CJUE. Munca prin agent de muncă temporară. Domeniul de aplicare al interdicțiilor sau restricții privind utilizarea lucrătorilor temporari

17 martie 2015 Uncategorized

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară trebuie interpretat în sensul că:
– se adresează numai autorităților competente din statele membre, impunându‑le o obligație de revizuire pentru a se asigura caracterul justificat al eventualelor interdicții și restricții privind utilizarea lucrătorilor temporari și, în consecință, că
– nu impune instanțelor naționale obligația de a lăsa neaplicată orice dispoziție de drept național care cuprinde interdicții sau restricții privind utilizarea lucrătorilor temporari care nu sunt justificate de motive de interes general în sensul aceluiași articol 4 alineatul (1). (CJUE, Hotărârea din 17 martie pronunțată în cauza C‑533/13).

Cuvinte cheie: >