Codul civil adnotat

TITLUL PRELIMINAR – Despre legea civila

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1 – Izvoarele dreptului civil
Art. 2 – Obiectul si continutul Codului civil
Art. 3 – Aplicarea generala a Codului civil
Art. 4 – Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului
Art. 5 – Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene

CAPITOLUL II – Aplicarea legii civile

Art. 6 – Aplicarea în timp a legii civile
Art. 7 – Teritorialitatea legii civile
Art. 8 – Extrateritorialitatea legii civile

CAPITOLUL III – Interpretarea si efectele legii civile

Art. 9 – Interpretarea legii
Art. 10 – Interzicerea analogiei
Art. 11 – Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri
Art. 12 – Libertatea de a dispune
Art. 13 – Renuntarea la drept
Art. 14 – Buna-credinta
Art. 15 – Abuzul de drept
Art. 16 – Vinovatia
Art. 17 – Eroarea comuna si invincibila

CAPITOLUL IV – Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

Art. 18 – Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare
Art. 19 – Conditiile de publicitate
Art. 20 – Efectele publicitatii
Art. 21 – Prezumtiile
Art. 22 – Lipsa publicitatii. Sanctiuni
Art. 23 – Concursul dintre formele de publicitate
Art. 24 – Consultarea registrelor publice

CARTEA I – Despre persoane

TITLUL I – Dispozitii generale

Art. 25 – Subiectele de drept civil
Art. 26 – Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile
Art. 27 – Cetatenii straini si apatrizii
Art. 28 – Capacitatea civila
Art. 29 – Limitele capacitatii civile
Art. 30 – Egalitatea in fata legii civile
Art. 31 – Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune
Art. 32 – Transferul intrapatrimonial
Art. 33 – Patrimoniul profesional individual

TITLUL II – Persoana fizica

CAPITOLUL I – Capacitatea civila a persoanei fizice

SECTIUNEA 1 – Capacitatea de folosinta
Art. 34 – Notiune
Art. 35 – Durata capacitatii de folosinta
Art. 36 – Drepturile copilului conceput

SECTIUNEA 2 – Capacitatea de exercitiu

Art. 37 – Notiune
Art. 38 – Inceputul capacitatii de exercitiu
Art. 39 – Situatia minorului casatorit
Art. 40 – Capacitatea de exercitiu anticipata
Art. 41 – Capacitatea de exercitiu restransa
Art. 42 – Regimul unor acte ale minorului
Art. 43 – Lipsa capacitatii de exercitiu
Art. 44 – Sanctiune
Art. 45 – Frauda comisa de incapabil
Art. 46 – Regimul nulitatii
Art. 47 – Limitele obligatiei de restituire
Art. 48 – Confirmarea actului anulabil

SECTIUNEA  3 – Declararea judecatoreasca a mortii

Art. 49 – Cazul general
Art. 50 – Cazuri speciale
Art. 51 – Procedura de declarare a mortii
Art. 52 – Data prezumata a mortii celui disparut
Art. 53 – Prezumtie
Art. 54 – Anularea hotararii de declarare a mortii
Art. 55 – Descoperirea certificatului de deces
Art. 56 – Plata facuta mostenitorilor aparenti
Art. 57 – Drepturile mostenitorului aparent

CAPITOLUL II – Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 58 – Drepturi ale personalitatii
Art. 59 – Atributele de identificare
Art. 60 – Dreptul de a dispune de sine insusi

SECTIUNEA 2 – Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice

Art. 61 – Garantarea drepturilor inerente fiintei umane
Art. 62 – Interzicerea practicii eugenice
Art. 63 – Interventiile asupra caracterelor genetice
Art. 64 – Inviolabilitatea corpului uman
Art. 65 – Examenul caracteristicilor genetice
Art. 66 – Interzicerea unor acte patrimoniale
Art. 67 – Interventiile medicale asupra unei persoane
Art. 68 – Prelevarea si transplantul de la persoanele in viata
Art. 69 – Sesizarea instantei judecatoresti

SECTIUNEA 3 – Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Art. 70 – Dreptul la libera exprimare
Art. 71 – Dreptul la viata privata
Art. 72 – Dreptul la demnitate
Art. 73 – Dreptul la propria imagine
Art. 74 – Atingeri aduse vietii private
Art. 75 – Limite
Art. 76 – Prezumtia de consimtamant
Art. 77 – Prelucrarea datelor personale

SECTIUNEA  4 – Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Art. 78 – Respectul datorat persoanei decedate
Art. 79 – Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art. 80 – Respectarea vointei persoanei decedate
Art. 81 – Prelevarea de la persoanele decedate

CAPITOLUL III – Identificarea persoanei fizice

SECTIUNEA 1 – Numele
Art. 82 – Dreptul la nume
Art. 83 – Structura numelui
Art. 84 – Dobandirea numelui
Art. 85 – Schimbarea numelui pe cale administrativa

SECTIUNEA  2 – Domiciliul si resedinta

Art. 86 – Dreptul la domiciliu si resedinta
Art. 87 – Domiciliul
Art. 88 – Resedinta
Art. 89 – Stabilirea si schimbarea domiciliului
Art. 90 – Prezumtia de domiciliu
Art. 91 – Dovada
Art. 92 – Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 93 – Cazuri speciale
Art. 94 – Domiciliul persoanei puse sub curatela
Art. 95 – Domiciliul la curatorul special
Art. 96 – Domiciliul profesional
Art. 97 – Domiciliul ales

SECTIUNEA  3 – Actele de stare civila

Art. 98 – Starea civila
Art. 99 – Dovada starii civile
Art. 100 – Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila
Art. 101 – Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
Art. 102 – Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent
Art. 103 – Alte mijloace de dovada a starii civile

TITLUL III – Ocrotirea persoanei fizice

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 104 – Interesul persoanei ocrotite
Art. 105 – Persoanele ocrotite
Art. 106 – Masurile de ocrotire
Art. 107 – Instanta de tutela
Art. 108 – Ocrotirea persoanei prin tutela
Art. 109 – Ocrotirea persoanei prin curatela

CAPITOLUL II – Tutela minorului

SECTIUNEA 1 – Deschiderea tutelei

Art. 110 – Cazurile de instituire
Art. 111 – Persoanele obligate sa instiinteze instanta de tutela

SECTIUNEA 2 – Tutorele

Art. 112 – Persoana care poate fi numita tutore
Art. 113 – Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art. 114 – Desemnarea tutorelui de catre parinte
Art. 115 – Desemnarea mai multor tutori
Art. 116 – Masuri provizorii
Art. 177 – Garantii
Art. 118 – Numirea tutorelui de catre instanta de tutela
Art. 119 – Procedura de numire
Art. 120 – Refuzul continuarii tutelei
Art. 121 – Inlocuirea tutorelui
Art. 122 – Caracterul personal al tutelei
Art. 123 – Gratuitatea tutelei

SECTIUNEA 3 – Consiliul de familie

Art. 124 – Rolul consiliului de familie
Art. 125 – Membrii consiliului de familie
Art. 126 – Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie
Art. 127 – Modificarea consiliului de familie
Art. 128 – Constituirea consiliului de familie
Art. 129 – Functionarea consiliului de familie
Art. 130 – Atributii
Art. 131 – Inlocuirea consiliului de familie
Art. 132 – Imposibilitatea constituirii consiliului de familie

SECTIUNEA 4 – Exercitarea tutelei

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 133 – Exercitarea tutelei in interesul minorului
Art. 134 – Continutul tutelei
Art. 135 – Tutela exercitata de ambii soti

SUBSECTIUNEA 2– Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

Art. 136 – Avizul consiliului de familie
Art. 137 – Domiciliul minorului
Art. 138 – Felul invataturii sau al pregatirii profesionale
Art. 139 – Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani

SUBSECTIUNEA  3 – Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Art. 140 – Inventarul bunurilor minorului
Art. 141 – Actele facute in lipsa inventarului
Art. 142 – Administrarea bunurilor minorului
Art. 143 – Reprezentarea minorului
Art. 144 – Regimul juridic al actelor de dispozitie
Art. 145 – Autorizarea instantei de tutela
Art. 146 – Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani
Art. 147 – Interzicerea unor acte juridice
Art. 148 – Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului
Art. 149 – Constituirea de depozite bancare
Art. 150 – Cazurile de numire a curatorului special

SECTIUNEA  5 – Controlul exercitarii tutelei

Art. 151 – Controlul instantei de tutela
Art. 152 – Darea de seama
Art. 153 – Descarcarea tutorelui
Art. 154 – Interzicerea dispensei de a da socoteala
Art. 155 – Plangerea impotriva tutorelui

SECTIUNEA  6 – Incetarea tutelei

Art. 156 – Cazurile de incetare
Art. 157 – Moartea tutorelui
Art. 158 – Indepartarea tutorelui
Art. 159 – Numirea curatorului special
Art. 160 – Darea de seama generala
Art. 161 – Predarea bunurilor
Art. 162 – Descarcarea de gestiune
Art. 163 – Amenda civila

CAPITOLUL III – Ocrotirea interzisului judecatoresc

Art. 164 – Conditii
Art. 165 – Persoanele care pot cere punerea sub interdictie
Art. 166 – Desemnarea tutorelui
Art. 167 – Numirea unui curator special
Art. 168 – Procedura
Art. 169 – Opozabilitatea interdictiei
Art. 170 – Numirea tutorelui
Art. 171 – Aplicarea regulilor de la tutela
Art. 172 – Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 173 – Inlocuirea tutorelui
Art. 174 – Obligatiile tutorelui
Art. 175 – Liberalitatile primite de descendentii interzisului judecatoresc
Art. 176 – Minorul pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 177 – Ridicarea interdictiei judecatoresti

CAPITOLUL IV – Curatela

Art. 178 – Cazuri de instituire
Art. 179 – Competenta instantei de tutela
Art. 180 – Persoana care poate fi numita curator
Art. 181 – Efectele curatelei
Art. 182 – Procedura de instituire
Art. 183 – Continutul curatelei
Art. 184 – Inlocuirea curatorului
Art. 185 – Incetarea curatelei
Art. 186 – Dispozitii speciale

TITLUL IV – Persoana juridica

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 187 – Elementele constitutive
Art. 188 – Calitatea de persoana juridica
Art. 189 – Categorii de persoane juridice
Art. 190 – Persoana juridica de drept privat
Art. 191 – Persoana juridica de drept public
Art. 192 – Regimul juridic aplicabil
Art. 193 – Efectele personalitatii juridice

CAPITOLUL II – Infiintarea persoanei juridice

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 194 – Modurile de infiintare
Art. 195 – Durata persoanei juridice

SECTIUNEA 2 – Nulitatea persoanei juridice

Art. 196 – Cauzele de nulitate
Art. 197 – Aspectele speciale privind regimul nulitatii
Art. 198 – Efectele nulitatii
Art. 199 – Regimul actelor juridice incheiate cu tertii

SECTIUNEA 3 – Inregistrarea persoanei juridice

Art. 200 – Inregistrarea persoanei juridice
Art. 201 – Obligatia de verificare a documentelor publicate
Art. 202 – Lipsa inregistrarii
Art. 203 – Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare
Art. 204 – Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare

CAPITOLUL III – Capacitatea civila a persoanei juridice

SECTIUNEA 1 – Capacitatea de folosinta a persoanei juridice

Art. 205 – Data dobandirii capacitatii de folosinta
Art. 206 – Continutul capacitatii de folosinta
Art. 207 – Desfasurarea activitatilor autorizate
Art. 208 – Capacitatea de a primi liberalitati

SECTIUNEA  2 – Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

SUBSECTIUNEA 1 – Capacitatea de exercitiu

Art. 209 – Data dobandirii capacitatii de exercitiu
Art. 210 – Lipsa organelor de administrare
Art. 211 – Incapacitati si incompatibilitati

SUBSECTIUNEA 2– Functionarea persoanei juridice

Art. 212 – Actele emise de organele persoanei juridice
Art. 213 – Obligatiile membrilor organelor de administrare
Art. 214 – Separarea patrimoniilor
Art. 215 – Contrarietatea de interese
Art. 216 – Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art. 217 – Suspendarea actelor atacate
Art. 218 – Participarea la circuitul civil
Art. 219 – Raspunderea pentru fapte juridice
Art. 220 – Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice

SUBSECTIUNEA 3 – Dispozitii speciale

Art. 221 – Raspunderea persoanelor juridice de drept public
Art. 222 – Independenta patrimoniala
Art. 223 – Statul si unitatile administrativ-teritoriale
Art. 224 – Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale

CAPITOLUL IV – Identificarea persoanei juridice

Art. 225 – Nationalitatea persoanei juridice
Art. 226 – Denumirea persoanei juridice
Art. 227 – Sediul persoanei juridice
Art. 228 – Schimbarea denumirii si sediului
Art. 229 – Dovada denumirii si sediului
Art. 230 – Alte atribute de identificare
Art. 231 – Mentiuni obligatorii

CAPITOLUL V – Reorganizarea persoanei juridice

Art. 232 – Notiune
Art. 233 – Modurile de reorganizare
Art. 234 – Fuziunea
Art. 235 – Efectele fuziunii
Art. 236 – Divizarea
Art. 237 – Efectele divizarii
Art. 238 – Intinderea raspunderii in caz de divizare
Art. 239 – Repartizarea contractelor in caz de divizare
Art. 240 – Incetarea unor contracte
Art. 241 – Transformarea persoanei juridice
Art. 242 – Data transmiterii drepturilor si obligatiilor
Art. 243 – Opozitii

CAPITOLUL VI – Incetarea persoanei juridice

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 244 – Modurile de incetare

SECTIUNEA  2 – Dizolvarea persoanei juridice

Art. 245 – Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art. 246 – Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art. 247 – Opozitii
Art. 248 – Lichidarea
Art. 249 – Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare

SECTIUNEA  3 – Dispozitii speciale
Art. 250 – Desfiintarea unor persoane juridice
Art. 251 – Data incetarii personalitatii juridice

TITLUL V – Apararea drepturilor nepatrimoniale

Art. 252 – Ocrotirea personalitatii umane
Art. 253 – Mijloace de aparare
Art. 254 – Apararea dreptului la nume
Art. 255 – Masuri provizorii
Art. 256 – Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art. 257 – Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

CARTEA II – Despre familie

TITLUL I – Dispozitii generale

Art. 258 – Familia
Art. 259 – Casatoria
Art. 260 – Egalitatea in drepturi a copiilor
Art. 261 – Indatorirea parintilor
Art. 262 – Relatiile dintre parinti si copii
Art. 263 – Principiul interesului superior al copilului
Art. 264 – Ascultarea copilului
Art. 265 – Instanta competenta

TITLUL II – Casatoria

CAPITOLUL I – Logodna

Art. 266 – Incheierea logodnei
Art. 267 – Ruperea logodnei
Art. 268 – Restituirea darurilor
Art. 269 – Raspunderea pentru ruperea logodnei
Art. 270 – Termenul de prescriptie

CAPITOLUL II – Incheierea casatoriei

SECTIUNEA 1 – Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei

Art. 271 – Consimtamantul la casatorie
Art. 272 – Varsta matrimoniala
Art. 273 – Bigamia
Art. 274 – Interzicerea casatoriei intre rude
Art. 275 – Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora
Art. 276 – Alienatia si debilitatea mintala
Art. 277 – Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria

SECTIUNEA a 2-a – Formalitatile pentru incheierea casatoriei

Art. 278 – Comunicarea starii de sanatate
Art. 279 – Locul incheierii casatoriei
Art. 280 – Declaratia de casatorie
Art. 281 – Continutul declaratiei de casatorie
Art. 282 – Alegerea numelui de familie
Art. 283 – Publicitatea declaratiei de casatorie
Art. 284 – Reinnoirea declaratiei de casatorie
Art. 285 – Opozitia la casatorie
Art. 286 – Refuzul celebrarii casatoriei
Art. 287 – Celebrarea casatoriei
Art. 288 – Martorii la casatorie
Art. 289 – Momentul incheierii casatoriei

CAPITOLUL III – Formalitati ulterioare incheierii casatoriei

Art. 290 – Actul de casatorie
Art. 291 – Formalitatile privind regimul matrimonial
Art. 292 – Dovada casatoriei

CAPITOLUL IV – Nulitatea casatoriei

SECTIUNEA 1 – Nulitatea absoluta a casatoriei

Art. 293 – Cazurile de nulitate absoluta
Art. 294 – Lipsa varstei matrimoniale
Art. 295 – Casatoria fictiva
Art. 296 – Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta

SECTIUNEA  2 – Nulitatea relativa a casatoriei

Art. 297 – Lipsa incuviintarilor cerute de lege
Art. 298 – Viciile de consimtamant
Art. 299 – Lipsa discernamantului
Art. 300 – Existenta tutelei
Art. 301 – Termenul de prescriptie
Art. 302 – Caracterul personal al actiunii
Art. 303 – Acoperirea nulitatii

SECTIUNEA  3 – Efectele nulitatii casatoriei

Art. 304 – Casatoria putativa
Art. 305 – Situatia copiilor
Art. 306 – Opozabilitatea hotararii judecatoresti

CAPITOLUL V – Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Art. 307 – Reglementarea raporturilor personale dintre soti
Art. 308 – Luarea deciziilor de catre soti
Art. 309 – Indatoririle sotilor
Art. 310 – Independenta sotilor
Art. 311 – Schimbarea numelui de familie

CAPITOLUL VI – Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

SUBSECTIUNEA 1 – Despre regimul matrimonial in general

Art. 312 – Regimurile matrimoniale
Art. 313 – Efectele regimului matrimonial
Art. 314 – Mandatul conventional
Art. 315 – Mandatul judiciar
Art. 316 – Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei
Art. 317 – Independenta patrimoniala a sotilor
Art. 318 – Dreptul la informare
Art. 319 – Incetarea regimului matrimonial
Art. 320 – Lichidarea regimului matrimonial

SUBSECTIUNEA  2 – Locuinta familiei

Art. 321 – Notiune
Art. 322 – Regimul unor acte juridice
Art. 323 – Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate
Art. 324 – Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere

SUBSECTIUNEA 3 – Cheltuielile casatoriei

Art. 325 – Contributia sotilor
Art. 326 – Munca in gospodarie
Art. 327 – Veniturile din profesie
Art. 328 – Dreptul la compensatie

SUBSECTIUNEA 4 – Alegerea regimului matrimonial

Art. 329 – Conventia matrimoniala
Art. 330 – Incheierea conventiei matrimoniale
Art. 331 – Simulatia conventiei matrimoniale
Art. 332 – Obiectul conventiei matrimoniale
Art. 333 – Clauza de preciput
Art. 334 – Publicitatea conventiei matrimoniale
Art. 335 – Inopozabilitatea conventiei matrimoniale
Art. 336 – Modificarea conventiei matrimoniale
Art. 337 – Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor
Art. 338 – Nulitatea conventiei matrimoniale

SECTIUNEA 2 – Regimul comunitatii legale

Art. 339 – Bunurile comune
Art. 340 – Bunurile proprii
Art. 341 – Veniturile din munca si cele asimilate acestora
Art. 342 – Regimul juridic al bunurilor proprii
Art. 343 – Dovada bunurilor sotilor
Art. 344 – Formalitatile de publicitate
Art. 345 – Actele de conservare, de folosinta si de administrare
Art. 346 – Actele de instrainare si de grevare
Art. 347 – Nulitatea relativa
Art. 348 – Aportul de bunuri comune
Art. 349 – Regimul aporturilor
Art. 350 – Dispozitii testamentare
Art. 351 – Datoriile comune ale sotilor
Art. 352 – Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune
Art. 353 – Urmarirea bunurilor comune
Art. 354 – Urmarirea veniturilor din profesie
Art. 355 – Lichidarea regimului comunitatii
Art. 356 – Efectele incetarii regimului comunitatii
Art. 357 – Lichidarea comunitatii. Partajul
Art. 358 – Partajul in timpul regimului comunitatii
Art. 359 – Conventiile contrare regimului comunitatii legale

SECTIUNEA 3 – Regimul separatiei de bunuri

Art. 360 – Regimul bunurilor
Art. 361 – Inventarul bunurilor mobile
Art. 362 – Bunurile proprietate comuna pe cote-parti
Art. 363 – Folosinta bunurilor celuilalt sot
Art. 364 – Raspunderea pentru obligatiile personale
Art. 365 – Dreptul de retentie

SECTIUNEA 4 – Regimul comunitatii conventionale

Art. 366 – Domeniul de aplicare
Art. 367 – Obiectul conventiei matrimoniale
Art. 368 – Alte dispozitii aplicabile

SECTIUNEA  5 – Modificarea regimului matrimonial

SUBSECTIUNEA 1 – Modificarea conventionala

Art. 369 – Conditii

SUBSECTIUNEA  2 – Modificarea judiciara

Art. 370 – Separatia judiciara de bunuri
Art. 371 – Efectele intre soti
Art. 372 – Efectele fata de terti

CAPITOLUL VII – Desfacerea casatoriei

SECTIUNEA 1 – Cazurile de divort

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 373 – Motive de divort

SUBSECTIUNEA  2 – Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara

Art. 374 – Conditii

SUBSECTIUNEA  3 – Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala

Art. 375 – Conditii
Art. 376 – Procedura
Art. 377 – Mentiunea in actul de casatorie
Art. 378 – Refuzul ofiterului de stare civila sau notarului public

SUBSECTIUNEA  4 – Divortul din culpa

Art. 379 – Conditii
Art. 380 – Continuarea actiunii de divort

SUBSECTIUNEA  5 – Divortul din cauza starii sanatatii unui sot

Art. 381 – Conditiile divortului

SECTIUNEA  2 – Efectele divortului

SUBSECTIUNEA 1 – Data desfacerii casatoriei

Art. 382 – Data desfacerii casatoriei

SUBSECTIUNEA  2 – Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti

Art. 383 – Numele de familie dupa casatorie
Art. 384 – Drepturile sotului divortat

SUBSECTIUNEA  3 – Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
Efecte cu privire la regimul matrimonial
Art. 385 – Incetarea regimului matrimonial
Art. 386 – Actele incheiate in frauda celuilalt sot
Art. 387 – Opozabilitatea fata de terti

Dreptul la despagubiri
Art. 388 – Acordarea despagubirilor

Obligatia de intretinere intre fostii soti
Art. 389 – Obligatia de intretinere

Prestatia compensatorie
Art. 390 – Conditiile prestatiei compensatorii
Art. 391 – Stabilirea prestatiei compensatorii
Art. 392 – Forma prestatiei compensatorii
Art. 393 – Garantii
Art. 394 – Modificarea prestatiei compensatorii
Art. 395 – Incetarea prestatiei compensatorii

SUBSECTIUNEA 4 – Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

Art. 396 – Raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori
Art. 397 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti
Art. 398 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte
Art. 399 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane
Art. 400 – Locuinta copilului dupa divort
Art. 401 – Drepturile parintelui separat de copil
Art. 402 – Stabilirea contributiei parintilor
Art. 403 – Modificarea masurilor luate cu privire la copil
Art. 404 – Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri

TITLUL III – Rudenia

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 405 – Notiune
Art. 406 – Rudenia in linie dreapta sau colaterala
Art. 407 – Afinitatea

CAPITOLUL II – Filiatia

SECTIUNEA 1 – Stabilirea filiatiei

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 408 – Modurile de stabilire a filiatiei
Art. 409 – Dovada filiatiei
Art. 410 – Posesia de stat
Art. 411 – Posesia de stat conforma cu actul de nastere
Art. 412 – Timpul legal al conceptiunii
Art. 413 – Domeniul de aplicare

SUBSECTIUNEA 2 – Prezumtia de paternitate

Art. 414 – Prezumtia de paternitate

SUBSECTIUNEA  3 – Recunoasterea copilului

Art. 415 – Felurile recunoasterii
Art. 416 – Formele recunoasterii
Art. 417 – Recunoasterea de catre minorul necasatorit
Art. 418 – Nulitatea absoluta a recunoasterii
Art. 419 – Nulitatea relativa a recunoasterii
Art. 420 – Contestarea recunoasterii de filiatie

SUBSECTIUNEA 4 – Actiuni privind filiatia

Contestarea filiatiei
Art. 421 – Actiunea in contestatia filiatiei

Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama

Art. 422 – Actiunea in stabilirea maternitatii
Art. 423 – Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii

Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei

Art. 424 – Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca
Art. 425 – Actiunea in stabilirea paternitatii
Art. 426 – Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata
Art. 427 – Termenul de prescriptie
Art. 428 – Despagubiri

Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie

Art. 429 – Actiunea in tagada paternitatii
Art. 430 – Tagada paternitatii de catre sotul mamei
Art. 431 – Tagada paternitatii de catre mama
Art. 432 – Tagada paternitatii de catre pretinsul tata biologic
Art. 433 – Tagada paternitatii de catre copii si de catre mostenitori
Art. 434 – Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie

Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

Art. 435 – Filiatia legal stabilita
Art. 436 – Citarea parintilor si a copilului
Art. 437 – Inadmisibilitatea renuntarii
Art. 438 – Situatia copilului
Art. 439 – Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta
Art. 440 – Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal

SECTIUNEA 2 – Reproducerea umana asistata medical cu tert donator

Art. 441 – Regimul filiatiei
Art. 442 – Conditii
Art. 443 – Contestarea filiatiei
Art. 444 – Raspunderea tatalui
Art. 445 – Confidentialitatea informatiilor
Art. 446 – Raporturile dintre tata si copil
Art. 447 – Reguli aplicabile

SECTIUNEA  3 – Situatia legala a copilului

Art. 448 – Egalitatea in drepturi a copiilor
Art. 449 – Numele copilului din casatorie
Art. 450 – Numele copilului din afara casatoriei

CAPITOLUL III – Adoptia

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 451 – Notiune
Art. 452 – Principiile adoptiei
Art. 453 – Adoptia internationala
Art. 454 – Procedura adoptiei

SECTIUNEA 2 – Conditiile de fond ale adoptiei

SUBSECTIUNEA 1 – Persoanele care pot fi adoptate

Art. 455 – Varsta adoptatului
Art. 456 – Pluralitatea de adoptati – frati si surori
Art. 457 – Interzicerea adoptiei intre frati
Art. 458 – Situatia sotilor

SUBSECTIUNEA  2 – Persoanele care pot adopta

Art. 459 – Capacitatea si starea de sanatate
Art. 460 – Diferenta de varsta
Art. 461 – Conditiile morale si materiale
Art. 462 – Adoptia simultana sau succesiva

SUBSECTIUNEA  3 – Consimtamantul la adoptie

Art. 463 – Persoanele care consimt la adoptie
Art. 464 – Situatii speciale privind consimtamantul parintilor
Art. 465 – Libertatea consimtamantului parintilor
Art. 466 – Darea si revocarea consimtamantului parintilor
Art. 467 – Refuzul parintilor de a-si da consimtamantul
Art. 468 – Conditiile exprimarii consimtamantului

SECTIUNEA 3 – Efectele adoptiei

Art. 469 – Data adoptiei
Art. 470 – Efectele asupra rudeniei
Art. 471 – Raporturile dintre adoptator si adoptat
Art. 472 – Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parintesti
Art. 473 – Numele adoptatului
Art. 474 – Informatiile cu privire la adoptie

SECTIUNEA  4 – Incetarea adoptiei

Art. 475 – Incetarea adoptiei
Art. 476 – Desfacerea adoptiei
Art. 477 – Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului
Art. 478 – Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului
Art. 479 – Anularea adoptiei
Art. 480 – Nulitatea absoluta a adoptiei
Art. 481 – Mentinerea adoptiei
Art. 482 – Efectele incetarii adoptiei

TITLUL IV – Autoritatea parinteasca

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 483 – Autoritatea parinteasca
Art. 484 – Durata autoritatii parintesti
Art. 485 – Indatorirea de respect
Art. 486 – Neintelegerile dintre parinti

CAPITOLUL II – Drepturile si indatoririle parintesti

Art. 487 – Continutul autoritatii parintesti
Art. 488 – Indatoririle specifice
Art. 489 – Masurile disciplinare
Art. 490 – Drepturile parintelui minor
Art. 491 – Religia copilului
Art. 492 – Numele copilului
Art. 493 – Supravegherea copilului
Art. 494 – Relatiile sociale ale copilului
Art. 495 – Inapoierea copilului de la alte persoane
Art. 496 – Locuinta copilului
Art. 497 – Schimbarea locuintei copilului
Art. 498 – Schimbarea felului invataturii ori al pregatirii profesionale
Art. 499 – Obligatia de intretinere
Art. 500 – Independenta patrimoniala
Art. 501 – Administrarea bunurilor copilului
Art. 502 – Alte dispozitii aplicabile

CAPITOLUL III – Exercitarea autoritatii parintesti

Art. 503 – Modul de exercitare a autoritatii parintesti
Art. 504 – Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort
Art. 505 – Copilul din afara casatoriei
Art. 506 – Invoiala parintilor
Art. 507 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte

CAPITOLUL IV – Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Art. 508 – Conditii
Art. 509 – Intinderea decaderii
Art. 510 – Obligatia de intretinere
Art. 511 – Instituirea tutelei
Art. 512 – Redarea exercitiului drepturilor parintesti

TITLUL V – Obligatia de intretinere

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 513 – Caracterul legal al obligatiei de intretinere
Art. 514 – Caracterul personal al obligatiei de intretinere
Art. 515 – Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere

CAPITOLUL II – Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza

Art. 516 – Subiectele obligatiei de intretinere
Art. 517 – Intretinerea copilului de catre sotul parintelui sau
Art. 518 – Obligatia de intretinere apartinand mostenitorilor
Art. 519 – Ordinea de plata a intretinerii
Art. 520 – Intretinerea in cazul desfacerii adoptiei
Art. 521 – Pluralitatea de debitori
Art. 522 – Obligatia subsidiara
Art. 523 – Divizibilitatea intretinerii

CAPITOLUL III – Conditiile obligatiei de intretinere

Art. 524 – Creditorul intretinerii
Art. 525 – Dreptul la intretinere al minorului
Art. 526 – Comportamentul necorespunzator
Art. 527 – Debitorul intretinerii
Art. 528 – Dovada starii de nevoie

CAPITOLUL IV – Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere
Art. 529 – Cuantumul intretinerii
Art. 530 – Modalitatile de executare
Art. 531 – Modificarea si incetarea pensiei de intretinere
Art. 532 – Data de la care se datoreaza pensia de intretinere
Art. 533 – Plata pensiei de intretinere
Art. 534 – Restituirea intretinerii nedatorate

CARTEA III – Despre bunuri

TITLUL I – Bunurile si drepturile reale in general

CAPITOLUL I – Despre bunuri in general

SECTIUNEA 1 – Despre distinctia bunurilor

Art. 535 – Notiune
Art. 536 – Bunurile mobile si imobile
Art. 537 – Bunurile imobile
Art. 538 – Bunurile care raman sau devin imobile
Art. 539 – Bunurile mobile
Art. 540 – Bunurile mobile prin anticipatie
Art. 541 – Universalitatea de fapt
Art. 542 – Regulile aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor
Art. 543 – Bunurile fungibile si bunurile nefungibile
Art. 544 – Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile
Art. 545 – Bunurile divizibile si bunurile indivizibile
Art. 546 – Bunurile principale si bunurile accesorii

SECTIUNEA  2 – Produsele bunurilor

Art. 547 – Produsele bunurilor
Art. 548 – Fructele
Art. 549 – Productele
Art. 550 – Dobandirea fructelor si a productelor

CAPITOLUL II – Drepturile reale in general

Art. 551 – Drepturile reale
Art. 552 – Formele de proprietate
Art. 553 – Proprietatea privata
Art. 554 – Proprietatea publica

TITLUL II – Proprietatea privata

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

SECTIUNEA 1 – Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata

Art. 555 – Continutul dreptului de proprietate privata
Art. 556 – Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
Art. 557 – Dobandirea dreptului de proprietate
Art. 558 – Riscul pieirii bunului
Art. 559 – Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Art. 560 – Obligatia de granituire
Art. 561 – Dreptul de ingradire
Art. 562 – Stingerea dreptului de proprietate

SECTIUNEA  2 – Apararea dreptului de proprietate privata

Art. 563 – Actiunea in revendicare
Art. 564 – Actiunea negatorie
Art. 565 – Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara
Art. 566 – Efectele admiterii actiunii in revendicare

CAPITOLUL II – Accesiunea

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 567 – Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Art. 568 – Formele accesiunii

SECTIUNEA  2 – Accesiunea imobiliara naturala

Art. 569 – Aluviunile
Art. 570 – Terenul lasat de apele curgatoare
Art. 571 – Terenul lasat de apele statatoare
Art. 572 – Avulsiunea
Art. 573 – Albiile raurilor, insulele si prundisurile
Art. 574 – Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate
Art. 575 – Albiile parasite de apele curgatoare
Art. 576 – Accesiunea naturala asupra animalelor

SECTIUNEA 3 – Accesiunea imobiliara artificiala

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 577 – Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului
Art. 578 – Categoriile de lucrari
Art. 579 – Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului

SUBSECTIUNEA  2 – Realizarea lucrarii cu materialele altuia

Art. 580 – Regimul juridic

SUBSECTIUNEA 3 – Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

Art. 581 – Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta
Art. 582 – Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta

SUBSECTIUNEA  4 – Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

Art. 583 – Lucrarile adaugate necesare
Art. 584 – Lucrarile adaugate utile
Art. 585 – Lucrarile adaugate voluptuare

SUBSECTIUNEA  5 – intelesul unor termeni

Art. 586 – Buna-credinta a autorului lucrarii

SUBSECTIUNEA  6 – Dispozitii speciale

Art. 587 – Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului
Art. 588 – Lucrarile provizorii
Art. 589 – Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara
Art. 590 – Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor
Art. 591 – Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie
Art. 592 – Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului
Art. 593 – Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii
Art. 594 – Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia
Art. 595 – Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii
Art. 596 – Cazurile speciale de accesiune
Art. 597 – Lucrarile efectuate de un detentor precar

SECTIUNEA 4 – Accesiunea mobiliara

Art. 598 – Accesiunea mobiliara
Art. 599 – Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor
Art. 600 – Unirea a doua bunuri mobile
Art. 601 – Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite

CAPITOLUL III – Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

SECTIUNEA 1 – Limite legale

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 602 – Interesul public si interesul privat
Art. 603 – Regulile privind protectia mediului si buna vecinatate

SUBSECTIUNEA 2– Folosirea apelor

Art. 604 – Regulile privind curgerea fireasca a apelor
Art. 605 – Regulile privind curgerea provocata a apelor
Art. 606 – Cheltuielile referitoare la irigatii
Art. 607 – Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa
Art. 608 – Intrebuintarea izvoarelor
Art. 609 – Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul
Art. 610 – Regulile speciale privind folosirea apelor

SUBSECTIUNEA  3 – Picatura stresinii

Art. 611 – Picatura stresinii

SUBSECTIUNEA 4 – Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii

Art. 612 – Distanta minima in constructii
Art. 613 – Distanta minima pentru arbori

SUBSECTIUNEA  5 – Vederea asupra proprietatii vecinului

Art. 614 – Fereastra sau deschiderea in zidul comun
Art. 615 – Distanta minima pentru fereastra de vedere
Art. 616 – Fereastra de lumina

SUBSECTIUNEA 6 – Dreptul de trecere

Art. 617 – Dreptul de trecere
Art. 618 – Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale
Art. 619 – Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere
Art. 620 – Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate

SUBSECTIUNEA 7 – Alte limite legale

Art. 621 – Dreptul de trecere pentru utilitati
Art. 622 – Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari
Art. 623 – Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie
Art. 624 – Starea de necesitate
Art. 625 – Reguli speciale

SECTIUNEA  2 – Limite conventionale

Art. 626 – Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice
Art. 627 – Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare
Art. 628 – Conditii de opozabilitate
Art. 629 – Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate

SECTIUNEA 3 – Limite judiciare

Art. 630 – Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii

CAPITOLUL IV – Proprietatea comuna

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 631 – Notiune
Art. 632 – Formele proprietatii comune
Art. 633 – Prezumtia de coproprietate

SECTIUNEA  2 – Coproprietatea obisnuita

Art. 634 – Intinderea cotelor-parti
Art. 635 – Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari
Art. 636 – Exercitarea in comun a dreptului de folosinta
Art. 637 – Fructele bunului comun
Art. 638 – Dreptul la restituirea cheltuielilor
Art. 639 – Modul de folosire a bunului comun
Art. 640 – Actele de conservare
Art. 641 – Actele de administrare si de dispozitie
Art. 642 – Sanctiunile
Art. 643 – Actiunile in justitie
Art. 644 – Contractele de administrare a coproprietatii
Art. 645 – Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale

SECTIUNEA  3 – Coproprietatea fortata

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 646 – Cazurile de coproprietate fortata
Art. 647 – Regimul juridic general

SUBSECTIUNEA 2 – Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
Partile comune

Art. 648 – Notiune
Art. 649 – Partile comune
Art. 650 – Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune
Art. 651 – Actele juridice privind cotele-parti
Art. 652 – Stabilirea cotelor-parti

Drepturile si obligatiile coproprietarilor

Art. 653 – Exercitarea dreptului de folosinta
Art. 654 – Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune
Art. 655 – Obligatia de conservare a cladirii
Art. 656 – Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale
Art. 657 – Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii
Art. 658 – Incetarea destinatiei folosintei comune

Asociatia de proprietari

Art. 659 – Constituirea asociatiilor de proprietari

SUBSECTIUNEA  3 – Coproprietatea asupra despartiturilor comune

Art. 660 – Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune
Art. 661 – Semnele de necomunitate
Art. 662 – Obligatia de construire a despartiturilor comune
Art. 663 – Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune
Art. 664 – Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun
Art. 665 – Inaltarea zidului comun
Art. 666 – Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor

SECTIUNEA 4 – Proprietatea comuna in devalmasie

Art. 667 – Proprietatea comuna in devalmasie
Art. 668 – Regulile aplicabile proprietatii devalmase

SECTIUNEA 5 – Partajul

Art. 669 – Imprescriptibilitatea actiunii de partaj
Art. 670 – Felurile partajului
Art. 671 – Imparteala partilor comune ale cladirilor
Art. 672 – Conventiile privitoare la suspendarea partajului
Art. 673 – Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca
Art. 674 – Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu
Art. 675 – Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii
Art. 676 – Regulile privitoare la modul de impartire
Art. 677 – Datoriile nascute in legatura cu bunul comun
Art. 678 – Executarea silita privitoare la bunul comun
Art. 679 – Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului
Art. 680 – Efectele juridice ale partajului
Art. 681 – Opozabilitatea unor acte juridice
Art. 682 – Stramutarea garantiilor
Art. 683 – Garantia pentru evictiune si vicii ascunse
Art. 684 – Desfiintarea partajului
Art. 685 – Instrainarea bunurilor atribuite
Art. 686 – Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie

CAPITOLUL V – Proprietatea periodica

Art. 687 – Proprietatea periodica
Art. 688 – Temeiul proprietatii periodice
Art. 689 – Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar
Art. 690 – Drepturile si obligatiile coproprietarilor
Art. 691 – Obligatia de despagubire si excluderea
Art. 692 – Incetarea proprietatii periodice

TITLUL III – Dezmembramintele dreptului de proprietate privata

CAPITOLUL I – Superficia

Art. 693 – Notiune
Art. 694 – Durata dreptului de superficie
Art. 695 – Intinderea si exercitarea dreptului de superficie
Art. 696 – Actiunea confesorie de superficie
Art. 697 – Evaluarea prestatiei superficiarului
Art. 698 – Cazurile de incetare a superficiei
Art. 699 – Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului
Art. 700 – Efectele incetarii superficiei prin consolidare
Art. 701 – Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei
Art. 702 – Alte dispozitii aplicabile

CAPITOLUL II – Uzufructul

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 703 – Notiune
Art. 704 – Constituirea uzufructului
Art. 705 – Actiunea confesorie de uzufruct
Art. 706 – Obiectul uzufructului
Art. 707 – Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului
Art. 708 – Durata uzufructului

SECTIUNEA  2 – Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

SUBSECTIUNEA 1 – Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar

Art. 709 – Drepturile uzufructuarului
Art. 710 – Fructele naturale si industriale
Art. 711 – Fructele civile
Art. 712 – Cvasiuzufructul
Art. 713 – Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile
Art. 714 – Cesiunea uzufructului
Art. 715 – Contractele de locatiune
Art. 716 – Lucrarile si imbunatatirile
Art. 717 – Exploatarea padurilor tinere
Art. 718 – Exploatarea padurilor inalte
Art. 719 – Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului
Art. 720 – Dreptul asupra pomilor fructiferi
Art. 721 – Dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare
Art. 722 – Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor

SUBSECTIUNEA  2 – Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

Art. 723 – Inventarierea bunurilor
Art. 724 – Respectarea destinatiei bunurilor
Art. 725 – Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii
Art. 726 – Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului
Art. 727 – Numirea administratorului
Art. 728 – Intarzierea in depunerea garantiei
Art. 729 – Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar
Art. 730 – Efectuarea reparatiilor mari
Art. 731 – Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit
Art. 732 – Uzufructul cu titlu particular
Art. 733 – Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu
Art. 734 – Instiintarea nudului proprietar
Art. 735 – Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii
Art. 736 – Obligatiile in caz de pieire a turmei

SUBSECTIUNEA  3 – Dispozitii speciale

Art. 737 – Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor
Art. 738 – Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor
Art. 739 – Uzufructul rentei viagere
Art. 740 – Dreptul de a spori capitalul
Art. 741 – Dreptul de vot
Art. 742 – Dreptul la dividende
Art. 743 – Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar
Art. 744 – Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului
Art. 745 – Uzufructul fondului de comert

SECTIUNEA  3 – Stingerea uzufructului

Art. 746 – Cazurile de stingere a uzufructului
Art. 747 – Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta
Art. 748 – Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului

CAPITOLUL III – Uzul si abitatia
Art. 749 – Dreptul de uz
Art. 750 – Dreptul de abitatie
Art. 751 – Constituirea uzului si a abitatiei
Art. 752 – Limitele dreptului de uz si abitatie
Art. 753 – Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie
Art. 754 – Alte dispozitii aplicabile

CAPITOLUL IV – Servitutile

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 755 – Notiune
Art. 756 – Constituirea servitutii
Art. 757 – Actiunea confesorie de servitute
Art. 758 – Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare
Art. 759 – Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit
Art. 760 – Servitutile aparente si neaparente
Art. 761 – Servitutile continue si necontinue
Art. 762 – Servitutile pozitive si negative
Art. 763 – Dobandirea servitutii prin uzucapiune
Art. 764 – Alte dispozitii aplicabile

SECTIUNEA  2 – Drepturile si obligatiile proprietarilor

Art. 765 – Regulile privind exercitarea si conservarea servitutii
Art. 766 – Exonerarea de raspundere
Art. 767 – Schimbarea locului de exercitare a servitutii
Art. 768 – Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit
Art. 769 – Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor

SECTIUNEA  3 – Stingerea servitutilor

Art. 770 – Cauzele de stingere a servitutilor
Art. 771 – Stingerea servitutii prin ne uz
Art. 772 – Rascumpararea servitutii de trecere

TITLUL IV – Fiducia

Art. 773 – Notiune
Art. 774 – Izvoarele fiduciei
Art. 775 – Interdictia liberalitatii indirecte
Art. 776 – Partile contractului de fiducie
Art. 777 – Beneficiarul fiduciei
Art. 778 – Reprezentarea intereselor constituitorului
Art. 779 – Continutul contractului de fiducie
Art. 780 – Inregistrarea fiscala
Art. 781 – Opozabilitatea fiduciei
Art. 782 – Precizarea calitatii fiduciarului
Art. 783 – Obligatia de a da socoteala
Art. 784 – Puterile si remunerarea fiduciarului
Art. 785 – Insolventa fiduciarului
Art. 786 – Limitarea raspunderii in functie de separatia maselor patrimoniale
Art. 787 – Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Art. 788 – Inlocuirea fiduciarului
Art. 789 – Denuntarea, modificarea si revocarea contractului de fiducie
Art. 790 – Incetarea contractului de fiducie
Art. 791 – Efectele incetarii contractului de fiducie

TITLUL V – Administrarea bunurilor altuia

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 792 – Calitatea de administrator al bunurilor altuia
Art. 793 – Remuneratia administratorului
Art. 794 – Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II – Formele de administrare

SECTIUNEA 1 – Administrarea simpla

Art. 795 – Notiune
Art. 796 – Atributiile administratorului
Art. 797 – Mentinerea destinatiei bunurilor
Art. 798 – Investirea sumelor de bani
Art. 799 – Autorizarea actelor de dispozitie

SECTIUNEA  2 – Administrarea deplina

Art. 800 – Atributiile administratorului
Art. 801 – Intinderea puterilor administratorului

CAPITOLUL III – Regimul juridic al administrarii

SECTIUNEA 1 – Obligatiile administratorului fata de beneficiar

Art. 802 – Limitele raspunderii administratorului
Art. 803 – Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate
Art. 804 – Evitarea conflictului de interese
Art. 805 – Anuntarea conflictului de interese
Art. 806 – Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate
Art. 807 – Separatia bunurilor administrate
Art. 808 – Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu
Art. 809 – Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit
Art. 810 – Dreptul de a reprezenta in justitie
Art. 811 – Impartialitatea administratorului
Art. 812 – Atenuarea raspunderii administratorului

SECTIUNEA  2 – Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii

Art. 813 – Raspunderea personala a administratorului
Art. 814 – Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite
Art. 815 – Depasirea puterilor incredintate mai multor persoane
Art. 816 – Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti
Art. 817 – Administratorul aparent

SECTIUNEA  3 – Inventar, garantii si asigurare

Art. 818 – Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea
Art. 819 – Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice
Art. 820 – Cuprinsul inventarului
Art. 821 – Bunurile de uz personal
Art. 822 – Starea bunurilor indicate in inventar
Art. 823 – Comunicarea si contestarea inventarului
Art. 824 – Asigurarea facultativa

SECTIUNEA 4 – Administrarea colectiva si delegarea

Art. 825 – Adoptarea hotararilor
Art. 826 – Adoptarea hotararilor in situatii speciale
Art. 827 – Raspunderea solidara
Art. 828 – Prezumtia de aprobare a hotararilor
Art. 829 – Delegarea
Art. 830 – Raspunderea reprezentantului administratorului

SECTIUNEA  5 – Plasamentele considerate sigure

Art. 831 – Categoriile de plasamente considerate sigure
Art. 832 – Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor
Art. 833 – Plasarea sumelor de bani
Art. 834 – Mentinerea plasamentelor anterioare
Art. 835 – Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure
Art. 836 – Obligatia administratorului de a-si arata calitatea

SECTIUNEA  6 – Repartitia profiturilor si a pierderilor

Art. 837 – Repartitia profitului si a pierderilor
Art. 838 – Debitarea contului de venituri
Art. 839 – Debitarea contului de capital
Art. 840 – Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net
Art. 841 – Dobandirea fructelor

SECTIUNEA  7 – Darea de seama anuala

Art. 842 – Obligatia privind darea de seama
Art. 843 – Continutul si auditarea darii de seama
Art. 844 – Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori
Art. 845 – Examinarea registrelor

CAPITOLUL IV – Incetarea administrarii

SECTIUNEA 1 – Cauzele de incetare

Art. 846 – Cazurile de incetare
Art. 847 – Notificarea renuntarii
Art. 848 – Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului
Art. 849 – Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii

SECTIUNEA  2 – Darea de seama si predarea bunurilor

Art. 850 – Darea de seama finala
Art. 851 – Descarcarea judiciara de gestiune
Art. 852 – Locul predarii bunurilor
Art. 853 – Intinderea obligatiei de restituire
Art. 854 – Suportarea cheltuielilor administrarii
Art. 855 – Data curgerii dobanzilor
Art. 856 – Deducerea remuneratiei
Art. 857 – Solidaritatea beneficiarilor

TITLUL VI – Proprietatea publica

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 858 – Definitia dreptului de proprietate publica
Art. 859 – Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat
Art. 860 – Domeniul public national, judetean si local
Art. 861 – Caracterele dreptului de proprietate publica
Art. 862 – Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica
Art. 863 – Cazurile de dobandire a dreptului de proprietate publica
Art. 864 – Stingerea dreptului de proprietate publica
Art. 865 – Apararea dreptului de proprietate publica

CAPITOLUL II – Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generate

Art. 866 – Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

SECTIUNEA  2 – Dreptul de administrare

Art. 867 – Constituirea dreptului de administrare
Art. 868 – Exercitarea dreptului de administrare
Art. 869 – Stingerea dreptului de administrare
Art. 870 – Apararea dreptului de administrare

SECTIUNEA  3 – Dreptul de concesiune

Art. 871 – Continutul dreptului de concesiune
Art. 872 – Exercitarea dreptului de concesiune
Art. 873 – Apararea dreptului de concesiune

SECTIUNEA  4 – Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

Art. 874 – Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit
Art. 875 – Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII – Cartea funciara

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 876 – Scopul si obiectul cartii funciare
Art. 877 – Drepturile tabulare
Art. 878 – Obiectul drepturilor tabulare
Art. 879 – Modificarea imobilului inscris in cartea funciara
Art. 880 – Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire
Art. 881 – Felurile inscrierilor
Art. 882 – Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati
Art. 883 – Cercetarea cartii funciare
Art. 884 – Procedura de inscriere

CAPITOLUL II – Inscrierea drepturilor tabulare

Art. 885 – Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 886 – Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 887 – Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere
Art. 888 – Conditii de inscriere
Art. 889 – Renuntarea la dreptul de proprietate
Art. 890 – Data producerii efectelor inscrierilor
Art. 891 – Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun
Art. 892 – Situatia tertului dobanditor de rea-credinta
Art. 893 – Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare
Art. 894 – Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive
Art. 895 – Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului
Art. 896 – Actiunea in prestatie tabulara
Art. 897 – Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta
Art. 898 – Inscrierea provizorie
Art. 899 – Efectele inscrierii provizorii
Art. 900 – Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular
Art. 901 – Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular

CAPITOLUL III – Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice

Art. 902 – Actele sau faptele supuse notarii
Art. 903 – Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara
Art. 904 – Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca
Art. 905 – Pierderea efectului notarii
Art. 906 – Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune

CAPITOLUL IV – Rectificarea inscrierilor de carte funciara

Art. 907 – Notiune
Art. 908 – Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii
Art. 909 – Termenele de exercitare a actiunii in rectificare
Art. 910 – Efectele admiterii actiunii in rectificare
Art. 911 – Rectificarea notarii in cartea funciara
Art. 912 – Radierea drepturilor conditionale
Art. 913 – Indreptarea erorilor materiale
Art. 914 – Modificarea descrierii imobilului
Art. 915 – Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare

TITLUL VIII – Posesia

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 916 – Notiune
Art. 917 – Exercitarea posesiei
Art. 918 – Cazurile care nu constituie posesie
Art. 919 – Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate
Art. 920 – Intervertirea precaritatii in posesie
Art. 921 – Incetarea posesiei

CAPITOLUL II – Viciile posesiei

Art. 922 – Viciile posesiei
Art. 923 – Discontinuitatea
Art. 924 – Violenta
Art. 925 – Clandestinitatea
Art. 926 – Invocarea viciilor posesiei
Art. 927 – Incetarea viciilor posesiei

CAPITOLUL III – Efectele posesiei

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 928 – Uzucapiunea si dobandirea fructelor
Art. 929 – Bunurile care nu pot fi uzucapate

SECTIUNEA  2 – Uzucapiunea imobiliara

Art. 930 – Uzucapiunea extratabulara
Art. 931 – Uzucapiunea tabulara
Art. 932 – Curgerea termenului uzucapiunii
Art. 933 – Jonctiunea posesiilor
Art. 934 – Alte dispozitii aplicabile

SECTIUNEA  3 – Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta

Art. 935 – Prezumtia de titlu de proprietate
Art. 936 – Opozabilitatea fata de terti
Art. 937 – Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Art. 938 – Buna-credinta
Art. 939 – Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii
Art. 940 – Posesia titlurilor la purtator

SECTIUNEA  4 – Ocupatiunea

Art. 941 – Dobandirea bunului prin ocupatiune
Art. 942 – Proprietatea bunului gasit
Art. 943 – Proprietatea asupra bunului gasit in loc public
Art. 944 – Vanzarea bunului gasit
Art. 945 – Restituirea bunului gasit catre proprietar
Art. 946 – Drepturile asupra tezaurului gasit
Art. 947 – Alte dispozitii aplicabile

SECTIUNEA  5 – Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta

Art. 948 – Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat

CAPITOLUL IV – Actiunile posesorii

Art. 949 – Actiunile posesorii
Art. 950 – Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii
Art. 951 – Termenul de exercitare a actiunii posesorii
Art. 952 – Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat

CARTEA IV – Despre mostenire si liberalitati

TITLUL I – Dispozitii referitoare la mostenire in general

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 953 – Notiune
Art. 954 – Deschiderea mostenirii
Art. 955 – Felurile mostenirii
Art. 956 – Actele juridice asupra mostenirii nedeschise

CAPITOLUL II – Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

Art. 957 – Capacitatea de a mosteni
Art. 958 – Nedemnitatea de drept
Art. 959 – Nedemnitatea judiciara
Art. 960 – Efectele nedemnitatii
Art. 961 – Inlaturarea efectelor nedemnitatii
Art. 962 – Vocatia la mostenire

TITLUL II – Mostenirea legala

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 963 – Mostenitorii legali
Art. 964 – Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii

CAPITOLUL II – Reprezentarea succesorala

Art. 965 – Notiune
Art. 966 – Domeniul de aplicare
Art. 967 – Conditii
Art. 968 – Efectul general al reprezentarii succesorale
Art. 969 – Efectul particular al reprezentarii succesorale

CAPITOLUL III – Mostenitorii legali

SECTIUNEA 1 – Sotul supravietuitor

Art. 970 – Conditii
Art. 971 – Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor
Art. 972 – Cota succesorala a sotului supravietuitor
Art. 973 – Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor
Art. 974 – Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor

SECTIUNEA 2 – Descendentii defunctului

Art. 975 – Dreptul de mostenire al descendentilor

SECTIUNEA  3 – Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

Art. 976 – Vocatia la mostenire a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati
Art. 977 – Impartirea mostenirii intre sotul supravietuitor, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Art. 978 – Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Art. 979 – Absenta ascendentilor privilegiati sau a colateralilor privilegiati
Art. 980 – Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati
Art. 981 – Impartirea mostenirii intre colateralii privilegiati

SECTIUNEA 4 – Ascendentii ordinari

Art. 982 – Dreptul de mostenire al ascendentilor ordinari

SECTIUNEA  5 – Colateralii ordinari

Art. 983 – Dreptul de mostenire al colateralilor ordinari

TITLUL III – Liberalitatile

CAPITOLUL I – Dispozitii comune

SECTIUNEA 1 – Dispozitii preliminare

Art. 984 – Notiune si categorii
Art. 985 – Donatia
Art. 986 – Legatul

SECTIUNEA  2 – Capacitatea in materie de liberalitati

Art. 987 – Capacitatea de folosinta
Art. 988 – Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului
Art. 989 – Desemnarea beneficiarului liberalitatii
Art. 990 – Incapacitatile speciale
Art. 991 – Incapacitatile speciale in materia legatelor
Art. 992 – Simulatia

SECTIUNEA  3 – Substitutiile fideicomisare

Art. 993 – Notiune
Art. 994 – Substitutia fideicomisara
Art. 995 – Efectele cu privire la bunuri
Art. 996 – Drepturile substituitului
Art. 997 – Garantiile si asigurarile
Art. 998 – Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile
Art. 999 – Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului
Art. 1.000 – Ineficacitatea substitutiei

SECTIUNEA  4 – Liberalitatile reziduale

Art. 1.001 – Notiune
Art. 1.002 – Dreptul de dispozitie al instituitului
Art. 1.003 – Interdictia de a dispune cu titlu gratuit
Art. 1.004 – Independenta patrimoniala a instituitului
Art. 1.005 – Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare

SECTIUNEA  5 – Revizuirea conditiilor si sarcinilor

Art. 1.006 – Domeniul de aplicare
Art. 1.007 – Solutionarea cererii de revizuire
Art. 1.008 – Inlaturarea efectelor revizuirii

SECTIUNEA  6 – Dispozitii speciale

Art. 1.009 – Clauzele considerate nescrise
Art. 1.010 – Confirmarea liberalitatilor

CAPITOLUL II – Donatia

SECTIUNEA 1 – Incheierea contractului

Art. 1.011 – Forma donatiei
Art. 1.012 – Inregistrarea donatiei autentice
Art. 1.013 – Formarea contractului
Art. 1.014 – Promisiunea de donatie
Art. 1.015 – Principiul irevocabilitatii
Art. 1.016 – Intoarcerea conventionala

SECTIUNEA  2 – Efectele donatiei

Art. 1.017 – Raspunderea donatorului
Art. 1.018 – Garantia contra evictiunii
Art. 1.019 – Garantia contra viciilor ascunse

SECTIUNEA  3 – Revocarea donatiei

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 1.020 – Cauzele de revocare
Art. 1.021 – Modul de operare
Art. 1.022 – Revocarea promisiunii de donatie

SUBSECTIUNEA 2 – Revocarea pentru ingratitudine

Art. 1.023 – Cazuri
Art. 1.024 – Cererea de revocare
Art. 1.025 – Efectele generale ale revocarii
Art. 1.026 – Efectele speciale ale revocarii

SUBSECTIUNEA 3 – Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Art. 1.027 – Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii
Art. 1.028 – Intinderea obligatiei de executare
Art. 1.029 – Efecte

SECTIUNEA 4 – Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Art. 1.030 – Caducitatea donatiilor
Art. 1.031 – Revocabilitatea donatiei intre soti
Art. 1.032 – Nulitatea donatiei intre soti
Art. 1.033 – Donatiile simulate

CAPITOLUL III – Testamentul

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1.034 – Notiune
Art. 1.035 – Continutul testamentului
Art. 1.036 – Testamentul reciproc
Art. 1.037 – Proba testamentului
Art. 1.038 – Consimtamantul testatorului
Art. 1.039 – Interpretarea testamentului

SECTIUNEA 2 – Formele testamentului

Art. 1.040 – Formele testamentului ordinar
Art. 1.041 – Testamentul olograf
Art. 1.042 – Deschiderea testamentului olograf
Art. 1.043 – Testamentul autentic
Art. 1.044 – Intocmirea testamentului autentica
Art. 1.045 – Autentificarea in situatii particulare
Art. 1.046 – Inregistrarea testamentului autentic
Art. 1.047 – Testamentele privilegiate
Art. 1.048 – Caducitatea testamentelor privilegiate
Art. 1.049 – Testamentul sumelor si valorilor depozitate
Art. 1.050 – Conversiunea formei testamentare

SECTIUNEA  3 – Revocarea voluntara a testamentului

Art. 1.051 – Revocarea voluntara expresa
Art. 1.052 – Revocarea voluntara tacita
Art. 1.053 – Retractarea revocarii

SECTIUNEA 4 – Legatul

SUBSECTIUNEA 1 – Categorii de legate

Art. 1.054 – Clasificarea legatelor
Art. 1.055 – Legatul universal
Art. 1.056 – Legatul cu titlu universal
Art. 1.057 – Legatul cu titlu particular

SUBSECTIUNEA  2 – Efectele legatelor

Art. 1.058 – Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului
Art. 1.059 – Drepturile legatarului cu titlu particular
Art. 1.060 – Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular
Art. 1.061 – Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular
Art. 1.062 – Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere
Art. 1.063 – Legatul alternativ
Art. 1.064 – Legatul bunului altuia
Art. 1.065 – Legatul conjunctiv
Art. 1.066 – Cheltuielile predarii legatului
Art. 1.067 – Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari

SUBSECTIUNEA 3 – Ineficacitatea legatelor

Art. 1.068 – Revocarea voluntara a legatului
Art. 1.069 – Revocarea judecatoreasca
Art. 1.070 – Termenul de prescriptie
Art. 1.071 – Caducitatea legatului
Art. 1.072 – Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace
Art. 1.073 – Regimul legatului-sarcina

SECTIUNEA  5 – Dezmostenirea

Art. 1.074 – Notiune
Art. 1.075 – Efectele
Art. 1.076 – Nulitatea

SECTIUNEA  6 – Executiunea testamentara

Art. 1.077 – Desemnarea si misiunea executorului
Art. 1.078 – Capacitatea executorului
Art. 1.079 – Dreptul de administrare
Art. 1.080 – Puterile executorului
Art. 1.081 – Transmiterea executiunii
Art. 1.082 – Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului
Art. 1.083 – Remuneratia executorului
Art. 1.084 – Suportarea cheltuielilor
Art. 1.085 – Incetarea executiunii

CAPITOLUL IV – Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

SECTIUNEA 1 – Rezerva succesorala si cotitatea disponibila

Art. 1.086 – Notiunea de rezerva succesorala
Art. 1.087 – Mostenitorii rezervatari
Art. 1.088 – Intinderea rezervei succesorale
Art. 1.089 – Notiunea de cotitate disponibila
Art. 1.090 – Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor

SECTIUNEA  2 – Reductiunea liberalitatilor excesive

Art. 1.091 – Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile
Art. 1.092 – Modul de operare
Art. 1.093 – Persoanele care pot cere reductiunea
Art. 1.094 – Caile de realizare a reductiunii
Art. 1.095 – Termenul de prescriptie
Art. 1.096 – Ordinea reductiunii
Art. 1.097 – Efectele reductiunii
Art. 1.098 – Reductiunea unor liberalitati speciale
Art. 1.099 – Imputarea liberalitatilor

TITLUL IV – Transmisiunea si partajul mostenirii

CAPITOLUL I – Transmisiunea mostenirii

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.100 – Notiunile de optiune succesorala si de succesibil
Art. 1.101 – Caracterele juridice ale optiunii
Art. 1.102 – Vocatia multipla la mostenire
Art. 1.103 – Termenul de optiune succesorala
Art. 1.104 – Prorogarea termenului
Art. 1.105 – Retransmiterea dreptului de optiune

SECTIUNEA 2 – Acceptarea mostenirii

Art. 1.106 – Libertatea acceptarii mostenirii
Art. 1.107 – Acceptarea mostenirii de catre creditori
Art. 1.108 – Felurile acceptarii
Art. 1.109 – Inregistrarea actelor de acceptare
Art. 1.110 – Actele cu valoare de acceptare tacita
Art. 1.111 – Declaratia de neacceptare
Art. 1.112 – Prezumtia de renuntare
Art. 1.113 – Reducerea termenului de optiune
Art. 1.114 – Efectele acceptarii
Art. 1.115 – Intocmirea inventarului
Art. 1.116 – Procesul-verbal de inventariere
Art. 1.117 – Masurile speciale de conservare a bunurilor
Art. 1.118 – Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori
Art. 1.119 – Acceptarea fortata

SECTIUNEA 3 – Renuntarea la mostenire

Art. 1.120 – Forma renuntarii
Art. 1.121 – Efectele renuntarii
Art. 1.122 – Renuntarea frauduloasa
Art. 1.123 – Revocarea renuntarii
Art. 1.124 – Termenul de prescriptie

SECTIUNEA 4 – Sezina

Art. 1.125 – Notiune
Art. 1.126 – Mostenitorii sezinari
Art. 1.127 – Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari
Art. 1.128 – Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii
Art. 1.129 – Predarea legatului cu titlu particular

SECTIUNEA  5 – Petitia de ereditate

Art. 1.130 – Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor
Art. 1.131 – Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor

SECTIUNEA  6 – Certificatul de mostenitor

Art. 1.132 – Notiune
Art. 1.133 – Efecte
Art. 1.134 – Nulitatea

CAPITOLUL II – Mostenirea vacanta

Art. 1.135 – Notiune
Art. 1.136 – Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii
Art. 1.137 – Somarea succesibililor
Art. 1.138 – Dreptul de a culege mostenirea vacanta
Art. 1.139 – Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv
Art. 1.140 – Desfiintarea vacantei mostenirii

CAPITOLUL III – Amintirile de familie
Art. 1.141 – Bunurile care constituie amintiri de familie
Art. 1.142 – Regimul juridic al amintirilor de familie

CAPITOLUL IV – Partajul succesoral si raportul

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral

Art. 1.143 – Starea de indiviziune
Art. 1.144 – Partajul voluntar
Art. 1.145 – Masuri conservatorii

SECTIUNEA 2 – Raportul donatiilor

Art. 1.146 – Notiune
Art. 1.147 – Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala
Art. 1.148 – Persoanele care pot cere raportul donatiei
Art. 1.149 – Caracterul personal al obligatiei de raport
Art. 1.150 – Exceptiile de la obligatia de raport
Art. 1.151 – Modul de efectuare a raportului
Art. 1.152 – Caile de realizare a raportului
Art. 1.153 – Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent
Art. 1.154 – Ameliorarile si degradarile bunului donat in cazul raportului in natura

SECTIUNEA 3– Plata datoriilor

Art. 1.155 – Plata pasivului. Exceptiile de la divizarea de drept a pasivului mostenirii
Art. 1.156 – Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor
Art. 1.157 – Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori
Art. 1.158 – Raportul datoriilor
Art. 1.159 – Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului

SECTIUNEA 4 – Partajul de ascendent

Art. 1.160 – Subiecte
Art. 1.161 – Forme
Art. 1.162 – Cuprins
Art. 1.163 – Ineficacitate

CARTEA V – Despre obligatii

TITLUL I – Dispozitii generale

Art. 1.164 – Continutul raportului obligational
Art. 1.165 – Izvoarele obligatiilor

TITLUL II – Izvoarele obligatiilor

CAPITOLUL I – Contractul

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.166 – Notiune
Art. 1.167 – Regulile aplicabile contractelor
Art. 1.168 – Regulile aplicabile contractelor nenumite
Art. 1.169 – Libertatea de a contracta
Art. 1.170 – Buna-credinta

SECTIUNEA 2 – Diferite categorii de contracte

Art. 1.171 – Contractul sinalagmatic si contractul unilateral
Art. 1.172 – Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit
Art. 1.173 – Contractul comutativ si contractul aleatoriu
Art. 1.174 – Contractul consensual, solemn sau real
Art. 1.175 – Contractul de adeziune
Art. 1.176 – Contractul-cadru
Art. 1.177 – Contractul incheiat cu consumatorii

SECTIUNEA 3 – Incheierea contractului

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii preliminare

Art. 1.178 – Libertatea formei
Art. 1.179 – Conditiile esentiale pentru validitatea contractului

SUBSECTIUNEA 2 – Capacitatea partilor

Art. 1.180 – Capacitatea partilor
Art. 1.181 – Reguli aplicabile

SUBSECTIUNEA 3 – Consimtamantul

Formarea contractului

Art. 1.182 – Incheierea contractului
Art. 1.183 – Buna-credinta in negocieri

Art. 1.184 – Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale
Art. 1.185 – Elementele de care depinde incheierea contractului
Art. 1.186 – Momentul si locul incheierii contractului
Art. 1.187 – Forma ofertei si a acceptarii
Art. 1.188 – Oferta de a contracta
Art. 1.189 – Propunerea adresata unor persoane nedeterminate
Art. 1.190 – Solicitarea de oferte
Art. 1.191 – Oferta irevocabila
Art. 1.192 – Termenul de acceptare
Art. 1.193 – Oferta fara termen adresata unei persoane absente
Art. 1.194– Oferta fara termen adresata unei persoane prezente
Art. 1.195 – Caducitatea ofertei
Art. 1.196 – Acceptarea ofertei
Art. 1.197 – Acceptarea necorespunzatoare a ofertei
Art. 1.198 – Acceptarea tardiva
Art. 1.199 – Retragerea ofertei sau a acceptarii
Art. 1.200 – Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii
Art. 1.201 – Clauze externe
Art. 1.202 – Clauze standard
Art. 1.203 – Clauze neuzuale

Valabilitatea consimtamantului

Art. 1.204 – Conditii
Art. 1.205 – Lipsa discernamantului

Viciile consimtamantului

Art. 1.206 – Cazuri
Art. 1.207 – Eroarea
Art. 1.208 – Eroarea nescuzabila
Art. 1.209 – Eroarea asumata
Art. 1.210 – Eroarea de calcul
Art. 1.211 – Eroarea de comunicare sau de transmitere
Art. 1.212 – Invocarea erorii cu buna-credinta
Art. 1.213 – Adaptarea contractului
Art. 1.214 – Dolul
Art. 1.215 – Dolul comis de un tert
Art. 1.216 – Violenta
Art. 1.217 – Amenintarea cu exercitiul unui drept
Art. 1.218 – Starea de necesitate
Art. 1219 – Temerea reverentiara
Art. 1.220 – Violenta savarsita de un tert
Art. 1.221 – Leziunea
Art. 1.222 – Sanctiune
Art. 1.223 – Termenul de prescriptie
Art. 1.224 – Inadmisibilitatea leziunii

SUBSECTIUNEA 4 – Obiectul contractului

Art. 1.225 – Obiectul contractului
Art. 1.226 – Obiectul obligatiei
Art. 1.227 – Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei
Art. 1.228 – Bunurile viitoare
Art. 1.229 – Bunurile care nu sunt in circuitul civil
Art. 1.230 – Bunurile care apartin altuia
Art. 1.231 – Determinarea calitatii obiectului
Art. 1.232 – Determinarea obiectului de catre un tert
Art. 1.233 – Determinarea pretului intre profesionisti
Art. 1.234 – Raportarea la un factor de referinta

SUBSECTIUNEA 5 -Cauza

Art. 1.235 – Notiune
Art. 1.236 – Conditii
Art. 1.237 – Frauda la lege
Art. 1.238 – Sanctiune
Art. 1.239 – Proba cauzei

SUBSECTIUNEA 6 – Forma contractului

Art. 1.240 – Formele de exprimare a consimtamantului
Art. 1.241 – Forma scrisa
Art. 1.242 – Sanctiune
Art. 1.243 – Modificarea contractului
Art. 1.244 – Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara
Art. 1.245 – Forma contractelor electronice

SECTIUNEA  4 – Nulitatea contractului

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.246 – Nulitatea
Art. 1.247 – Nulitatea absoluta
Art. 1.248 – Nulitatea relativa
Art. 1.249 – Prescriptia

SUBSECTIUNEA 2 – Cauzele de nulitate

Art. 1.250 – Cauzele de nulitate absoluta
Art. 1.251 – Cauzele de nulitate relativa
Art. 1.252 – Prezumtia de nulitate relativa
Art. 1.253 – Nulitatea virtuala

SUBSECTIUNEA 3 – Efectele nulitatii

Art. 1.254 – Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente
Art. 1.255 – Nulitatea partiala
Art. 1.256 – Nulitatea contractului plurilateral
Art. 1.257 – Daunele-Interese. Reducerea prestatiilor
Art. 1.258 – Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica
Art. 1.259 – Refacerea contractului nul
Art. 1.260 – Conversiunea contractului nul

SUBSECTIUNEA 4 – Validarea contractului

Art. 1.261 – Cauzele de validare
Art. 1.262 – Confirmarea contractului
Art. 1.263 – Conditiile confirmarii
Art. 1.264 – Cuprinsul actului confirmativ
Art. 1.265 – Efectele confirmarii

SECTIUNEA 5 – Interpretarea contractului

Art. 1.266 – Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor
Art. 1.267 – Interpretarea sistematica
Art. 1.268 – Interpretarea clauzelor indoielnice
Art. 1.269 – Regulile subsidiare de interpretare

SECTIUNEA  6 – Efectele contractului

SUBSECTIUNEA 1 – Efectele intre parti

Art. 1.270 – Forta obligatorie
Art. 1.271 – Impreviziunea
Art. 1.272 – Continutul contractului
Art. 1.273 – Constituirea si transferul drepturilor reale
Art. 1.274 – Riscul in contractul translativ de proprietate
Art. 1.275 – Transmiterea succesiva a unui bun mobil
Art. 1.276 – Denuntarea unilaterala
Art. 1.277 – Contractul pe durata nedeterminata
Art. 1.278 – Pactul de optiune
Art. 1.279 – Promisiunea de a contracta

SUBSECTIUNEA 2 – Efectele fata de terti

Dispozitii generale

Art. 1.280 – Relativitatea efectelor contractului
Art. 1.281 – Opozabilitatea efectelor contractului
Art. 1.282 – Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori

Promisiunea faptei altuia

Art. 1.283 – Efecte

Stipulatia pentru altul

Art. 1.284 – Efecte
Art. 1.285 – Conditiile privind tertul beneficiar
Art. 1.286 – Acceptarea stipulatiei
Art. 1.287 – Revocarea stipulatiei
Art. 1.288 – Mijloacele de aparare ale promitentului
Art. 1.289 – Efecte intre parti
Art. 1.290 – Efecte fata de terti
Art. 1.291 – Raporturile cu creditorii
Art. 1.292 – Proba simulatiei
Art. 1.293 – Actele unilaterale
Art. 1.294 – Actele nepatrimoniale

SECTIUNEA 7 – Reprezentarea

Art. 1.295 – Temeiul reprezentarii
Art. 1.296 – Efecte
Art. 1.297 – Nearatarea calitatii de reprezentant
Art. 1.298 – Capacitatea partilor
Art. 1.299 – Viciile de consimtamant
Art. 1.300 – Buna-credinta
Art. 1.301 – Forma imputernicirii
Art. 1.302 – Justificarea puterii de a reprezenta
Art. 1.303 – Conflictul de interese
Art. 1.304 – Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare
Art. 1.305 – Incetarea imputernicirii
Art. 1.306 – Modificarea si revocarea imputernicirii
Art. 1.307 – Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta
Art. 1.308 – Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii
Art. 1.309 – Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare
Art. 1.310 – Raspunderea reprezentantului
Art. 1.311 – Ratificarea
Art. 1.312 – Efectele ratificarii
Art. 1.313 – Transmisiunea facultatii de a ratifica
Art. 1.314 – Desfiintarea contractului inaintea ratificarii

SECTIUNEA 8 – Cesiunea contractului

Art. 1.315 – Notiune
Art. 1.316 – Forma cesiunii
Art. 1.317 – Momentul cesiunii
Art. 1.318 – Liberarea cedentului
Art. 1.319 – Exceptiile contractantului cedat
Art. 1.320 – Obligatia de garantie

SECTIUNEA  9 – Incetarea contractului

Art. 1.321 – Cauzele de incetare
Art. 1.322 – Efectele incetarii
Art. 1.323 – Restituirea prestatiilor

CAPITOLUL II – Actul juridic unilateral

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.324 – Notiune
Art. 1.325 – Regimul juridic
Art. 1.326 – Actele unilaterale supuse comunicarii

SECTIUNEA 2  – Actul unilateral ca izvor de obligatii

Art. 1.327 – Promisiunea unilaterala
Art. 1.328 – Promisiunea publica de recompensa
Art. 1.329 – Revocarea promisiunii publice de recompensa

CAPITOLUL III – Faptul juridic licit

SECTIUNEA 1 – Gestiunea de afaceri

Art. 1.330 – Conditii
Art. 1.331 – Obligatia de instiintare
Art. 1.332 – Continuarea gestiunii
Art. 1.333 – Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului
Art. 1.334 – Diligenta datorata de gerant
Art. 1.335 – Obligatiile gerantului
Art. 1.336 – Actele incheiate de gerant
Art. 1.337 – Obligatiile geratului
Art. 1.338 – Impotrivirea beneficiarului gestiunii
Art. 1.339 – Gestiunea inoportuna
Art. 1.340 – Ratificarea gestiunii

SECTIUNEA 2 – Plata nedatorata

Art. 1.341 – Notiune
Art. 1.342 – Plata primita cu buna-credinta de creditor
Art. 1.343 – Restituirea platii anticipate
Art. 1.344 – Reguli aplicabile restituirii

SECTIUNEA  3– Imbogatirea fara justa cauza

Art. 1.345 – Conditii
Art. 1.346 – Imbogatirea justificata
Art. 1.347 – Conditiile si intinderea restituirii
Art. 1.348 – Caracterul subsidiar

CAPITOLUL IV – Raspunderea civila

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.349 – Raspunderea delictuala
Art. 1.350 – Raspunderea contractuala

SECTIUNEA 2 – Cauze exoneratoare de raspundere

Art. 1.351 – Forta majora si cazul fortuit
Art. 1.352 – Fapta victimei sau a tertului
Art. 1.353 – Exercitiul drepturilor
Art. 1.354 – Alte cauze de exonerare
Art. 1.355 – Clauze privind raspunderea
Art. 1.356 – Anunturi privitoare la raspundere

SECTIUNEA 3 – Raspunderea pentru fapta proprie

Art. 1.357 – Conditiile raspunderii
Art. 1.358 – Criterii particulare de apreciere a vinovatiei
Art. 1.359 – Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes
Art. 1.360 – Legitima aparare
Art. 1.361 – Starea de necesitate
Art. 1.362 – Obligatia tertului de reparare a prejudiciului
Art. 1.363 – Divulgarea secretului comercial
Art. 1.364 – Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege
Art. 1.365 – Efectele hotararii penale
Art. 1.366 – Raspunderea minorului si a celui pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 1.367 – Raspunderea altor persoane lipsite de discernamant
Art. 1.368 – Obligatia subsidiara de indemnizare a victimei
Art. 1.369 – Raspunderea altor persoane
Art. 1.370 – Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite
Art. 1.371 – Vinovatia comuna. Pluralitatea de cauze

SECTIUNEA 4 – Raspunderea pentru fapta altuia

Art. 1.372 – Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie
Art. 1.373 – Raspunderea comitentilor pentru prepusi
Art. 1.374 – Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane

SECTIUNEA  5 – Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Art. 1.375 – Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
Art. 1.376 – Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
Art. 1.377 – Notiunea de paza
Art. 1.378 – Raspunderea pentru ruina edificiului
Art. 1.379 – Alte cazuri de raspundere
Art. 1.380 – Cauze de exonerare

SECTIUNEA  6 – Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

Art. 1.381 – Obiectul reparatiei
Art. 1.382 – Raspunderea solidara
Art. 1.383 – Raporturile dintre debitori
Art. 1.384 – Dreptul de regres
Art. 1.385 – Intinderea reparatiei
Art. 1.386 – Formele reparatiei
Art. 1.387 – Vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii
Art. 1.388 – Stabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din munca
Art. 1.389 – Vatamarea minorului
Art. 1.390 – Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces
Art. 1.391 – Repararea prejudiciului nepatrimonial
Art. 1.392 – Cheltuieli de ingrijire a sanatatii. Cheltuieli de inmormantare
Art. 1.393 – Despagubirea in raport cu ajutorul si pensia
Art. 1.394 – Prorogarea termenului prescriptiei
Art. 1.395 – Suspendarea prescriptiei

TITLUL III – Modalitatile obligatiilor

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1.396 – Categorii de obligatii
Art. 1.397 – Obligatii simple
Art. 1.398 – Obligatii afectate de modalitati

CAPITOLUL II – Conditia

Art. 1.399 – Obligatia conditionala
Art. 1.400 – Conditia suspensiva
Art. 1.401 – Conditia rezolutorie
Art. 1.402 – Conditia imposibila, ilicita sau imorala
Art. 1.403 – Conditia pur potestativa
Art. 1.404 – Constatarea indeplinirii conditiei
Art. 1.405 – Determinarea indeplinirii sau neindeplinirii conditiei
Art. 1.406 – Renuntarea la conditie
Art. 1.407 – Efectele indeplinirii conditiei
Art. 1.408 – Transmiterea obligatiei conditionale
Art. 1.409 – Actele conservatorii
Art. 1.410 – Fructele culese inaintea indeplinirii conditiei

CAPITOLUL III – Termenul

Art. 1.411 – Obligatia afectata de termen
Art. 1.412 – Categorii de termene
Art. 1.413 – Beneficiul termenului
Art. 1.414 – Efectul termenului suspensiv
Art. 1.415 – Stabilirea judiciara a termenului
Art. 1.416 – Calculul termenelor
Art. 1.417 – Decaderea din beneficiul termenului
Art. 1.418 – Exigibilitatea anticipata
Art. 1.419 – Inopozabilitatea decaderii din termen
Art. 1.420 – Nerealizarea evenimentului

TITLUL IV – Obligatiile complexe

CAPITOLUL I – Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile

Art. 1.421 – Categorii
Art. 1.422 – Obligatia divizibila
Art. 1.423 – Prezumtia de egalitate
Art. 1.424 – Prezumtia de divizibilitate. Exceptii
Art. 1.425 – Efectele obligatiei indivizibile
Art. 1.426 – Solidaritatea si indivizibilitatea
Art. 1.427 – Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori
Art. 1.428 – Executarea in natura
Art. 1.429 – Restituirea prestatiilor
Art. 1.430 – Daunele-interese
Art. 1.431 – Existenta mai multor creditori
Art. 1.432 – Existenta mai multor debitori
Art. 1.433 – Prescriptia

CAPITOLUL II – Obligatiile solidare

SECTIUNEA 1 – Obligatiile solidare intre creditori

Art. 1.434 – Solidaritatea dintre creditori
Art. 1.435 – Izvorul solidaritatii
Art. 1.436 – Reprezentarea reciproca a creditorilor
Art. 1.437 – Alegerea debitorului
Art. 1.438 – Compensatia
Art. 1.439 – Confuziunea
Art. 1.440 – Remiterea de datorie
Art. 1.441 – Prescriptia
Art. 1.442 – Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori

SECTIUNEA  2 – Obligatiile solidare intre debitori

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.443 – Solidaritatea dintre debitori
Art. 1.444 – Obligatiile solidare afectate de modalitati
Art. 1.445 – Izvoarele solidaritatii
Art. 1.446 – Prezumtie de solidaritate

SUBSECTIUNEA 2 – Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

Art. 1.447 – Drepturile creditorului
Art. 1.448 – Exceptii si aparari contra creditorului comun
Art. 1.449 – Prescriptia
Art. 1.450 – Compensatia
Art. 1.451 – Remiterea de datorie
Art. 1.452 – Confuziunea
Art. 1.453 – Renuntarea la solidaritate

Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari

Art. 1.454 – Imposibilitatea executarii obligatiei in natura
Art. 1.455 – Efectele hotararii judecatoresti

SUBSECTIUNEA 3 – Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori

Art. 1.456 – Regresul intre codebitori
Art. 1.457 – Insolvabilitatea codebitorilor
Art. 1.458 – Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit
Art. 1.459 – Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor
Art. 1.460 – Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori

CAPITOLUL III – Obligatiile alternative si facultative

SECTIUNEA 1 – Obligatiile alternative

Art. 1.461 – Obligatia alternativa
Art. 1.462 – Alegerea prestatiei
Art. 1.463 – Limitele alegerii
Art. 1.464 – Alegerea prestatiei de catre debitor
Art. 1.465 – Alegerea prestatiei de catre creditor
Art. 1.466 – Stingerea obligatiei
Art. 1.467 – Pluralitatea de prestatii

SECTIUNEA  2 – Obligatiile facultative

Art. 1.468 – Regim juridic

TITLUL V – Executarea obligatiilor

CAPITOLUL I – Plata

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.469 – Notiune
Art. 1.470 – Temeiul platii
Art. 1.471 – Plata obligatiei naturale

SECTIUNEA 2 – Subiectele platii

Art. 1.472 – Persoanele care pot face plata
Art. 1.473 – Plata facuta de un incapabil
Art. 1.474 – Plata obligatiei de catre un tert
Art. 1.475 – Persoanele care pot primi plata
Art. 1.476 – Plata facuta unui incapabil
Art. 1.477 – Plata facuta unui tert
Art. 1.478 – Plata facuta unui creditor aparent
Art. 1.479 – Plata bunurilor indisponibilizate

SECTIUNEA 3 – Conditiile platii

Art. 1.480 – Diligenta ceruta in executarea obligatiilor
Art. 1.481 – Obligatiile de mijloace si obligatiile de rezultat
Art. 1.482 – Obligatia de a preda bunuri individual determinate
Art. 1.483 – Obligatia de a stramuta proprietatea
Art. 1.484 – Cedarea drepturilor sau actiunilor
Art. 1.485 – Obligatia de a preda un bun
Art. 1.486 – Obligatia de a da bunuri de gen
Art. 1.487 – Obligatia de a constitui o garantie
Art. 1.488 – Obligatia de a da o suma de bani
Art. 1.489 – Dobanzile sumelor de bani
Art. 1.490 – Plata partiala
Art. 1.491 – Plata facuta cu bunul altuia
Art. 1.492 – Darea in plata
Art. 1.493 – Cesiunea de creanta in locul executarii
Art. 1.494 – Locul platii
Art. 1.495 – Data platii
Art. 1.496 – Plata anticipata
Art. 1.497 – Data platii prin virament bancar
Art. 1.498 – Cheltuielile platii

SECTIUNEA 4 – Dovada platii

Art. 1.499 – Mijloace de dovada
Art. 1.500 – Chitanta liberatorie
Art. 1.501 – Prezumtia executarii prestatiei accesorii
Art. 1.502 – Prezumtia executarii prestatiilor periodice
Art. 1.503 – Remiterea inscrisului original al creantei
Art. 1.504 – Plata prin virament bancar
Art. 1.505 – Liberarea garantiilor

SECTIUNEA  5 – Imputatia platii

Art. 1.506 – Imputatia platii facuta prin acordul partilor
Art. 1.507 – Imputatia facuta de debitor
Art. 1.508 – Imputatia facuta de creditor
Art. 1.509 – Imputatia legala

SECTIUNEA 6 – Punerea in intarziere a creditorului

Art. 1.510 – Cazuri de punere in intarziere a creditorului
Art. 1.511 – Efectele punerii in intarziere a creditorului
Art. 1.512 – Drepturile debitorului
Art. 1.513 – Procedura
Art. 1.514 – Vanzarea publica
Art. 1.515 – Retragerea bunului consemnat

CAPITOLUL II – Executarea silita a obligatiilor

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.516 – Drepturile creditorului
Art. 1.517 – Neexecutarea imputabila creditorului
Art. 1.518 – Raspunderea debitorului
Art. 1.519 – Raspunderea pentru fapta tertilor
Art. 1.520 – Raspunderea tertilor

SECTIUNEA 2 – Punerea in intarziere a debitorului

Art. 1.521 – Moduri
Art. 1.522 – Punerea in intarziere de catre creditor
Art. 1.523 – Intarzierea de drept in executarea obligatiei
Art. 1.524 – Oferta de executare
Art. 1.525 – Efectele intarzierii debitorului
Art. 1.526 – Cazul obligatiilor solidare

SECTIUNEA 3 – Executarea silita in natura

Art. 1.527 – Dreptul la executarea in natura
Art. 1.528 – Executarea obligatiei de a face
Art. 1.529 – Executarea obligatiei de a nu face

SECTIUNEA  4 – Executarea prin echivalent

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.530 – Dreptul la daune-interese

SUBSECTIUNEA 2 – Prejudiciul

Evaluarea prejudiciului

Art. 1.531 – Repararea integrala
Art. 1.532 – Caracterul cert al prejudiciului
Art. 1.533 – Previzibilitatea prejudiciului
Art. 1.534 – Prejudiciul imputabil creditorului
Art. 1.535 – Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti
Art. 1.536 – Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face
Art. 1.537 – Dovada prejudiciului

Clauza penala si arvuna

Art. 1.538 – Clauza penala
Art. 1.539 – Cumulul penalitatii cu executarea in natura
Art. 1.540 – Nulitatea clauzei penale
Art. 1.541 – Reducerea cuantumului penalitatii
Art. 1.542 – Obligatia principala indivizibila
Art. 1.543 – Obligatia principala divizibila
Art. 1.544 – Arvuna confirmatorie
Art. 1.545 – Arvuna penalizatoare
Art. 1.546 – Restituirea arvunei

SUBSECTIUNEA 3 – Vinovatia debitorului
Art. 1.547 – Vinovatia debitorului
Art. 1.548 – Prezumtia de culpa

SECTIUNEA 5 – Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor

Art. 1.549 – Dreptul la rezolutiune sau reziliere
Art. 1.550 – Modul de operare
Art. 1.551 – Reducerea prestatiilor
Art. 1.552 – Rezolutiunea unilaterala
Art. 1.553 – Pactul comisoriu
Art. 1.554 – Efectele rezolutiunii si ale rezilierii

SECTIUNEA 6 – Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

Art. 1.555 – Ordinea executarii obligatiilor
Art. 1.556 – Exceptia de neexecutare
Art. 1.557 – Imposibilitatea de executare

CAPITOLUL III – Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului

SECTIUNEA 1 – Masurile conservatorii

Art. 1.558 – Masurile conservatorii
Art. 1.559 – Masurile asiguratorii

SECTIUNEA 2 – Actiunea oblica

Art. 1.560 – Notiune
Art. 1.561 – Efectele admiterii actiunii oblice

SECTIUNEA 3 – Actiunea revocatorie

Art. 1.562 – Notiune
Art. 1.563 – Conditii privitoare la creanta
Art. 1.564 – Termen de prescriptie
Art. 1.565 – Efectele admiterii actiunii

TITLUL VI – Transmisiunea si transformarea obligatiilor

CAPITOLUL I – Cesiunea de creanta

SECTIUNEA 1 – Cesiunea de creanta in general

Art. 1.566 – Notiune
Art. 1.567 – Felurile cesiunii
Art. 1.568 – Transferul drepturilor
Art. 1.569 – Creante care nu pot fi cedate
Art. 1.570 – Clauza de inalienabilitate
Art. 1.571 – Cesiunea partiala
Art. 1.572 – Creante viitoare
Art. 1.573 – Forma cesiunii
Art. 1.574 – Predarea inscrisului constatator al creantei
Art. 1.575 – Efectele cesiunii inainte de notificare
Art. 1.576 – Dobanzile scadente si neincasate
Art. 1.577 – Costuri suplimentare
Art. 1.578 – Comunicarea si acceptarea cesiunii
Art. 1.579 – Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante
Art. 1.580 – Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata
Art. 1.581 – Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor
Art. 1.582 – Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat
Art. 1.583 – Cesiuni succesive
Art. 1.584 – Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei
Art. 1.585 – Obligatia de garantie
Art. 1.586 – Raspunderea cedentului pentru evictiune

SECTIUNEA 2 Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Art. 1.587 – Notiune si feluri
Art. 1.588 – Modalitati de transmitere
Art. 1.589 – Mijloace de aparare
Art. 1.590 – Plata creantei
Art. 1.591 – Punerea in circulatie fara voia emitentului
Art. 1.592 – Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim

CAPITOLUL II – Subrogatia

Art. 1.593 – Felurile subrogatiei
Art. 1.594 – Subrogatia consimtita de creditor
Art. 1.595 – Subrogatia consimtita de debitor
Art. 1.596 – Subrogatia legala
Art. 1.597 – Efectele subrogatiei
Art. 1.598 – Subrogatia partiala

CAPITOLUL III – Preluarea datoriei

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.599 – Conditii
Art. 1.600 – Efecte
Art. 1.601 – Insolvabilitatea noului debitor
Art. 1.602 – Accesoriile creantei
Art. 1.603 – Mijloacele de aparare
Art. 1.604 – Ineficacitatea preluarii datoriei

SECTIUNEA  2 – Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Art. 1.605 – Acordul creditorului
Art. 1.606 – Comunicarea preluarii
Art. 1.607 – Termenul de acceptare
Art. 1.608 – Obligatiile tertului

CAPITOLUL IV – Novatia

Art. 1.609 – Notiune si feluri
Art. 1.610 – Proba novatiei
Art. 1.611 – Garantiile creantei novate
Art. 1.612 – Mijloacele de aparare
Art. 1.613 – Efectele novatiei asupra debitorilor solidari si fideiusorilor
Art. 1.614 – Efectele novatiei asupra creditorilor solidari

TITLUL VII – Stingerea obligatiilor

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1.615 – Moduri de stingere a obligatiilor

CAPITOLUL II – Compensatia

Art. 1.616 – Notiune
Art. 1.617 – Conditii
Art. 1.618 – Cazuri in care compensatia este exclusa
Art. 1.619 – Termenul de gratie
Art. 1.620 – Imputatia
Art. 1.621 – Fideiusiunea
Art. 1.622 – Efectele compensatiei fata de terti
Art. 1.623 – Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante

CAPITOLUL III – Confuziunea

Art. 1.624 – Notiune
Art. 1.625 – Confuziunea si ipoteca
Art. 1.626 – Fideiusiunea
Art. 1.627 – Efectele confuziunii fata de terti
Art. 1.628 – Desfiintarea confuziunii

CAPITOLUL IV – Remiterea de datorie

Art. 1.629 – Notiune
Art. 1.630 – Feluri
Art. 1.631 – Dovada
Art. 1.632 – Garantii
Art. 1.633 – Fideiusiunea

CAPITOLUL V – Imposibilitatea fortuita de executare

Art. 1.634 – Notiune. Conditii

TITLUL VIII – Restituirea prestatiilor

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1.635 – Cauzele restituirii
Art. 1.636 – Persoana indreptatita la restituire
Art. 1.637 – Formele restituirii
Art. 1.638 – Restituirea pentru cauza ilicita

CAPITOLUL II – Modalitatile de restituire

Art. 1.639 – Restituirea in natura
Art. 1.640 – Restituirea prin echivalent
Art. 1.641 – Pieirea sau instrainarea bunului
Art. 1.642 – Pieirea fortuita a bunului
Art. 1.643 – Pierderea partiala
Art. 1.644 – Cheltuielile privitoare la bun
Art. 1.645 – Restituirea fructelor si a contravalorii folosintei bunului
Art. 1.646 – Cheltuielile restituirii
Art. 1.647 – Restituirea prestatiilor de catre incapabili

CAPITOLUL III – Efectele restituirii fata de terti

Art. 1.648 – Actele de instrainare
Art. 1.649 – Situatia altor acte juridice

TITLUL IX – Diferite contracte speciale

CAPITOLUL I – Contractul de vanzare

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

SUBSECTIUNEA 1 – Domeniul de aplicare

Art. 1.650 – Notiune
Art. 1.651 – Aplicarea unor reguli de la vanzare

SUBSECTIUNEA 2 – Cine poate cumpara sau vinde

Art. 1.652 – Principiul capacitatii
Art. 1.653 – Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase
Art. 1.654 – Alte incapacitati de a cumpara
Art. 1.655 – Incapacitati de a vinde
Art. 1.656 – Inadmisibilitatea actiunii in anulare

SUBSECTIUNEA 3 – Obiectul vanzarii

Art. 1.657 – Bunurile ce pot fi vandute
Art. 1.658 – Vanzarea unui bun viitor
Art. 1.659 – Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte
Art. 1.660 – Conditii ale pretului
Art. 1.661 – Pretul determinabil
Art. 1.662 – Determinarea pretului de catre un tert
Art. 1.663 – Determinarea pretului in functie de greutatea lucrului vandut
Art. 1.664 – Lipsa determinarii exprese a pretului
Art. 1.665 – Pretul fictiv si pretul derizoriu
Art. 1.666 – Cheltuielile vanzarii
Art. 1.667 – Cheltuielile predarii

SUBSECTIUNEA 4 – Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare

Art. 1.668 – Pactul de optiune privind contractul de vanzare
Art. 1.669 – Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare
Art. 1.670 – Pretul promisiunii

SUBSECTIUNEA 5 – Obligatiile vanzatorului

Dispozitii generale

Art. 1.671 – Interpretarea clauzelor vanzarii
Art. 1.672 – Obligatiile principale ale vanzatorului

Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut

Art. 1.673 – Obligatia de a transmite dreptul vandut
Art. 1.674 – Transmiterea proprietatii
Art. 1.675 – Opozabilitatea vanzarii
Art. 1.676 – Stramutarea proprietatii imobilelor
Art. 1.677 – Radierea drepturilor stinse
Art. 1.678 – Vanzarea bunurilor de gen
Art. 1.679 – Vanzarea in bloc a bunurilor
Art. 1.680 – Vanzarea dupa mostra sau model
Art. 1.681 – Vanzarea pe incercate
Art. 1.682 – Vanzarea pe gustate
Art. 1.683 – Vanzarea bunului altuia
Art. 1.684 – Rezerva proprietatii

Predarea bunului

Art. 1.685 – Notiune
Art. 1.686 – Intinderea obligatiei de predare
Art. 1.687 – Predarea bunului imobil
Art. 1.688 – Predarea bunului mobil
Art. 1.689 – Locul predarii
Art. 1.690 – Starea bunului vandut
Art. 1.691 – Dezacordul asupra calitatii
Art. 1.692 – Fructele bunului vandut
Art. 1.693 – Momentul predarii
Art. 1.694 – Refuzul de a preda bunul

Garantia contra evictiunii

Art. 1.695 – Conditiile garantiei contra evictiunii
Art. 1.696 – Exceptia de garantie
Art. 1.697 – Indivizibilitatea obligatiei de garantie
Art. 1.698 – Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei
Art. 1.699 – Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune
Art. 1.700 – Rezolutiunea contractului
Art. 1.701 – Restituirea pretului
Art. 1.702 – Intinderea daunelor-Interese
Art. 1.703 – Efectele evictiunii partiale
Art. 1.704 – Inlaturarea evictiunii de catre cumparator
Art. 1.705 – Chemarea in judecata a vanzatorului
Art. 1.706 – Beneficiarii garantiei

Garantia contra viciilor bunului vandut

Art. 1.707 – Conditii
Art. 1.708 – Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei
Art. 1.709 – Denuntarea viciilor
Art. 1.710 – Efectele garantiei
Art. 1.711 – Viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute
Art. 1.712 – Intinderea garantiei
Art. 1.713 – Pierderea sau deteriorarea bunului
Art. 1.714 – Garantia pentru lipsa calitatilor convenite
Art. 1.715 – Garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model

Garantia pentru buna functionare

Art. 1.716 – Conditiile garantiei pentru buna functionare
Art. 1.717 – Defectiunea imputabila cumparatorului
Art. 1.718 – Comunicarea defectiunii

SUBSECTIUNEA 6 – Obligatiile cumparatorului

Art. 1.719 – Plata pretului si primirea bunului
Art. 1.720 – Locul si data platii pretului
Art. 1.721 – Dobanzi asupra pretului
Art. 1.722 – Suspendarea platii pretului
Art. 1.723 – Garantarea creantei pretului
Art. 1.724 – Sanctiunea neplatii pretului
Art. 1.725 – Punerea de drept in intarziere
Art. 1.726 – Executarea directa
Art. 1.727 – Restituirea bunului mobil
Art. 1.728 – Punerea de drept in intarziere
Art. 1.729 – Efectele rezolutiunii fata de terti

SUBSECTIUNEA 7 – Dreptul de preemptiune

Art. 1.730 – Notiune si domeniu
Art. 1.731 – Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii
Art. 1.732 – Conditiile exercitarii dreptului de preemptiune
Art. 1.733 – Efectele exercitarii preemptiunii
Art. 1.734 – Concursul dintre preemptori
Art. 1.735 – Pluralitate de bunuri vandute
Art. 1.736 – Scadenta obligatiei de plata a pretului
Art. 1.737 – Notarea dreptului de preemptiune asupra unui imobil
Art. 1.738 – Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite
Art. 1.739 – Caractere ale dreptului de preemptiune
Art. 1.740 – Stingerea dreptului conventional de preemptiune

SECTIUNEA  2 – Vanzarea bunurilor imobile

SUBSECTIUNEA 1 – Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor

Art. 1.741 – Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei
Art. 1.742 – Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare
Art. 1.743 – Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei
Art. 1.744 – Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune
Art. 1.745 – Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia

SUBSECTIUNEA 2 – Vanzarea terenurilor forestiere

Art. 1.746 – Vanzarea terenurilor forestiere

SECTIUNEA a 3-a – Vanzarea mostenirii

Art. 1.747 – Notiune si forma
Art. 1.748 – Garantia
Art. 1.749 – Obligatiile vanzatorului
Art. 1.750 – Obligatiile cumparatorului
Art. 1.751 – Raspunderea pentru datoriile mostenirii
Art. 1.752 – Bunurile de familie
Art. 1.753 – Formalitati de publicitate
Art. 1.754 – Alte forme de instrainare a mostenirii

SECTIUNEA  4 – Alte varietati de vanzare

SUBSECTIUNEA 1 – Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii

Art. 1.755 – Rezerva proprietatii si riscurile
Art. 1.756 – Neplata unei singure rate din pret
Art. 1.757 – Rezolutiunea contractului

SUBSECTIUNEA 2 – Vanzarea cu optiune de rascumparare

Art. 1.758 – Notiune si conditii
Art. 1.759 – Exercitarea optiunii
Art. 1.760 – Efecte
Art. 1.761 – Bunul nepartajat
Art. 1.762 – Sanctiune

CAPITOLUL II – Contractul de schimb

Art. 1.763 – Notiune
Art. 1.764 – Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare
Art. 1.765 – Cheltuielile schimbului

CAPITOLUL III – Contractul de furnizare

Art. 1.766 – Notiune
Art. 1.767 – Transmiterea dreptului de proprietate. Preluarea si predarea bunurilor
Art. 1.768 – Pretul produselor sau serviciilor
Art. 1.769 – Subcontractarea
Art. 1.770 – Raspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia
Art. 1.771 – Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare

CAPITOLUL IV – Contractul de report

Art. 1.772 – Notiune
Art. 1.773 – Drepturi accesorii
Art. 1.774 – Obligatia reportatorului de a exercita optiunea
Art. 1.775 – Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor
Art. 1.776 – Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului

CAPITOLUL V – Contractul de locatiune

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

SUBSECTIUNEA 1 – Cuprinsul contractului

Art. 1.777 – Notiune
Art. 1.778 – Felurile locatiunii
Art. 1.779 – Bunurile ce pot face obiectul locatiunii
Art. 1.780 – Pretul locatiunii
Art. 1.781 – Incheierea contractului de locatiune
Art. 1.782 – Locatiuni succesive
Art. 1.783 – Durata maxima a locatiunii
Art. 1.784 – Incapacitati
Art. 1.785 – Locatiunea fara durata determinata

SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile locatorului

Art. 1.786 – Obligatiile principale ale locatorului
Art. 1.787 – Predarea bunului
Art. 1.788 – Sarcina reparatiilor
Art. 1.789 – Asigurarea folosintei
Art. 1.790 – Garantia contra viciilor
Art. 1.791 – Efectele garantiei contra viciilor
Art. 1.792 – Garantia pentru lipsa calitatilor convenite
Art. 1.793 – Tulburarile de fapt
Art. 1.794 – Tulburarile de drept
Art. 1.795 – Introducerea in proces a locatorului

SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile locatarului

Art. 1.796 – Obligatiile principale
Art. 1.797 – Data platii chiriei
Art. 1.798 – Caracterul executoriu
Art. 1.799 – Obligatiile privind folosirea bunului
Art. 1.800 – Schimbarea formei ori destinatiei bunului. Folosirea abuziva
Art. 1.801 – Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii
Art. 1.802 – Reparatiile locative
Art. 1.803 – Lipsa de folosinta in caz de reparatii urgente
Art. 1.804 – Obligatia de a permite examinarea bunului

SUBSECTIUNEA 4 – Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune

Art. 1.805 – Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul
Art. 1.806 – Interdictia sublocatiunii si a cesiunii
Art. 1.807 – Efectele sublocatiunii. Actiuni impotriva sublocatarului
Art. 1.808 – Efectele cesiunii locatiunii

SUBSECTIUNEA 5 – Expirarea termenului si tacita relocatiune

Art. 1.809 – Expirarea termenului
Art. 1.810 – Tacita relocatiune

SUBSECTIUNEA 6 – Instrainarea bunului dat in locatiune

Art. 1.811 – Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor
Art. 1.812 – Incetarea locatiunii in caz de instrainare
Art. 1.813 – Raporturile dintre locatar si dobanditor
Art. 1.814 – Efectele garantiilor constituite de locatar
Art. 1.815 – Cesiunea si plata anticipata a chiriei

SUBSECTIUNEA 7 – Incetarea contractului

Art. 1.816 – Denuntarea contractului
Art. 1.817 – Rezilierea locatiunii
Art. 1.818 – Imposibilitatea folosirii bunului
Art. 1.819 – Desfiintarea titlului locatorului
Art. 1.820 – Moartea locatorului sau a locatarului
Art. 1.821 – Restituirea bunului
Art. 1.822 – Raspunderea locatarului pentru bunul inchiriat
Art. 1.823 – Imbunatatirile facute de locatar

SECTIUNEA 2 – Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor

Art. 1.824 – Inchirierea facuta fara determinarea duratei
Art. 1.825 – Denuntarea inchirierii incheiate pe durata determinata
Art. 1.826 – Clauze nescrise
Art. 1.827 – Vicii care ameninta sanatatea ori integritatea corporala
Art. 1.828 – Dreptul de preferinta al chiriasului la inchiriere
Art. 1.829 – Folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii
Art. 1.830 – Rezilierea contractului
Art. 1.831 – Evacuarea chiriasului
Art. 1.832 – Alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul
Art. 1.833 – Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere
Art. 1.834 – Decesul chiriasului
Art. 1.835 – Locuinte cu destinatie speciala

SECTIUNEA  3 – Reguli particulare in materia arendarii

Art. 1.836 – Bunuri ce pot fi arendate
Art. 1.837 – Arendarea facuta pe durata nedeterminata
Art. 1.838 – Conditii de forma
Art. 1.839 – Schimbarea categoriei de folosinta
Art. 1.840 – Asigurarea bunurilor arendate
Art. 1.841 – Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei
Art. 1.842 – Exceptii
Art. 1.843 – Riscul pieirii fructelor in cazul in care arenda se plateste in fructe
Art. 1.844 – Plata arendei in fructe
Art. 1.845 – Caracterul executoriu
Art. 1.846 – Cesiunea arendarii
Art. 1.847 – Interdictia subarendarii
Art. 1.848 – Reinnoirea arendarii
Art. 1.849 – Dreptul de preemptiune
Art. 1.850 – Cazuri speciale de incetare a contractului

CAPITOLUL VI – Contractul de antrepriza

SECTIUNEA 1- Reguli comune privind contractul de antrepriza

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.851 – Notiune
Art. 1.852 – Contractul de subantrepriza
Art. 1.853 – Incapacitati
Art. 1.854 – Pretul
Art. 1.855 – Delimitarea fata de vanzare
Art. 1.856 – Actiunea directa a lucratorilor

SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile partilor

Art. 1.857 – Procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialelor
Art. 1.858 – Informarea beneficiarului
Art. 1.859 – Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar
Art. 1.860 – Pieirea lucrarii inainte de receptie
Art. 1.861 – Controlul executarii lucrarii
Art. 1.862 – Receptia lucrarii
Art. 1.863 – Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite
Art. 1.864 – Exigibilitatea pretului
Art. 1.865 – Pretul estimat
Art. 1.866 – Pretul stabilit in functie de valoarea lucrarilor sau serviciilor
Art. 1.867 – Pretul forfetar
Art. 1.868 – Vanzarea bunurilor neridicate in termen
Art. 1.869 – Ipoteca legala

SUBSECTIUNEA 3 – Incetarea contractului

Art. 1.870 – Decesul beneficiarului
Art. 1.871 – Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul
Art. 1.872 – Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului
Art. 1.873 – Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului

SECTIUNEA  2 – Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii

Art. 1.874 – Notiune
Art. 1.875 – Obligatii accesorii ale beneficiarului
Art. 1.876 – Controlul executarii lucrarilor
Art. 1.877 – Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor
Art. 1.878 – Receptia lucrarilor. Riscul contractului
Art. 1.879 – Raspunderea pentru vicii
Art. 1.880 – Inceputul prescriptiei privind raspunderea pentru vicii

CAPITOLUL VII – Contractul de societate

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.881 – Notiune
Art. 1.882 – Conditii de validitate
Art. 1.883 – Regimul aporturilor
Art. 1.884 – Forma contractului
Art. 1.885 – Durata societatii
Art. 1.886 – Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori
Art. 1.887 – Domeniul de aplicare
Art. 1.888 – Formele societare
Art. 1.889 – Dobandirea personalitatii juridice

SECTIUNEA  2 – Societatea simpla

SUBSECTIUNEA 1 – Incheierea contractului de societate

Art. 1.890 – Conditii de forma
Art. 1.891 – Modificarea contractului de societate
Art. 1.892 – Personalitatea juridica
Art. 1.893 – Societatile de fapt

SUBSECTIUNEA 2 – Efectele contractului de societate

Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei

Art. 1.894 – Formarea capitalului social
Art. 1.895 – Realizarea aporturilor
Art. 1.896 – Aportul in bunuri
Art. 1.897 – Aportul in bunuri incorporale
Art. 1.898 – Aportul in numerar
Art. 1.899 – Aporturile in prestatii si cunostinte specifice
Art. 1.900 – Regimul partilor de interes
Art. 1.901 – Transmiterea partilor de interes
Art. 1.902 – Participarea la profit si pierderi
Art. 1.903 – Obligatia de neconcurenta
Art. 1.904 – Folosirea bunurilor sociale
Art. 1.905 – Folosirea fondurilor comune
Art. 1.906 – Distributia platii datoriilor debitorului comun
Art. 1.907 – Cheltuielile facute pentru societate
Art. 1.908 – Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora
Art. 1.909 – Promisiunea asupra drepturilor sociale
Art. 1.910 – Hotararile privind societatea
Art. 1.911 – Adoptarea hotararilor
Art. 1.912 – Contestarea hotararilor

Administrarea societatii

Art. 1.913 – Numirea administratorilor
Art. 1.914 – Limitele si revocarea mandatului de administrator
Art. 1.915 – Raspunderea administratorilor
Art. 1.916 – Pluralitatea de administratori
Art. 1.917 – Adoptarea deciziilor
Art. 1.918 – Drepturile asociatilor care nu sunt administratori
Art. 1.919 – Reprezentarea in justitie

Obligatiile asociatilor fata de terti

Art. 1.920 – Obligatiile fata de creditorii societatii
Art. 1.921 – Raspunderea asociatilor aparenti
Art. 1.922 – Raspunderea asociatilor oculti
Art. 1.923 – Interdictia emiterii instrumentelor financiare
Art. 1.924 – Obligatiile administratorilor fata de terti

SUBSECTIUNEA 3 – Pierderea calitatii de asociat

Art. 1.925 – Cazuri generale
Art. 1.926 – Retragerea din societatea cu durata nedeterminata
Art. 1.927 – Retragerea din societatea cu durata determinata
Art. 1.928 – Excluderea din societate
Art. 1.929 – Drepturile asociatului exclus

SUBSECTIUNEA 4 – Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii

Art. 1.930 – Cazurile generale de incetare
Art. 1.931 – Prelungirea tacita a contractului de societate
Art. 1.932 – Nulitatea societatii
Art. 1.933 – Regimul nulitatii
Art. 1.934 – Regularizarea societatii
Art. 1.935 – Efectele nulitatii
Art. 1.936 – Raspunderea pentru nulitatea societatii
Art. 1.937 – Pieirea bunurilor subscrise ca aport
Art. 1.938 – Alte cazuri de incetare
Art. 1.939 – Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat
Art. 1.940 – Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii

SUBSECTIUNEA 5 – Lichidarea societatii

Art. 1.941 – Numirea si revocarea lichidatorului
Art. 1.942 – Obligatiile si raspunderea lichidatorilor
Art. 1.943 – Inventarul
Art. 1.944 – Puterile lichidatorilor
Art. 1.945 – Plata datoriilor sociale
Art. 1.946 – Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii
Art. 1.947 – Suportarea pasivului
Art. 1.948 – Imparteala bunurilor sociale

SECTIUNEA 3 – Asocierea in participatie

Art. 1.949 – Notiune
Art. 1.950 – Proba
Art. 1.951 – Personalitatea juridica
Art. 1.952 – Regimul aporturilor
Art. 1.953 – Raporturile dintre asociati si fata de terti
Art. 1.954 – Forma si conditiile asocierii

CAPITOLUL VIII – Contractul de transport

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 1.955 – Notiune
Art. 1.956 – Dovada contractului
Art. 1.957 – Modalitati de transport
Art. 1.958 – Domeniul de aplicare
Art. 1.959 – Raspunderea transportatorului
Art. 1.960 – Substituirea

SECTIUNEA  2 – Contractul de transport de bunuri

Art. 1.961 – Documentul de transport
Art. 1.962 – Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire
Art. 1.963 – Documente de transport individuale
Art. 1.964 – Documente de transport negociabile
Art. 1.965 – Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtator
Art. 1.966 – Ambalajul
Art. 1.967 – Predarea bunurilor transportatorului
Art. 1.968 – Obligatia de a transporta bunurile
Art. 1.969 – Termenul de transport
Art. 1.970 – Suspendarea transportului si contraordinul
Art. 1.971 – Impiedicarea executarii transportului. Consecinte
Art. 1.972 – Modificari aduse de transportator
Art. 1.973 – Dreptul de dispozitie ulterioara
Art. 1.974 – Trecerea dreptului la destinatar
Art. 1.975 – Dreptul de refuz al transportatorului
Art. 1.976 – Obligatia de predare si de informare
Art. 1.977 – Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar
Art. 1.978 – Pretul si alte cheltuieli
Art. 1.979 – Constatarea starii bunului
Art. 1.980 – Plata sumelor datorate transportatorului
Art. 1.981 – Imposibilitatea predarii bunurilor
Art. 1.982 – Garantarea creantelor transportatorului
Art. 1.983 – Predarea bunurilor fara incasarea sumelor datorate
Art. 1.984 – Raspunderea transportatorului
Art. 1.985 – Repararea prejudiciului
Art. 1.986 – Restituirea pretului si a cheltuielilor
Art. 1.987 – Calcularea cuantumului despagubirii
Art. 1.988 – Cazuri speciale
Art. 1.989 – Limitarea raspunderii
Art. 1.990 – Agravarea raspunderii
Art. 1.991 – Inlaturarea raspunderii
Art. 1.992 – Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziere
Art. 1.993 – Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamale
Art. 1.994 – Cazuri de decadere
Art. 1.995 – Clauze de exonerare sau inlaturare a raspunderii
Art. 1.996 – Bunurile periculoase
Art. 1.997 – Raspunderea expeditorului
Art. 1.998 – Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia
Art. 1.999 – Raspunderea in transportul succesiv sau combinat
Art. 2.000 –Raporturile dintre transportatorii succesivi
Art. 2.001 – Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat

SECTIUNEA 3 – Contractul de transport de persoane si bagaje

Art. 2.002 – Continutul obligatiei de a transporta
Art. 2.003 – Obligatii ale partilor
Art. 2.004 – Raspunderea pentru persoana calatorului
Art. 2.005 – Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri
Art. 2.006 – Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat
Art. 2.007 – Cedarea drepturilor din contractul de transport
Art. 2.008 – Inlaturarea raspunderii

CAPITOLUL IX – Contractul de mandat

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 2.009 – Notiune
Art. 2.010 – Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros
Art. 2.011 – Felurile mandatului
Art. 2.012 – Puterea de reprezentare

SECTIUNEA  2 – Mandatul cu reprezentare

SUBSECTIUNEA 1 – Forma si intinderea mandatului

Art. 2.013 – Forma mandatului
Art. 2.014 – Cazul special de acceptare tacita
Art. 2.015 – Durata mandatului
Art. 2.016 – Intinderea mandatului

SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile mandatarului

Art. 2.017 – Executarea mandatului
Art. 2.018 – Diligenta mandatarului
Art. 2.019 – Obligatia de a da socoteala
Art. 2.020 – Dobanzile la sumele datorate
Art. 2.021 – Raspunderea pentru obligatiile tertilor
Art. 2.022 – Pluralitatea de mandatari
Art. 2.023 – Substituirea facuta de mandatar
Art. 2.024 – Masuri de conservare a bunurilor mandantului

SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile mandantului

Art. 2.025 – Sumele necesare executarii mandatului
Art. 2.026 – Despagubirea mandatarului
Art. 2.027 – Remuneratia mandatarului
Art. 2.028 – Pluralitatea de mandanti
Art. 2.029 – Dreptul de retentie al mandatarului

SUBSECTIUNEA 4 – Incetarea mandatului

Art. 2.030 – Modurile de incetare
Art. 2.031 – Conditiile revocarii
Art. 2.032 – Efectele revocarii
Art. 2.033 – Publicitatea revocarii procurii autentice notariale
Art. 2.034 – Renuntarea mandatarului
Art. 2.035 – Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti
Art. 2.036 – Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului
Art. 2.037 – Mentinerea unor obligatii ale mandatarului
Art. 2.038 – Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari

SECTIUNEA 3 – Mandatul fara reprezentare

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.039 – Notiune
Art. 2.040 – Efectele fata de terti
Art. 2.041 – Bunurile dobandite de mandatar
Art. 2.042 – Creditorii mandatarului

SUBSECTIUNEA 2 – Contractul de comision

Art. 2.043 – Notiune
Art. 2.044 – Proba contractului
Art. 2.045 – Obligatiile tertului contractant
Art. 2.046 – Cedarea actiunilor
Art. 2.047 – Vanzarea pe credit
Art. 2.048 – Instructiunile comitentului
Art. 2.049 – Comisionul
Art. 2.050 – Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate
Art. 2.051 – Revocarea comisionului
Art. 2.052 – Raspunderea comisionarului
Art. 2.053 – Dreptul de retentie apartinand comisionarului

SUBSECTIUNEA 3 – Contractul de consignatie

Art. 2.054 – Notiune
Art. 2.055 – Proba
Art. 2.056 – Pretul vanzarii
Art. 2.057 – Remiterea, inspectarea, controlul si reluarea bunurilor
Art. 2.058 – Remuneratia consignatarului
Art. 2.059 – Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului
Art. 2.060 – Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor
Art. 2.061 – Vanzarea pe credit
Art. 2.062 – Dreptul de retentie
Art. 2.063 – Incetarea contractului

SUBSECTIUNEA 4 – Contractul de expeditie

Art. 2.064 – Notiune
Art. 2.065 – Revocarea
Art. 2.066 – Contraordinul
Art. 2.067 – Obligatiile expeditorului
Art. 2.068 – Raspunderea expeditorului
Art. 2.069 – Drepturile expeditorului
Art. 2.070 – Expeditorul transportator
Art. 2.071 – Termenul de prescriptie

CAPITOLUL X – Contractul de agentie

Art. 2.072 – Notiune
Art. 2.073 – Domeniul de aplicare
Art. 2.074 – Exclusivitatea
Art. 2.075 – Clauza de neconcurenta
Art. 2.076 – Vanzarea pe credit
Art. 2.077 – Reclamatiile privind bunurile
Art. 2.078 – Forma contractului
Art. 2.079 – Obligatiile agentului
Art. 2.080 – Obligatiile comitentului
Art. 2.081 – Renuntarea comitentului la incheierea contractelor negociate
Art. 2.082 – Remuneratia agentului
Art. 2.083 – Conditiile comisionului
Art. 2.084 – Remunerarea dupa incetarea contractului
Art. 2.085 – Dreptul la comision
Art. 2.086 – Dreptul la comision in cazul contractelor neexecutate
Art. 2.087 – Calculul valorii comisionului
Art. 2.088 – Durata contractului
Art. 2.089 – Denuntarea unilaterala
Art. 2.090 – Denuntarea unilaterala in cazuri speciale
Art. 2.191 – Depozitul de fonduri
Art. 2.092 – Exceptii
Art. 2.093 – Ineficacitatea clauzei de neconcurenta
Art. 2.094 – Dispozitiile imperative
Art. 2.095 – Alte dispozitii aplicabile

CAPITOLUL XI – Contractul de intermediere
Art. 2.096 – Notiune
Art. 2.097 – Remunerarea intermediarului
Art. 2.098 – Restituirea cheltuielilor
Art. 2.099 – Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari
Art. 2.100 – Obligatia de informare
Art. 2.101 – Comunicarea incheierii contractului intermediat
Art. 2.102 – Reprezentarea partilor intermediate

CAPITOLUL XII – Contractul de depozit

SECTIUNEA 1 – Reguli comune privind contractul de depozit

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.103 – Notiune
Art. 2.104 – Proba
Art. 2.105 – Delimitarea
Art. 2.106 – Remuneratia depozitarului

SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile depozitarului

Art. 2.107 – Diligenta depozitarului
Art. 2.108 – Folosirea bunului
Art. 2.109 – Raspunderea depozitarului incapabil
Art. 2.110 – Dovada proprietatii
Art. 2.111 – Modul de executare
Art. 2.112 – Incredintarea bunului
Art. 2.113 – Incredintarea bunului catre subdepozitar
Art. 2.114 – Raspunderea
Art. 2.115 – Denuntarea depozitului
Art. 2.116 – Restituirea bunului
Art. 2.117 – Restituirea catre mostenitorul deponentului
Art. 2.118 – Restituirea fructelor si plata dobanzilor
Art. 2.119 – Pluralitatea de deponenti sau de depozitari
Art. 2.120 – Cazurile de nerestituire a bunului
Art. 2.121 – Obligatia mostenitorului depozitarului

SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile deponentului

Art. 2.122 – Cheltuielile si despagubirile
Art. 2.123 – Plata remuneratiei

SECTIUNEA  2 – Depozitul necesar

Art. 2.124 – Notiune
Art. 2.125 – Obligatia de acceptare
Art. 2.126 – Regim juridic

SECTIUNEA  3 – Depozitul hotelier

Art. 2.127 – Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel
Art. 2.128 – Raspunderea limitata
Art. 2.129 – Raspunderea nelimitata
Art. 2.130 – Lipsa raspunderii
Art. 2.131 – Obligatii ale hotelierului
Art. 2.132 – Cazul special
Art. 2.133 – Dovada
Art. 2.134 – Decaderea din dreptul la repararea prejudiciului
Art. 2.135 – Dreptul de retentie
Art. 2.136 – Valorificarea bunurilor
Art. 2.137 – Localuri asimilate hotelurilor

SECTIUNEA 4 – Sechestrul conventional

Art. 2.138 – Notiune
Art. 2.139 – Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru
Art. 2.140 – Conservarea si instrainarea obiectului sechestrului
Art. 2.141 – Liberarea administratorului-sechestru
Art. 2.142 – Remuneratia, cheltuielile si despagubirile
Art. 2.143 – Sechestrul judiciar

CAPITOLUL XIII – Contractul de imprumut

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.144 – Felurile imprumutului
Art. 2.145 – Promisiunea de imprumut

SECTIUNEA  2 – Imprumutul de folosinta

Art. 2.146 – Notiune
Art. 2.147 – Calitatea de comodant
Art. 2.148 – Obligatia comodatarului
Art. 2.149 – Pieirea sau deteriorarea bunului
Art. 2.150 – Posibilitatea salvarii bunului
Art. 2.151 – Cheltuielile facute cu bunul
Art. 2.152 – Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse
Art. 2.153 – Dreptul de retentie
Art. 2.154 – Pluralitatea de comodatari
Art. 2.155 – Restituirea bunului
Art. 2.156 – Restituirea anticipata
Art. 2.157 – Titlul executoriu

SECTIUNEA 3 – Imprumutul de consumatie

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 2.158 – Notiune. Capacitate
Art. 2.159 – Natura imprumutului
Art. 2.160 – Transferul proprietatii si al riscurilor.
Art. 2.161 – Termenul de restituire stabilit de parti
Art. 2.162 – Termenul de restituire stabilit de instanta
Art. 2.163 – Prescriptia
Art. 2.164 – Restituirea imprumutului
Art. 2.165 – Titlul executoriu
Art. 2.166 – Raspunderea pentru vicii

SUBSECTIUNEA 2 – Imprumutul cu dobanda

Art. 2.167 – Domeniul de aplicare
Art. 2.168 – Modalitati ale dobanzii
Art. 2.169 – Curgerea dobanzii
Art. 2.170 – Plata anticipata a dobanzii

CAPITOLUL XIV – Contractul de cont curent

Art. 2.171 – Notiune
Art. 2.172 – Creditele excluse
Art. 2.173 – Efectele principale
Art. 2.174 – Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor
Art. 2.175 – Actiunile si exceptiile referitoare la acte si operatiunile trecute in cont
Art. 2.176 – Garantiile creantelor inscrise in cont
Art. 2.177 – Inscrierea unui titlu de credit
Art. 2.178 – Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii
Art. 2.179 – Incheierea contului
Art. 2.180 – Aprobarea contului
Art. 2.181 – Executarea si poprirea
Art. 2.182 – Termenul de prescriptie
Art. 2.183 – Incetarea contractului de cont curent

CAPITOLUL XV – Contul bancar curent si alte contracte bancare

SECTIUNEA 1 – Contul bancar curent

Art. 2.184 – Dreptul de a dispune de soldul creditor
Art. 2.185 – Compensarea reciproca a soldurilor
Art. 2.186 – Cotitularii unui cont curent
Art. 2.187 – Contul curent indiviz
Art. 2.188 – Denuntarea unilaterala
Art. 2.189 – Executarea imputernicirilor primite
Art. 2.190 – Termenul de prescriptie

SECTIUNEA 2 – Depozitul bancar

Art. 2.191 – Depozitul de fonduri
Art. 2.192 – Depozitul de titluri

SECTIUNEA 3 – Facilitatea de credit

Art. 2.193 – Notiune
Art. 2.194 – Utilizarea creditului
Art. 2.195 – Denuntarea unilaterala

SECTIUNEA 4– Inchirierea casetelor de valori

Art. 2.196 – Obligatia prestatorului
Art. 2.197 – Deschiderea casetei de valori
Art. 2.198 – Deschiderea fortata a casetei de valori

CAPITOLUL XVI – Contractul de asigurare

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 2.199 – Notiune
Art. 2.200 – Forma si dovada
Art. 2.201 – Polita de asigurare
Art. 2.202 – Categoriile de polite de asigurare
Art. 2.203 – Informatiile privind riscul
Art. 2.204 – Declaratiile inexacte sau reticenta privind riscul
Art. 2.205 – Lipsa riscului asigurat
Art. 2.206 – Plata primelor de asigurare
Art. 2.207 – Comunicarea producerii riscului asigurat
Art. 2.208 – Plata indemnizatiei de asigurare
Art. 2.209 – Denuntarea unilaterala a contractului
Art. 2.210 – Subrogarea asiguratorului
Art. 2.211 – Opozabilitatea contractului
Art. 2.212 – Cesiunea asigurarii
Art. 2.213 – Domeniul de aplicare

SECTIUNEA  2 – Asigurarea de bunuri

Art. 2.214 – Notiune
Art. 2.215 – Interesul asigurarii
Art. 2.216 – Prevenirea producerii riscului asigurat
Art. 2.217 – Despagubirea
Art. 2.218 – Asigurarea partiala
Art. 2.219 – Asigurarea multipla
Art. 2.220 – Instrainarea bunului asigurat

SECTIUNEA 3 – Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare

Art. 2.221 – Asigurarile de credite si garantii
Art. 2.222 – Asigurarile de pierderi financiare

SECTIUNEA 4 – Asigurarea de raspundere civila

Art. 2.223 – Notiune
Art. 2.224 – Drepturile tertelor persoane pagubite
Art. 2.225 – Stabilirea despagubirii
Art. 2.226 – Plata despagubirii

SECTIUNEA 5 – Asigurarea de persoane

Art. 2.227 – Notiune
Art. 2.228 – Riscul privind o alta persoana
Art. 2.229 – Renuntarea la contract
Art. 2.230 – Beneficiarul indemnizatiei
Art. 2.231 – Desemnarea beneficiarului
Art. 2.232 – Pluralitatea de beneficiari
Art. 2.233 – Producerea cu intentie a riscului asigurat
Art. 2.234 – Rezerva de prime
Art. 2.235 – Repunerea in vigoare a asigurarii
Art. 2.236 – Dreptul la indemnizatie
Art. 2.237 – Prescriptia
Art. 2.238 – Obligatia de informare

SECTIUNEA 6 – Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea

Art. 2.239 – Coasigurarea
Art. 2.240 – Reasigurarea
Art. 2.241 – Retrocesiunea

CAPITOLUL XVII – Contractul de renta viagera

Art. 2.242 – Notiune
Art. 2.243 – Modurile de constituire
Art. 2.244 – Constituirea pe durata vietii mai multor persoane
Art. 2.245 – Constituirea in favoarea mai multor persoane
Art. 2.246 – Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat
Art. 2.247 – Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boala letala
Art. 2.248 – Plata ratelor de renta
Art. 2.249 – Garantia legala
Art. 2.250 – Executarea silita a ratelor
Art. 2.251 – Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului
Art. 2.252 – Irevocabilitatea contractului
Art. 2.253 – Insesizabilitatea rentei

CAPITOLUL XVIII – Contractul de intretinere

Art. 2.254 – Notiune
Art. 2.255 – Forma contractului
Art. 2.256 – Aplicarea regulilor de la renta viagera
Art. 2.257 – Intinderea obligatiei de intretinere
Art. 2.258 – Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii
Art. 2.259 – Protectia creditorilor partilor
Art. 2.260 – Cazul special de revocare
Art. 2.261 – Inlocuirea intretinerii prin renta
Art. 2.262 – Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta
Art. 2.263 – Incetarea contractului de intretinere

CAPITOLUL XIX – Jocul si pariul

Art. 2.264 – Lipsa dreptului la actiune
Art. 2.265 – Competitiile sportive
Art. 2.266 – Jocurile si pariurile autorizate

CAPITOLUL XX – Tranzactia

Art. 2.267 – Notiune
Art. 2.268 – Domeniul de aplicare
Art. 2.269 – Indivizibilitatea tranzactiei
Art. 2.270 – Intinderea tranzactiei
Art. 2.271 – Capacitatea de exercitiu
Art. 2.272 – Conditiile de forma
Art. 2.273 – Cauzele de nulitate
Art. 2.274 – Tranzactia asupra unui act nul
Art. 2.275 – Inscrisurile false
Art. 2.276 – Inscrisurile necunoscute
Art. 2.277 – Tranzactia asupra unui proces terminat
Art. 2.278 – Tranzactia constatata prin hotarare judecatoreasca

TITLUL X – Garantiile personale

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 2.279 – Tipurile de garantii personale

CAPITOLUL II – Fideiusiunea

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.280 – Notiunea
Art. 2.281 – Fideiusiunea obligatorie
Art. 2.282 – Forma fideiusiunii
Art. 2.283 – Consimtamantul debitorului principal
Art. 2.284 – Beneficiarul fideiusiunii
Art. 2.285 – Conditiile pentru a deveni fideiusor
Art. 2.286 – Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare
Art. 2.287 – Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii
Art. 2.288 – Obligatia principala
Art. 2.289 – Limitele fideiusiunii
Art. 2.290 – Intinderea fideiusiunii
Art. 2.291 – Fideiusiunea partiala
Art. 2.292 – Fideiusiunea asimilata

SECTIUNEA  2 – Efectele fideiusiunii

SUBSECTIUNEA 1 – Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor

Art. 2.293 – Obligatia fideiusorului
Art. 2.294 – Beneficiul de discutiune
Art. 2.295 – Invocarea beneficiului de discutiune
Art. 2.296 – Exceptiile invocate de fideiusor
Art. 2.297 – Pluralitatea de fideiusori
Art. 2.298 – Beneficiul de diviziune
Art. 2.299 – Divizarea actiunii de catre creditor
Art. 2.300 – Fideiusiunea solidara
Art. 2.301 – Prorogarea termenului si decaderea din termen
Art. 2.302 – Informarea fideiusorului
Art. 2.303 – Renuntarea anticipata
Art. 2.304 – Fideiusiunea data unui fideiusor

SUBSECTIUNEA 2 – Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor

Art. 2.305 – Subrogarea fideiusorului
Art. 2.306 – Intinderea dreptului de regres
Art. 2.307 – Regresul contra debitorului incapabil
Art. 2.308 – Regresul contra mai multor debitori principali
Art. 2.309 – Limitele regresului
Art. 2.310 – Pierderea dreptului de regres
Art. 2.311 – Instiintarea fideiusorului
Art. 2.312 – Regresul anticipat

SUBSECTIUNEA 3 – Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori

Art. 2.313 – Regresul contra celorlalti fideiusori

SECTIUNEA  3 – Incetarea fideiusiunii

Art. 2.314 – Confuziunea
Art. 2.315 – Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului
Art. 2.316 – Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate
Art. 2.317 – Stingerea obligatiei principale prin darea in plata
Art. 2.318 – Urmarirea debitorului principal
Art. 2.319 – Decesul fideiusorului
Art. 2.320 – Cazul special

CAPITOLUL III – Garantiile autonome

Art. 2.321 – Scrisoarea de garantie
Art. 2.322 – Scrisoarea de confort

TITLUL XI – Privilegiile si garantiile reale

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 2.323 – Domeniul de aplicare
Art. 2.324 – Garantia comuna a creditorilor
Art. 2.325 – Limitarea drepturilor creditorului
Art. 2.326 – Egalitatea creditorilor
Art. 2.327 – Cauzele de preferinta
Art. 2.328 – Preferinta acordata statului
Art. 2.329 – Clauzele de insesizabilitate
Art. 2.330 – Stramutarea garantiei
Art. 2.331 – Procedura stramutarii garantiei
Art. 2.332 – Optiunea asiguratorului

CAPITOLUL II – Privilegiile

SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 2.333 – Notiune
Art. 2.334 – Opozabilitatea privilegiilor
Art. 2.335 – Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante
Art. 2.336 – Rangul privilegiilor intre ele
Art. 2.337 – Stingerea privilegiilor

SECTIUNEA  2 – Privilegiile generale si privilegiile speciale

Art. 2.338 – Privilegiile generale
Art. 2.339 – Privilegiile speciale
Art. 2.340 – Stingerea privilegiului special
Art. 2.341 – Stramutarea privilegiului vanzatorului

SECTIUNEA 3 – Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci

Art. 2342 – Concursul cauzelor de preferinta

CAPITOLUL III – Ipoteca

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune

Art. 2.343 – Notiune
Art. 2.344 – Caracterele juridice
Art. 2.345 – Drepturile creditorului ipotecar
Art. 2.346 – Opozabilitatea ipotecii
Art. 2.347 – Operatiunile asimilate
Art. 2.348 – Exceptiile
Art. 2.349 – Izvoarele ipotecii

SUBSECTIUNEA 2 – Obiectul si intinderea ipotecii

Art. 2.350 – Obiectul ipotecii
Art. 2.351 – Bunurile inalienabile sau insesizabile
Art. 2.352 – Ipoteca nudei proprietati
Art. 2.353 – Ipoteca unei cote-parti indivize
Art. 2.354 – Intinderea creantei ipotecare
Art. 2.355 – Extinderea ipotecii prin accesiune
Art. 2.356 – Bunurile mobile accesorii unui imobil
Art. 2.357 – Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri
Art. 2.358 – Cesiunea ipotecii
Art. 2.359 – Garantiile asupra navelor si aeronavelor

SUBSECTIUNEA 3 – Efectele ipotecii fata de terti

Art. 2.360 – Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar
Art. 2.361 – Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului
Art. 2.362 – Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor
Art. 2.363 – Regresul dobanditorului care a platit datoria
Art. 2.364 – Conservarea actiunii personale

SUBSECTIUNEA 4 – Ipotecile conventionale

Art. 2.365 – Dreptul de a ipoteca
Art. 2.366 – Constituitorul ipotecii
Art. 2.367 – Ipoteca unui drept anulabil sau conditional
Art. 2.368 – Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri
Art. 2.369 – Obligatiile garantate
Art. 2.370 – Obligatiile viitoare sau eventuale
Art. 2.371 – Garantia constituita in avans
Art. 2.372 – Continutul contractului de ipoteca
Art. 2.373 – Drepturile constituitorului
Art. 2.374 – Indatoririle celui care a constituit ipoteca
Art. 2.375 – Daunele-Interese
Art. 2.376 – Clauza de inalienabilitate

SECTIUNEA 2 – Ipoteca imobiliara

SUBSECTIUNEA 1 – Constituirea ipotecii imobiliare

Art. 2.377 – Inscrierea in cartea funciara
Art. 2.378 – Forma contractului
Art. 2.379 – Obiectul ipotecii imobiliare
Art. 2.380 – Ipoteca asupra unei constructii viitoare
Art. 2.381 – Inscrierea ipotecii
Art. 2.382 – Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor
Art. 2.383 – Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului

SUBSECTIUNEA 2 – Drepturile si obligatiile partilor

Art. 2.384 – Clauzele de inalienabilitate
Art. 2.385 – Antihreza

SUBSECTIUNEA 3 – Ipotecile legale

Art. 2.386 – Creantele care beneficiaza de ipoteca legala

SECTIUNEA  3 – Ipoteca mobiliara

SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Constituirea ipotecii

Art. 2.387 – Constituirea si eficacitatea ipotecii
Art. 2.388 – Forma contractului de ipoteca
Art. 2.389 – Obiectul ipotecii mobiliare
Art. 2.390 – Ipoteca instrumentelor financiare
Art. 2.391 – Descrierea bunului ipotecat
Art. 2.392 – Extinderea ipotecii asupra produselor
Art. 2.393 – Instrainarea bunului ipotecat

Drepturile si obligatiile partilor

Art. 2.394 – Dreptul de inspectie
Art. 2.395 – Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat
Art. 2.396 – Exigibilitatea anticipata
Art. 2.397 – Declaratiile privitoare la ipoteca

SUBSECTIUNEA 2 – Ipotecile asupra creantelor

Dispozitii comune

Art. 2.398 – Obiectul ipotecii
Art. 2.399 – Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante
Art. 2.400 – Notificarea debitorului creantei ipotecate
Art. 2.401 – Plata creantei grevate de ipoteca
Art. 2.402 – Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca

Drepturile si obligatiile partilor

Art. 2.403 – Actiunile impotriva debitorului creantei grevate
Art. 2.404 – Drepturile creditorului ipotecar
Art. 2.405 – Imputarea sumelor percepute
Art. 2.406 – Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca
Art. 2.407 – Urmarirea sumelor neplatite
Art. 2.408 – Remiterea diferentei

SUBSECTIUNEA 3 – Perfectarea ipotecilor mobiliare
Art. 2.409 – Ipotecile mobiliare perfecte
Art. 2.410 – Publicitatea ipotecii asupra conturilor
Art. 2.411 – Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare
Art. 2.412 – Conservarea rangului ipotecii

SUBSECTIUNEA 4 – Inscrierea ipotecilor mobiliare

Art. 2.413 – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Art. 2.414 – Validitatea ipotecii
Art. 2.415 – Efectul inscrierii
Art. 2.416 – Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca
Art. 2.417 – Notificarea inscrierii
Art. 2.418 – Domiciliul partilor
Art. 2.419 – Obligatia de radiere

SECTIUNEA  4 – Concursul intre creditorii ipotecari

Art. 2.420 – Concursul ipotecilor mobiliare
Art. 2.421 – Concursul ipotecilor imobiliare
Art. 2.422 – Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare
Art. 2.423 – Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj
Art. 2.424 – Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale
Art. 2.425 – Ipotecile mobiliare privilegiate
Art. 2.426 – Ipoteca asupra conturilor
Art. 2.427 – Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului

SECTIUNEA  5 – Stingerea ipotecilor

Art. 2.428 – Stingerea ipotecilor

CAPITOLUL IV – Executarea ipotecii

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.429 – Executarea ipotecilor
Art. 2.430 – Conditiile executarii
Art. 2.431 – Titlurile executorii
Art. 2.432 – Alte cai de realizare a creantei
Art. 2.433 – Interdictia pactului comisoriu
Art. 2.434 – Discutiunea bunurilor mobile

SECTIUNEA 2 – Executarea ipotecii mobiliare

SUBSECTIUNEA 1 – Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

Deposedarea debitorului

Art. 2.435 – Drepturile creditorului
Art. 2.436 – Urmarirea accesoriilor unui imobil
Art. 2.437 – Separarea accesoriilor unui imobil
Art. 2.438 – Dreptul de a prelua bunurile
Art. 2.439 – Preluarea bunului
Art. 2.440 – Preluarea bunului prin mijloace proprii
Art. 2.441 – Remiterea bunului ipotecat
Art. 2.442 – Preluarea silita a bunului
Art. 2.443 – Obligatiile executorului judecatoresc
Art. 2.444 – Drepturile si obligatiile creditorului

Vanzarea bunului ipotecat

Art. 2.445 – Vanzarea bunurilor ipotecate
Art. 2.446 – Vanzarea comercial rezonabila
Art. 2.447 – Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului
Art. 2.448 – Cumpararea de catre creditor
Art. 2.449 – Notificarea vanzarii
Art. 2.450 – Destinatarii notificarii
Art. 2.451 – Continutul notificarii
Art. 2.452 – Opozitia la executare
Art. 2.453 – Plata creantei ipotecare
Art. 2.454 – Preferinta la executare
Art. 2.455 – Dobandirea lucrului de catre cumparator
Art. 2.456 – Obligatia personala a debitorului
Art. 2.457 – Vanzarea bunului care nu apartine debitorului
Art. 2.458 – Locatiunea bunului dupa vanzare
Art. 2.459 – Distribuirea sumelor realizate

Preluarea bunului ipotecat in contul creantei

Art. 2.460 – Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
Art. 2.461 – Notificarea ofertei de preluare in contul creantei
Art. 2.462 – Opunerea la preluarea in contul creantei
Art. 2.463 – Efectele preluarii in contul creantei

SUBSECTIUNEA 2 – Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

Art. 2.464 – Ipoteca asupra titlurilor reprezentative

SUBSECTIUNEA 3 – Executarea ipotecii asupra creantelor

Art. 2.465 – Ipoteca asupra creantelor
Art. 2.466 – Ipoteca asupra conturilor
Art. 2.467 – Conduita creditorului

SUBSECTIUNEA 4 – Preluarea bunului in vederea administrarii

Art. 2.468 – Conditiile
Art. 2.469 – Administratorul
Art. 2.470 – Obligatiile administratorului
Art. 2.471 – Conservarea drepturilor locatarului
Art. 2.472 – Incetarea administrarii
Art. 2.473 – Obligatiile creditorului la incetarea administrarii

SUBSECTIUNEA 5 – Sanctiuni

Art. 2.474 – Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului
Art. 2.475 – Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii
Art. 2.476 – Stabilirea valorii bunului
Art. 2.477 – Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului

SECTIUNEA  3 – Executarea ipotecilor imobiliare

Art. 2.478 – Discutiunea bunurilor ipotecate
Art. 2.479 – Regulile aplicabile

CAPITOLUL V – Gajul

SECTIUNEA 1 – Constituirea gajului

Art. 2.480 – Obiectul gajului
Art. 2.481 – Constituirea gajului
Art. 2.482 – Publicitatea gajului
Art. 2.483 – Detinerea bunului de catre creditor
Art. 2.484 – Detinerea prin intermediul unui tert
Art. 2.485 – Conservarea gajului
Art. 2.486 – Restituirea bunului catre creditor

SECTIUNEA 2 – Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Art. 2.487 – Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Art. 2.488 – Fructele bunului gajat
Art. 2.489 – Rascumpararea titlurilor participative
Art. 2.490 – Pieirea bunului
Art. 2.491 – Cheltuielile de conservare
Art. 2.492 – Restituirea bunului catre debitor
Art. 2.493 – Indivizibilitatea gajului
Art. 2.494 – Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca

CAPITOLUL VI – Dreptul de retentie

Art. 2.495 – Notiune
Art. 2.496 – Exceptii
Art. 2.497 – Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie
Art. 2.498 – Opozabilitatea dreptului de retentie
Art. 2.499 – Stingerea dreptului de retentie

CARTEA VI – Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor

TITLUL I – Prescriptia extinctiva

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 2.500 – Obiectul prescriptiei extinctive
Art. 2.501 – Prescriptibilitatea dreptului la actiune
Art. 2.502 – Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri
Art. 2.503 – Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii
Art. 2.504 – Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata
Art. 2.505 – Compensatia si dreptul de retentie
Art. 2.506 – Efectele prescriptiei implinite
Art. 2.507 – Renuntarea la prescriptie
Art. 2.508 – Felurile renuntarii la prescriptie
Art. 2.509 – Persoanele care nu pot renunta la prescriptie
Art. 2.510 – Efectele renuntarii la prescriptie
Art. 2.511 – Intinderea renuntarii la prescriptie
Art. 2.512 – Invocarea prescriptiei de partea interesata
Art. 2.513 – Momentul pana la care se poate invoca prescriptia
Art. 2.514 – Invocarea prescriptiei de catre alte persoane
Art. 2.515 – Regulile aplicabile prescriptiei extinctive
Art. 2.516 – Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II – Termenul prescriptiei extinctive

Art. 2.517 – Termenul general de 3 ani
Art. 2.518 – Termenul de prescriptie de 10 ani. Cazuri
Art. 2.519 – Termenul de prescriptie de 2 ani
Art. 2.520 – Termenul de prescriptie de un an. Cazuri
Art. 2.521 – Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri
Art. 2.522 – Repunerea in termenul de prescriptie

CAPITOLUL III – Cursul prescriptiei extinctive

SECTIUNEA 1 – Inceputul prescriptiei extinctive

Art. 2.523 – Regula generala
Art. 2.524 – Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face
Art. 2.525 – Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor
Art. 2.526 – Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive
Art. 2.527 – Dreptul la actiunea in materia asigurarilor
Art. 2.528 – Dreptul la actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita
Art. 2.529 – Dreptul la actiunea in anularea actului juridic
Art. 2.530 – Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente
Art. 2.531 – Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse

SECTIUNEA  2 – Suspendarea prescriptiei extinctive

Art. 2.532 – Cazurile generale de suspendare a prescriptiei
Art. 2.533 – Suspendarea prescriptiei in materie succesorala
Art. 2.534 – Efectele suspendarii prescriptiei
Art. 2.535 – Beneficiul suspendarii prescriptiei
Art. 2.536 – Extinderea efectului suspensiv

SECTIUNEA 3 – Intreruperea prescriptiei extinctive

Art. 2.537 – Cazurile de intrerupere a prescriptiei
Art. 2.538 – Recunoasterea dreptului
Art. 2.539 – Cererea de chemare in judecata sau de arbitrare
Art. 2.540 – Punerea in intarziere
Art. 2.541 – Efectele intreruperii prescriptiei
Art. 2.542 – Beneficiul intreruperii prescriptiei
Art. 2.543 – Extinderea efectului intreruptiv

CAPITOLUL IV – Implinirea prescriptiei

Art. 2.544 – Calculul prescriptiei

TITLUL II – Regimul general al termenelor de decadere

Art. 2.545 – Instituirea termenului de decadere
Art. 2.546 – Limita stabilirii termenelor de decadere
Art. 2.547 – Aplicarea regulilor de la prescriptie
Art. 2.548 – Regimul termenelor de decadere
Art. 2.549 – Renuntarea la beneficiul decaderii
Art. 2.550 – Invocarea decaderii

TITLUL III – Calculul termenelor

Art. 2.551 – Regulile aplicabile
Art. 2.552 – Termenul stabilit pe saptamani, luni sau ani
Art. 2.553 – Termenul stabilit pe zile
Art. 2.554 – Prorogarea termenului
Art. 2.555 – Termenul stabilit pe ore
Art. 2.556 – Prezumtia efectuarii in termen a actelor

CARTEA VII – Dispozitii de drept international privat

TITLUL I – Dispozitii generale

Art. 2.557 – Obiectul reglementarii
Art. 2.558 – Calificarea
Art. 2.559 – Retrimiterea
Art. 2.560 – Sistemele plurilegislative
Art. 2.561 – Reciprocitatea
Art. 2.562 – Continutul legii straine
Art. 2.563 – Interpretarea si aplicarea legii straine
Art. 2.564 – Inlaturarea aplicarii legii straine
Art. 2.565 – Inlaturarea exceptionala a legii aplicabile
Art. 2.566 – Normele de aplicatie imediata
Art. 2.567 – Recunoasterea drepturilor castigate
Art. 2.568 – Legea nationala
Art. 2.569 – Determinarea si proba cetateniei
Art. 2.570 – Determinarea si proba resedintei obisnuite
Art. 2.571 – Nationalitatea persoanei juridice

TITLUL II – Conflicte de legi

CAPITOLUL I – Persoane

SECTIUNEA 1 – Persoana fizica

Art. 2.572 – Legea aplicabila starii civile si capacitatii
Art. 2.573 – Inceputul si incetarea personalitatii
Art. 2.574 – Declararea judecatoreasca a mortii
Art. 2.575 – Dobandirea majoratului
Art. 2.576 – Numele
Art. 2.577 – Drepturile inerente fiintei umane
Art. 2.578 – Legea aplicabila ocrotirii majorului
Art. 2.579 – Ocrotirea tertilor

SECTIUNEA 2 – Persoana juridica

Art. 2.580 – Legea aplicabila statutului organic
Art. 2.581 – Domeniul de aplicare a legii nationale
Art. 2.582 – Recunoasterea persoanelor juridice straine
Art. 2.583 – Efectele recunoasterii persoanelor juridice straine
Art. 2.584 – Legea aplicabila fuziunii persoanelor juridice

CAPITOLUL II – Familia

SECTIUNEA 1 – Casatoria

SUBSECTIUNEA 1 – Incheierea casatoriei

Art. 2.585 – Legea aplicabila promisiunii de casatorie
Art. 2.586 – Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei
Art. 2.587 – Legea aplicabila formalitatilor casatoriei
Art. 2.588 – Legea aplicabila nulitatii casatoriei

SUBSECTIUNEA 2 – Efectele casatoriei

Art. 2.589 – Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei
Art. 2.590 – Legea aplicabila regimului matrimonial
Art. 2.591 – Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2.592 – Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2.593 – Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2.594 – Legea aplicabila conditiilor de forma ale conventiei matrimoniale
Art. 2.595 – Ocrotirea tertilor
Art. 2.596 – Schimbarea resedintei obisnuite sau a cetateniei

SUBSECTIUNEA 3 – Desfacerea casatoriei

Art. 2.597 – Alegerea legii aplicabile divortului
Art. 2.598 – Data conventiei de alegere a legii aplicabile
Art. 2.599 – Forma conventiei de alegere a legii aplicabile
Art. 2.600 – Legea aplicabila divortului
Art. 2.601 – Recunoasterea divortului prin denuntare unilaterala
Art. 2.602 – Legea aplicabila separatiei de corp

SECTIUNEA  2 – Filiatia

SUBSECTIUNEA 1 – Filiatia copilului din casatorie

Art. 2.603 – Legea aplicabila
Art. 2.604 – Legitimarea copilului

SUBSECTIUNEA 2 – Filiatia copilului din afara casatoriei

Art. 2.605 – Legea aplicabila
Art. 2.606 – Raspunderea tatalui

SUBSECTIUNEA 3 – Adoptia

Art. 2.607 – Legea aplicabila conditiilor de fond
Art. 2.608 – Legea aplicabila efectelor adoptiei
Art. 2.609 – Legea aplicabila formei adoptiei
Art. 2.610 – Legea aplicabila nulitatii adoptiei

SECTIUNEA 3 – Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor

Art. 2.611 – Legea aplicabila

SECTIUNEA 4 – Obligatia de intretinere

Art. 2.612 – Legea aplicabila

CAPITOLUL III – Bunurile

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.613 – Legea aplicabila bunurilor
Art. 2.614 – Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune
Art. 2.615 – Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile
Art. 2.616 – Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare

SECTIUNEA 2 – Bunurile mobile corporale
Art. 2.617 – Legea aplicabila
Art. 2.618 – Legea aplicabila bunului aflat in curs de transport
Art. 2.619 – Rezerva dreptului de proprietate

SECTIUNEA 3 – Mijloacele de transport

Art. 2.620 – Legea aplicabila
Art. 2.621 – Domeniul de aplicare

SECTIUNEA a 4-a – Titlurile de valoare

Art. 2.622 – Legea aplicabila titlurilor de valoare
Art. 2.623 – Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii

SECTIUNEA  5 – Bunurile incorporale

Art. 2.624 – Legea aplicabila operelor de creatie intelectuala
Art. 2.625 – Legea aplicabila dreptului de proprietate industriala

SECTIUNEA  6 – Formele de publicitate

Art. 2.626 – Legea aplicabila

SECTIUNEA 7 – Ipotecile mobiliare

Art. 2.627 – Aplicarea legii locului unde se afla bunul
Art. 2.628 – Aplicarea legii locului unde se afla debitorul
Art. 2.629 – Legea aplicabila in cazul resurselor naturale
Art. 2.630 – Situatiile speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare
Art. 2.631 – Lipsa publicitatii in strainatate
Art. 2.632 – Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare

CAPITOLUL IV – Mostenirea

Art. 2.633 – Legea aplicabila
Art. 2.634 – Alegerea legii aplicabile
Art. 2.635 – Legea aplicabila formei testamentului
Art. 2.636 – Domeniul de aplicare a legii mostenirii. Succesiunea vacanta

CAPITOLUL V – Actul juridic

Art.2.637 – Legea aplicabila conditiilor de fond
Art. 2.638 – Legea aplicabila in lipsa alegerii
Art. 2.639 – Legea aplicabila conditiilor de forma

CAPITOLUL VI – Obligatiile

Art. 2.640 – Legea aplicabila obligatiilor contractuale
Art. 2.641 – Legea aplicabila obligatiilor extracontractuale
Art. 2.642 – Raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii
Art. 2.643 – Stingerea obligatiilor
Art. 2.644 – Pluralitatea de debitori
Art. 2.645 – Dreptul de regres
Art. 2.646 – Moneda de plata

CAPITOLUL VII – Cambia, biletul la ordin si cecul

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 2.647 – Legea aplicabila capacitatii
Art. 2.648 – Legea aplicabila conditiilor de forma
Art. 2.649 – Legea aplicabila actiunii in regres
Art. 2.650 – Legea aplicabila protestului

SECTIUNEA  2 – Cambia si biletul la ordin

Art. 2.651 – Legea aplicabila efectelor obligatiilor
Art. 2.652 – Legea aplicabila dobandirii creantei
Art. 2.653 – Legea aplicabila acceptarii
Art. 2.654 – Legea aplicabila in caz de pierdere sau furt

SECTIUNEA 3 – Cecul

Art. 2.655 – Legea aplicabila
Art. 2.656 – Nulitatea cecului
Art. 2.657 – Legea aplicabila efectelor obligatiilor
Art. 2.658 – Domeniul de aplicare

CAPITOLUL VIII – Fiducia

Art. 2.659 – Alegerea legii aplicabile
Art. 2.660 – Determinarea obiectiva a legii aplicabile
Art. 2.661 – Domeniul de aplicare
Art. 2.662 – Situatiile speciale

CAPITOLUL IX – Prescriptia extinctiva

Art. 2.663 – Legea aplicabila

CAPITOLUL X – Dispozitii finale

Art. 2.664 – Data intrarii in vigoare