CJUE. Reglementare națională care impune ca susținătorul reîntregirii și soțul să fi împlinit vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii de reîntregire. Interpretare conformă

22 iulie 2014 UE

ECJArticolul 4 alineatul (5) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei trebuie interpretat în sensul că această dispoziție nu se opune unei reglementări naționale care prevede că soții și partenerii înregistrați trebuie să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii pentru a putea fi considerați membri de familie care au dreptul la reîntregirea familiei; a concluzionat CJUE în hotarârea pronunţată în cauza C‑338/13.

Cuvinte cheie: > >