CJUE. Realizarea de copii de pe un site internet se poate face fara autorizare din partea titularilor drepturilor de autor

12 iunie 2014 Uncategorized

Copyright-_all_rights_reserved„Articolul 5 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala trebuie interpretat in sensul ca copiile pe ecranul calculatorului utilizatorului si copiile in memoria „cache” a hard diskului calculatorului respectiv, efectuate de un utilizator final in cursul consultarii unui site internet, indeplinesc conditiile potrivit carora aceste copii trebuie sa fie provizorii, sa aiba un caracter tranzitoriu sau accesoriu si sa constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic, precum si conditiile stabilite la articolul 5 alineatul (5) din aceasta directiva si, prin urmare, pot fi realizate fara autorizare din partea titularilor drepturilor de autor” a concluzionat CJUE intr-o hotarare pronuntata in cauza C-360/13.

Cuvinte cheie: > > >