Clauză compromisorie. Declinarea competenței instanței judecătorești

29 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Dacă părţile au stabilit ca litigiile dintre ele sa fie soluţionate pe calea arbitrajului, prin inserarea unei clauze compromisorii in Contractul Cadru, fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun in favoarea instanţei arbitrale, rezultă că părţile au optat pentru arbitrajul instituţionalizat, fiind suficientă astfel referirea la instituţia care organizează arbitrajul , în speţă Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, România .

Potrivit art.554 alin.1 Cod.pr.civ: ”Instanța judecătorească, sesizată cu o cauză cu privire la care s-a încheiat o convenție arbitrală, își va verifica propria competență și se va declara necompetentă numai dacă părțile sau una dintre ele solicită aceasta, invocând convenția arbitrală. În acest caz, instanța își va declina competența în favoarea organizației sau instituției pe lângă care funcționează arbitrajul instituționalizat, care, în temeiul hotărârii de declinare, va lua măsurile necesare în vederea constituirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului ad-hoc, instanța va respinge cererea ca nefiind de competența instanței judecătorești”

Faţă de împrejurarea că părţile procesului nu au optat pentru un arbitraj ad-hoc (situaţie în care se impunea respingerea cererii ca nefiind de competența instanței judecătorești), ci pentru arbitrajul instituţionalizat, tribunalul, constatând necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a litigiului, în favoarea Curţii de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, România. (Tribunalul Vâlcea, Secția I civilă, Sentinţa civilă nr. 688 19 mai 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >