Group 1

CJUE. Oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale

25 octombrie 2015 UE

Oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale. Aceasta este situația atunci când oferta respectivă are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a ziarului online, se precizează într-un comunicat al CJUE.

New Media Online, o societate cu sediul în Innsbruck (Austria), administrează ziarul disponibil online „Tiroler Tageszeitung online” (www.tt.com). Acest site internet include în principal articole de presă scrisă. Totuși, la data producerii faptelor (în anul 2012), un link intitulat „Video” ducea la un subdomeniu care permitea, cu ajutorul unui catalog de căutare, vizionarea unui număr de peste 300 de înregistrări video. Aceste înregistrări video, cu o durată care poate varia de la 30 de secunde până la câteva minute, priveau subiecte variate, cum ar fi manifestări și evenimente locale, întrebări adresate trecătorilor cu privire la teme actuale, manifestări sportive, trailere ale filmelor, instrucţiuni de bricolaj pentru copii sau chiar înregistrări video ale unor cititori selecționate de redacție. Un număr foarte mic dintre înregistrările video aveau legătură cu articolele care figurau pe site-ul ziarului. De altfel, o parte dintre înregistrările video erau produse de un organism regional de difuzare a programelor de televiziune, Tirol TV, și erau în egală măsură accesibile pe site-ul internet al acestuia din urmă.

Citeste mai mult  Noi elemente de siguranță pentru medicamente

Potrivit Autorității Austriece de Comunicații (KommAustria), subdomeniul înregistrări video în discuție constituie un serviciu mass-media audiovizual la cerere, supus, în Austria, unei obligații de notificare. Bundeskommunikationssenat (Autoritatea austriacă competentă să judece acțiunile îndreptate împotriva deciziilor KommAustria) a confirmat această apreciere. New Media Online a sesizat ulterior Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativă, Austria). Aceasta din urmă solicită Curții de Justiție să interpreteze Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale – Directiva 2010/13/UE.
Directiva menționată vizează, printre altele, să protejeze consumatorii și, în mod deosebit, minorii. Ea stabilește astfel cerințe pe care serviciile mass-media audiovizuale trebuie să le respecte, în special în ceea ce privește comunicațiile comerciale și sponsorizarea.

Conform directivei, un serviciu mass-media audiovizual reprezintă fie o transmisie de televiziune, fie un serviciu mass-media audiovizual la cerere. Pe de altă parte, scopul principal al acestuia este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru publicul larg.

Directiva prevede în mod expres că nu se aplică versiunilor electronice ale ziarelor și revistelor.

Prin hotărârea pronunțată joi, 22 octombrie 2015, Curtea răspunde, în primul rând, că punerea la dispoziție, pe un subdomeniu al site-ului internet al unui ziar, de înregistrări video de scurtă durată care corespund unor scurte secvențe extrase din buletine de informații locale, de sport sau de divertisment intră sub incidența noțiunii „program” în sensul directivei.

Citeste mai mult  CJUE. Răspunderea titularului unei conexiuni la internet prin intermediul căreia s-au săvârșit încălcări ale dreptului de autor prin partajarea de fișiere

Curtea constată, printre altele, că durata înregistrărilor video este lipsită de importanță și că modul de selecționare a înregistrărilor video în cauză nu diferă de cel propus în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale la cerere. În plus, înregistrări video precum cele în cauză intră în concurență cu serviciile de informare oferite de organisme regionale de difuzare a programelor de televiziune și cu posturile de muzică, cu posturile cu specific sportiv și cu emisiunile de
divertisment. Or, finalitatea directivei constă tocmai în a aplica, într-un univers media deosebit de concurențial, aceleași norme în privința unor actori care se adresează aceluiași public și în a evita ca servicii mass-media audiovizuale la cerere, precum galeria video în cauză, să poată face o concurență neloială televiziunii tradiționale.

În al doilea rând, Curtea răspunde că, pentru a aprecia scopul principal al unui serviciu de punere la dispoziție a unor înregistrări video oferit în cadrul versiunii electronice a unui ziar, trebuie să se examineze aspectul dacă acest serviciu are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a operatorului site-ului internet și nu reprezintă doar o completare indisociabilă a acestei activități, în special datorită legăturilor pe care
oferta audiovizuală le prezintă cu oferta textuală. Sarcina acestei aprecieri revine Verwaltungsgerichtshof.

Curtea subliniază în această privință că, în pofida elementelor audiovizuale pe care le conține, o versiune electronică a unui ziar nu trebuie să fie considerată un serviciu audiovizual dacă aceste elemente audiovizuale sunt secundare și servesc doar la completarea ofertei articolelor de presă scrisă.

Citeste mai mult  Comisia Europeană ia măsuri în vederea promovării securității și a sănătății în muncă la nivelul UE

Cu toate acestea, Curtea consideră că un serviciu audiovizual nu trebuie să fie exclus în mod sistematic din domeniul de aplicare al acestei directive pentru simplul motiv că operatorul site-ului internet vizat este o societate de editare a unui ziar online. O secțiune video care, în cadrul unui site internet unic, ar îndeplini condițiile pentru a fi calificată drept serviciu mass-media audiovizual la cerere nu pierde această caracteristică pentru simplul motiv că este
accesibilă pe site-ul internet al unui ziar sau că este propusă în cadrul acestuia.

În speță, se pare că foarte puține articole de presă au legătură cu secvențele video în cauză. În plus, reiese că cea mai mare parte a acestor înregistrări video sunt accesibile și pot fi consultate independent de consultarea articolelor din versiunea electronică a ziarului. Aceste elemente tind să indice că serviciul în cauză ar putea fi considerat ca având un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a New Media Online, reprezentând astfel un serviciu distinct de celelalte servicii oferite de această societate. O asemenea apreciere este însă de competența Verwaltungsgerichtshof.

Cuvinte cheie: >