Group 1

Stabilirea caracterului ilicit al unei clauze contractuale

12 iunie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

„Caracterul ilicit al unei clauze contractuale se poate stabili numai prin raportare la normele legale pretins incalcate. In consecinta, este nelegala hotararea prin care instanta retine caracterul ilicit al unei clauze contractuale prin raportare la alte clauze din contract si constata nulitatea acesteia fara sa indice norma de drept substantial, imperativa, care a fost incalcata.” (ICCJ Sectia a II-a civila, Decizia nr. 58 din 16 ianuarie 2014)

Cuvinte cheie: > > >