile în regiunea Campania, Italia este obligată la plata unei sume forfetare de 20 de milioane de euro și la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 120 000 de euro pe zi de întârziere, a decis CJUE în hotărârea pronunțată joi, 16 iulie 2015, în cauza  C-653/13.

Curtea a constatat deja o primă neexecutare a obligațiilor de către Italia printr-o hotărâre din 2010 (cauza C-297/08).

Directiva privind deșeurile are ca obiectiv protejarea sănătăţii umane și a mediului. Statele membre sunt chemate să asigure eliminarea și recuperarea deșeurilor, precum și să reducă producerea acestora, în special prin promovarea unor tehnologii curate și a produselor care pot fi reciclate sau reutilizate. Astfel, statele membre trebuie să creeze o reţea integrată și adecvată de instalații de eliminare, care să permită Uniunii în ansamblu și statelor membre în mod individual să asigure eliminarea deșeurilor.
Italia a transpus Directiva privind deșeurile în anul 2006 și, în ceea ce privește regiunea Campania, o lege regională a definit 18 zone teritoriale omogene în cadrul cărora trebuia să se efectueze gestionarea și eliminarea deșeurilor urbane produse în bazinele aferente.
Ca urmare a unei situaţii de criză în procesul de eliminare a deșeurilor, apărută în regiunea Campania în anul 2007, Comisia a formulat împotriva Italiei o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, reproșând acestui stat membru că nu a creat, în cadrul regiunii menţionate, o reţea integrată și adecvată de instalaţii care să poată asigura autonomia în materie de eliminare a deșeurilor pe baza criteriului proximităţii geografice. Comisia a considerat că această situaţie a dus la apariţia unui pericol atât pentru sănătatea umană cât și pentru mediu.

Citeste mai mult  CE solicită României să respecte Directiva privind aplicarea taxelor rutiere și să transpună Directiva privind spațiul feroviar

Prin hotărârea din 4 martie 2010, Curtea a constatat că, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare, în regiunea Campania, pentru a asigura că deșeurile sunt valorificate și eliminate fără a periclita sănătatea umană și fără a aduce prejudicii mediului și, în special, prin neinstituirea unui sistem adecvat și integrat de instalaţii de eliminare, Italia nu și-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul directivei.

În cadrul controlului privind executarea hotărârii Curții, Comisia a ajuns la concluzia că Italia nu a asigurat o aducere la îndeplinire corectă a acestei hotărâri. Comisia arată că între anii 2010 și 2011 au fost semnalate mai multe probleme privind colectarea deșeurilor în Campania, care s-au soldat cu acumularea, de-a lungul mai multor zile, a tone de deșeuri pe căile publice din Napoli (Italia) și din alte orașe din Campania. În plus, o mare cantitate de deșeuri istorice (șase milioane de tone) s-au acumulat în această regiune și încă nu au fost eliminate, ceea ce va necesita probabil o perioadă de aproximativ cincisprezece ani.

Pe de altă parte, Comisia apreciază că, la expirarea termenului acordat pentru executarea hotărârii (15 ianuarie 2012), capacitățile care lipseau pentru tratarea deșeurilor pe categorii de instalații erau de 1 829 000 de tone pentru depozitele de deșeuri, de 1 190 000 de tone pentru instalațiile de termovalorificare și de 382 500 de tone pentru instalațiile de tratare a deșeurilor organice. De asemenea, persistau carențe structurale în materie de instalații de eliminare a deșeurilor, indispensabile în regiunea Campania.

Nemulțumită de situație, Comisia a introdus, așadar, o nouă acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei pentru a se constata nerespectarea primei hotărâri a Curții din 2010.
Prin hotărârea pronunțată joi, 16 iulie, Curtea constată că Italia nu a executat în mod corect hotărârea din 2010 și obligă acest stat membru, pe de o parte, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 120 000 de euro pe zi de întârziere în punerea în aplicare a hotărârii din 2010 (penalitatea cu titlu cominatoriu fiind datorată începând cu data de astăzi) și, pe de altă parte, la plata unei sume forfetare de 20 de milioane de euro.

Citeste mai mult  Comisia Europeană lansează o investigație aprofundată privind sprijinul acordat de statul român pentru CFR Marfă

Curtea a confirmat argumentele Comisiei, în special în ceea ce privește problema eliminării deșeurilor istorice și numărul insuficient de instalații care au capacitatea necesară pentru tratarea deșeurilor urbane în regiunea Campania. De asemenea, Curtea subliniază că, ținând seama de deficiența importantă a capacității regiunii Campania în eliminarea deșeurilor, se poate deduce că o astfel de insuficiență gravă la nivel regional poate afecta rețeaua națională de instalații de eliminare a deșeurilor, care nu va mai prezenta în acest caz caracterul integrat și adecvat impus de directivă. Aceasta este de natură să compromită în mod serios capacitatea Italiei de a îndeplini obiectivul privind autonomia națională în materie de eliminare a deșeurilor.

Curtea constată că neîndeplinirea obligațiilor reproșată Italiei a durat mai mult de cinci ani, ceea ce reprezintă o perioadă considerabilă. Prin urmare, întrucât Italia nu a pus în aplicare în mod corect hotărârea din 2010, Curtea decide să îi aplice o penalitate cu titlu cominatoriu zilnică și o sumă forfetară, în măsura în care astfel de sancțiuni financiare constituie un mijloc adecvat pentru asigurarea executării complete a primei hotărâri.

Citeste mai mult  Călătorii gratuite cu trenul pentru tineri din partea Parlamentului European

În ceea ce privește penalitatea cu titlu cominatoriu zilnică de 120 000 de euro, aceasta se împarte în trei părți, fiecare cu un cuantum zilnic de 40 000 de euro calculat pe categorii de instalații (depozite de deșeuri, instalații de termovalorificare și instalații de tratare a deșeurilor organice).

În ceea ce privește suma forfetară de 20 de milioane de euro, Curtea ia în considerare, pentru calcularea acesteia, că o neîndeplinire de către Italia a obligațiilor în materie de deșeuri a fost constatată în mai mult de 20 de cauze cu care a fost sesizată Curtea. Or, o astfel de repetare a comportamentului ilicit al unui stat membru în cadrul unui sector specific de acțiune a Uniunii este de natură să impună adoptarea unei măsuri disuasive, precum obligarea la plata unei sume forfetare.

Cuvinte cheie: > >