CJUE. Specificațiile paginei cu date biografice care poate fi citită automat a pașapoartelor emise de statele membre

3 octombrie 2014 UE

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009, trebuie interpretată în sensul că impune ca pagina cu date biografice care poate fi citită automat din pașapoartele emise de statele membre să îndeplinească toate specificațiile obligatorii prevăzute în partea 1 din Documentul 9303 al Organizației Internaționale a Aviației Civile (OACI).

Anexa la Regulamentul nr. 2252/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 444/2009, coroborată cu partea 1 din Documentul 9303 al Organizației Internaționale a Aviației Civile trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca, în cazul în care legislația unui stat membru prevede că numele unei persoane este compus din prenumele sale și din numele său de familie, acest stat să poată totuși să înscrie numele avut la naștere fie, în calitate de element de identificare primar, în rubrica 06 de pe pagina cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat, fie, în calitate de element de identificare secundar, în rubrica 07 de pe această pagină, fie într‑o rubrică unică compusă din rubricile 06 și 07 menționate.

Citeste mai mult  CJUE. Executarea unui mandat de arestare emis de un stat membru UE poate fi anulată în cazul în care există riscul real al tratamentelor inumane din cauza condiţiilor de detenție în statul respectiv

Anexa la Regulamentul nr. 2252/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 444/2009, coroborată cu dispozițiile punctului 8.6 din secțiunea IV din partea 1 din Documentul 9303 al Organizației Internaționale a Aviației Civile trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care legislația unui stat membru prevede că numele unei persoane este compus din prenumele sale și din numele său de familie, această anexă se opune ca respectivul stat să poată înscrie numele avut la naștere în calitate de informație cu caracter personal facultativă în rubrica 13 de pe pagina cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat.

Anexa la Regulamentul nr. 2252/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 444/2009, coroborată cu dispozițiile părții 1 din Documentul 9303 al Organizației Internaționale a Aviației Civile trebuie interpretată, în lumina articolului 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că, în cazul în care legislația unui stat membru prevede că numele unei persoane este compus din prenumele sale și din numele său de familie, dacă acest stat alege totuși să menționeze numele avut la naștere de titularul pașaportului în rubricile 06 și/sau 07 de pe pagina cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat, trebuie să menționeze, fără ambiguitate, în denumirea acestor rubrici, că numele avut la naștere este înscris în acestea; a concluzionat CJUE în hotărârea pronunțată în cauza C‑101/13.

Cuvinte cheie: > > >