Group 1

CJUE. Nu se poate impozita conversia titlurilor la purtător în titluri nominative sau în titluri de valoare dematerializate

Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării unui impozit pe conversia titlurilor la purtător în titluri nominative sau în titluri de valoare dematerializate. Un astfel de impozit nu poate fi justificat în temeiul articolului 6 din directiva menționată; a concluzionat CJUE în hotărârea pronunțată în cauza C‑299/13.

Cuvinte cheie: > > > > >