Group 1

CJUE. Necompetența instanței sesizate cu o acțiune privind nevaliditatea unui contract de adeziune de a judeca cererea având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în același contract

12 februarie 2015 UE

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei norme naționale de procedură în temeiul căreia o instanță locală competentă să se pronunțe asupra acțiunii unui consumator privind nevaliditatea unui contract de adeziune nu are competența să judece cererea consumatorului menționat care are ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale cuprinse în același contract, cu excepția cazului în care s‑ar dovedi că desesizarea instanței locale produce inconveniente procedurale de natură să facă excesiv de dificilă exercitarea drepturilor care sunt conferite consumatorului de ordinea juridică a Uniunii Europene. Este de competența instanței naționale să efectueze verificările necesare în această privință. (CJUE, Hotărârea din 12 februarie 2015 în cauza C‑567/13 Baczó și Vizsnyiczai)

Cuvinte cheie: > > >