CJUE: Tarifele pentru anularea unei rezervări solicitate de companiile aeriene pot fi controlate în ceea ce privește caracterul lor abuziv

6 iulie 2017 UE

CJUE: Tarifele pentru anularea unei rezervări solicitate de companiile aeriene pot fi controlate în ceea ce privește caracterul lor abuziv. În plus, diferitele elemente care compun prețul final care urmează să fie plătit companiilor aeriene trebuie să fie indicate în mod separat.

Compania aeriană germană Air Berlin a introdus în condițiile sale generale de vânzare o clauză potrivit căreia, în cazul în care un pasager își anulează rezervarea unui zbor la tarif economic sau nu se prezintă la îmbarcarea unui asemenea zbor, se percepe o sumă de 25 de euro, cu titlu de tarif de administrare, din suma care trebuie să îi fie rambursată acestuia. Bundesverband der Verbraucherzentralen (Uniunea Federală Germană a Organizațiilor și Asociațiilor de Consumatori) consideră că această clauză este nulă în temeiul dreptului german, întrucât dezavantajează clienții în mod nejustificat. În plus, fiind vorba despre îndeplinirea unei obligații legale, Air Berlin nu ar putea solicita tarife distincte.

Prin urmare, Bundesverband a sesizat instanțele germane cu o acțiune în încetare împotriva Air Berlin.

Citeste mai mult  Avocatul general al CJUE. Obligația Facebook de a șterge informații ilicite

În cadrul aceleiași acțiuni, Bundesverband contestă practicile Air Berlin referitoare la afișarea prețurilor pe site-ul său internet. Astfel, cu ocazia simulării unei rezervări online în 2010, Bundesverband a constatat că taxele și tarifele de aeroport indicate erau mult mai mici decât cele efectiv percepute de aeroporturile în cauză. Bundesverband consideră că această practică poate induce consumatorul în eroare și că este contrară normelor privind transparența prețurilor prevăzute de Regulamentul Uniunii privind operarea serviciilor aeriene (Regulamentul (CE) nr. 1008/2008).

În acest context, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) solicită Curții de Justiție să interpreteze acest regulament. Bundesgerichtshof, la fel ca Bundesverband, consideră că clauza referitoare la tarifele de administrare de 25 euro în cazul anulării rezervării unui zbor sau al neprezentării la îmbarcare dezavantajează în mod nejustificat clienții și este, prin urmare, nulă în conformitate cu dispozițiile dreptului german care transpun Directiva Uniunii privind clauzele abuzive (Directiva 93/13/CEE).

Bundesgerichtshof ridică totuși problema dacă libertatea de a stabili tarifele recunoscută transportatorilor aerieni prin Regulamentul nr. 1008/2008 se opune ca o reglementare națională care transpune dreptul Uniunii în materie de protecție a consumatorilor să se aplice unei asemenea clauze.

Citeste mai mult  Transferuri în euro ieftine oriunde în UE

Prin hotărârea pronunțată în data de 6 iulie 2017 în cauza C-290/16, Curtea răspunde că libertatea de stabilire a tarifelor recunoscută transportatorilor aerieni prin Regulamentul privind operarea serviciilor aeriene nu se opune ca aplicarea unei reglementări naționale de transpunere a Directivei privind clauzele abuzive să poată avea ca rezultat declararea nulității unei clauze cuprinse în condițiile generale de vânzare, care permite să se perceapă tarife de administrare forfetare separate de la clienții care și-au anulat rezervarea sau care nu s-au prezentat la un zbor.

În această privință, Curtea constată că normele generale de protecție a consumatorilor împotriva clauzelor abuzive se aplică și contractelor de transport aerian.

În ceea ce privește transparența prețurilor, impusă de Regulamentul privind operarea serviciilor aeriene, Curtea precizează că, la publicarea tarifelor lor, transportatorii aerieni trebuie să indice, în mod separat, cuantumurile datorate de clienți cu titlu de taxe, tarife de aeroport și alte tarife, impuneri, tarife suplimentare și comisioane și, în consecință, nu pot include, nici măcar parțial, aceste elemente în tariful pentru transportul aerian de pasageri.

Citeste mai mult  CJUE: Prelungirea unui contract de muncă după împlinirea vârstei normale de pensionare poate fi limitată în timp

Curtea constată că tariful pentru transportul aerian de pasageri, taxele, tarifele de aeroport și celelalte tarife, impuneri, tarife suplimentare și comisioane care compun prețul final care urmează a fi plătit trebuie să fie întotdeauna aduse la cunoștința clientului sub aspectul cuantumului pe care îl reprezintă în acest preț final. Dacă transportatorii aerieni ar putea să aleagă între a include aceste taxe, tarife de aeroport și alte tarife în tariful pentru transportul aerian de pasageri sau a indica aceste diferite elemente în mod separat, obiectivul de informare și de transparență a prețurilor urmărit de regulament nu ar fi atins.

Sursa: comunicat CJUE

Cuvinte cheie: > >