Codul penal adnotat

***Cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 545 din 20 iulie 2016.***

PARTEA I. PARTEA GENERALA

TITLUL I. Legea penala si limitele ei de aplicare
CAPITOLUL I. Principii generale

Art.1. Legalitatea incriminarii
Art.2. Legalitatea sanctiunilor de drept penal

CAPITOLUL II. Aplicarea legii penale
SECTIUNEA 1. Aplicarea legii penale in timp

Art.3. Activitatea legii penale
Art.4. Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art.5. Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei
Art.6. Aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei
Art.7. Aplicarea legii penale temporare

SECTIUNEA 2. Aplicarea legii penale in spatiu

Art.8. Teritorialitatea legii penale
Art.9. Personalitatea legii penale
Art.10. Realitatea legii penale
Art.11. Universalitatea legii penale
Art.12. Legea penala si tratatele internationale
Art.13. Imunitatea de jurisdictie
Art.14. Extradarea

TITLUL II. Infractiunea
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art.15. Trasaturile esentiale ale infractiunii
Art.16. Vinovatia
Art.17. Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune

CAPITOLUL II. Cauzele justificative

Art.18. Dispozitii generale
Art.19. Legitima aparare
Art.20. Starea de necesitate
Art.21. Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii
Art.22. Consimtamantul persoanei vatamate

CAPITOLUL III. Cauzele de neimputabilitate

Art.23. Dispozitii generale
Art.24. Constrangerea fizica
Art.25. Constrangerea morala
Art.26. Excesul neimputabil
Art.27. Minoritatea faptuitorului
Art.28. Iresponsabilitatea
Art.29. Intoxicatia
Art.30. Eroarea
Art.31. Cazul fortuit

CAPITOLUL IV. Tentativa

Art.32. Tentativa
Art.33. Pedepsirea tentativei
Art.34. Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului

CAPITOLUL V. Unitatea si pluralitatea de infractiuni

Art.35. Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe
Art.36. Pedeapsa pentru infractiunea continuata si infractiunea complexa
Art.37. Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa
Art.38. Concursul de infractiuni
Art.39. Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni
Art.40. Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente
Art.41. Recidiva
Art.42. Condamnari care nu atrag starea de recidiva
Art.43. Pedeapsa in caz de recidiva
Art.44. Pluralitatea intermediara

CAPITOLUL VI. Autorul si participantii

Art. 45. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii si masurile de siguranta in caz de pluralitate de infractiuni
Art.46. Autorul si coautorii
Art.47. Instigatorul
Art.48. Complicele
Art.49. Pedeapsa in cazul participantilor
Art.50. Circumstante personale si reale
Art.51. Impiedicarea savarsirii infractiunii
Art.52. Participatia improprie

TITLUL III. Pedepsele
CAPITOLUL I. Categoriile pedepselor

Art.53. Pedepsele principale
Art.54. Pedeapsa accesorie
Art.55. Pedepsele complementare

CAPITOLUL II. Pedepsele principale
SECTIUNEA 1. Detentiunea pe viata

Art.56. Regimul detentiunii pe viata
Art.57. Neaplicarea detentiunii pe viata
Art.58. Inlocuirea detentiunii pe viata
Art.59. Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata

SECTIUNEA 2. Inchisoarea

Art.60. Regimul inchisorii

SECTIUNEA 3. Amenda

Art.61. Stabilirea amenzii
Art.62. Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii
Art.63. Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
Art.64. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii

CAPITOLUL III. Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare
SECTIUNEA 1. Pedeapsa accesorie

Art.65. Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi

SECTIUNEA 2. Pedepsele complementare

Art.66. Continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
Art.67. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
Art.68. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
Art.69. Degradarea militara
Art.70. Publicarea hotararii definitive de condamnare

CAPITOLUL IV. Calculul duratei pedepselor

Art.71. Durata executarii
Art.72. Computarea duratei masurilor preventive privative de libertate
Art.73. Computarea pedepselor si masurilor preventive executate in afara tarii

CAPITOLUL V. Individualizarea pedepselor
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art.74. Criteriile generale de individualizare a pedepsei

SECTIUNEA 2. Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

Art.75. Circumstante atenuante
Art.76. Efectele circumstantelor atenuante
Art.77. Circumstante agravante
Art.78. Efectele circumstantelor agravante
Art.79. Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare

SECTIUNEA 3. Renuntarea la aplicarea pedepsei

Art.80. Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei
Art.81. Avertismentul
Art.82. Anularea si efectele renuntarii la aplicarea pedepsei

SECTIUNEA 4. Amanarea aplicarii pedepsei

Art.83. Conditiile amanarii aplicarii pedepsei
Art.84. Termenul de supraveghere
Art.85. Masurile de supraveghere si obligatiile
Art.86. Supravegherea
Art.87. Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art.88. Revocarea amanarii aplicarii pedepsei
Art.89. Anularea amanarii aplicarii pedepsei
Art.90. Efectele amanarii aplicarii pedepsei

SECTIUNEA 5. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art.91. Conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Art.92. Termenul de supraveghere
Art.93. Masurile de supraveghere si obligatiile
Art.94. Supravegherea condamnatului
Art.95. Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art.96. Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Art.97. Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Art.98. Efectele suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

SECTIUNEA 6. Liberarea conditionata

Art.99. Conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata
Art.100. Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii
Art.101. Masurile de supraveghere si obligatiile
Art.102. Supravegherea condamnatului
Art.103. Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art.104. Revocarea liberarii conditionate
Art.105. Anularea liberarii conditionate
Art.106. Efectele liberarii conditionate

TITLUL IV. Masurile de siguranta
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art.107. Scopul masurilor de siguranta
Art.108. Categoriile masurilor de siguranta

CAPITOLUL II. Regimul masurilor de siguranta

Art.109. Obligarea la tratament medical
Art.110. Internarea medicala
Art.111. Interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii
Art.112. Confiscarea speciala
Art.112^1. Confiscarea extinsa

TITLUL V. Minoritatea
CAPITOLUL I. Regimul raspunderii penale a minorului

Art.113. Limitele raspunderii penale
Art.114. Consecintele raspunderii penale
Art.115. Masurile educative
Art.116. Referatul de evaluare

CAPITOLUL II. Regimul masurilor educative neprivative de libertate

Art.117. Stagiul de formare civica
Art.118. Supravegherea
Art.119. Consemnarea la sfarsit de saptamana
Art.120. Asistarea zilnica
Art.121. Obligatii ce pot fi impuse minorului
Art.122. Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art.123. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate

CAPITOLUL III. Regimul masurilor educative privative de libertate

Art.124. Internarea intr-un centru educativ
Art.125. Internarea intr-un centru de detentie
Art.126. Schimbarea regimului de executare
Art.127. Calculul duratei masurilor educative

CAPITOLUL IV. Dispozitii comune

Art.128. Efectele cauzelor de atenuare si agravare
Art.129. Pluralitatea de infractiuni
Art.130. Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul minoritatii
Art.131. Prescriptia raspunderii penale a minorilor
Art.132. Prescriptia executarii masurilor educative
Art.133. Efectele masurilor educative
Art.134. Minorul devenit major
TITLUL VI. Raspunderea penala a persoanei juridice
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art.135. Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice
Art.136. Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art.137. Stabilirea amenzii pentru persoana juridica

CAPITOLUL II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Art.138. Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice
Art.139. Dizolvarea persoanei juridice
Art.140. Suspendarea activitatii persoanei juridice
Art.141. Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice
Art.142. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art.143. Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice
Art.144. Plasarea sub supraveghere judiciara
Art.145. Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare

CAPITOLUL III. Dispozitii comune

Art.146. Recidiva in cazul persoanei juridice
Art.147. Atenuarea si agravarea raspunderii penale a persoanei juridice
Art.148. Prescriptia raspunderii penale
Art.149. Prescriptia executarii pedepsei
Art.150. Reabilitarea persoanei juridice
Art.151. Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice

TITLUL VII. Cauzele care inlatura raspunderea penala

Art.152. Efectele amnistiei
Art.153. Prescriptia raspunderii penale
Art.154. Termenele de prescriptie a raspunderii penale
Art.155. Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale
Art.156. Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale
Art.157. Lipsa plangerii prealabile
Art.158. Retragerea plangerii prealabile
Art.159. Impacarea

TITLUL VIII. Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

Art.160. Efectele gratierii
Art.161. Prescriptia executarii pedepsei
Art.162. Termenele de prescriptie a executarii pedepsei
Art.163. Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei
Art.164. Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei

TITLUL IX. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii

Art.165. Reabilitarea de drept
Art.166. Reabilitarea judecatoreasca
Art.167. Calculul termenului de reabilitare
Art.168. Conditiile reabilitarii judecatoresti
Art.169. Efectele reabilitarii de drept sau judecatoresti
Art.170. Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca
Art.171. Anularea reabilitarii

TITLUL X. Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala

Art.172. Dispozitii generale
Art.173. Legea penala
Art.174. Savarsirea unei infractiuni
Art.175. Functionar public
Art.176. Public
Art.177. Membru de familie
Art.178. Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale
Art.179. Arme
Art.180. Instrument de plata electronica
Art.181. Sistem informatic si date informatice
Art.182. Exploatarea unei persoane
Art.183. Consecinte deosebit de grave
Art.184. Fapta savarsita in public
Art.185. Timp de razboi
Art.186. Calculul timpului
Art.187. Pedeapsa prevazuta de lege

PARTEA II. PARTEA SPECIALA
TITLUL I. Infractiuni contra persoanei
CAPITOLUL I. Infractiuni contra vietii

Art.188. Omorul
Art.189. Omorul calificat
Art.190. Uciderea la cererea victimei
Art.191. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii
Art.192. Uciderea din culpa

CAPITOLUL II. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii

Art.193. Lovirea sau alte violente
Art.194. Vatamarea corporala
Art.195. Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte
Art.196. Vatamarea corporala din culpa
Art.197. Relele tratamente aplicate minorului
Art.198. Incaierarea

CAPITOLUL III. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie

Art.199. Violenta in familie
Art.200. Uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de catre mama

CAPITOLUL IV. Agresiuni asupra fatului

Art.201. Intreruperea cursului sarcinii
Art.202. Vatamarea fatului

CAPITOLUL V. Infractiuni privind obligatia de asistenta a celor in primejdie

Art.203. Lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate
Art.204. Impiedicarea ajutorului

CAPITOLUL VI. Infractiuni contra libertatii persoanei

Art.205. Lipsirea de libertate in mod ilegal
Art.206. Amenintarea
Art.207. Santajul
Art.208. Hartuirea

CAPITOLUL VII. Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile

Art.209. Sclavia
Art.210. Traficul de persoane
Art.211. Traficul de minori
Art.212. Supunerea la munca fortata sau obligatorie
Art.213. Proxenetismul
Art.214. Exploatarea cersetoriei
Art.215. Folosirea unui minor in scop de cersetorie
Art.216. Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art. 216^1. Folosirea prostitutiei infantile
Art.217. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL VIII. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale

Art.218. Violul
Art.219. Agresiunea sexuala
Art.220. Actul sexual cu un minor
Art.221. Coruperea sexuala a minorilor
Art.222. Racolarea minorilor in scopuri sexuale
Art.223. Hartuirea sexuala

CAPITOLUL IX. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

Art.224. Violarea de domiciliu
Art.225. Violarea sediului profesional
Art.226. Violarea vietii private
Art.227. Divulgarea secretului profesional

TITLUL II. Infractiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL I. Furtul

Art.228. Furtul
Art.229. Furtul calificat
Art.230. Furtul in scop de folosinta
Art.231. Plangerea prealabila si impacarea
Art.232. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL II. Talharia si pirateria

Art.233. Talharia
Art.234. Talharia calificata
Art.235. Pirateria
Art.236. Talharia sau pirateria urmata de moartea victimei
Art.237. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL III. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii

Art.238. Abuzul de incredere
Art.239. Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor
Art.240. Bancruta simpla
Art.241. Bancruta frauduloasa
Art.242. Gestiunea frauduloasa
Art.243. Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Art.244. Inselaciunea
Art.245. Inselaciunea privind asigurarile
Art.246. Deturnarea licitatiilor publice
Art.247. Exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile
Art.248. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL IV. Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice

Art.249. Frauda informatica
Art.250. Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
Art.251. Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos
Art.252. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL V. Distrugerea si tulburarea de posesie

Art.253. Distrugerea
Art.254. Distrugerea calificata
Art.255. Distrugerea din culpa
Art.256. Tulburarea de posesie

CAPITOLUL VI. Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave

Art. 256^1. Faptele care au produs consecinte deosebit de grave

TITLUL III. Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat
CAPITOLUL I. Infractiuni contra autoritatii

Art.257. Ultrajul
Art.258. Uzurparea de calitati oficiale
Art.259. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri
Art.260. Ruperea de sigilii
Art.261. Sustragerea de sub sechestru

CAPITOLUL II. Infractiuni privind frontiera de stat

Art.262. Trecerea frauduloasa a frontierei de stat
Art.263. Traficul de migranti
Art.264. Facilitarea sederii ilegale in Romania
Art.265. Sustragerea de la masurile de indepartare de pe teritoriul Romaniei

TITLUL IV. Infractiuni contra infaptuirii justitiei

Art.266. Nedenuntarea
Art.267. Omisiunea sesizarii
Art.268. Inducerea in eroare a organelor judiciare
Art.269. Favorizarea faptuitorului
Art.270. Tainuirea
Art.271. Obstructionarea justitiei
Art.272. Influentarea declaratiilor
Art.273. Marturia mincinoasa
Art.274. Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei
Art.275. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri
Art. 276. Abrogat
Art.277. Compromiterea intereselor justitiei
Art.278. Incalcarea solemnitatii sedintei
Art.279. Ultrajul judiciar
Art.280. Cercetarea abuziva
Art.281. Supunerea la rele tratamente
Art.282. Tortura
Art.283. Represiunea nedreapta
Art.284. Asistenta si reprezentarea neloiala
Art.285. Evadarea
Art.286. Inlesnirea evadarii
Art.287. Nerespectarea hotararilor judecatoresti
Art.288. Neexecutarea sanctiunilor penale

TITLUL V. Infractiuni de coruptie si de serviciu
CAPITOLUL I. Infractiuni de coruptie

Art.289. Luarea de mita
Art.290. Darea de mita
Art.291. Traficul de influenta
Art.292. Cumpararea de influenta
Art.293. Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia
Art.294. Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

CAPITOLUL II. Infractiuni de serviciu

Art.295. Delapidarea
Art.296. Purtarea abuziva
Art.297. Abuzul in serviciu
Art.298. Neglijenta in serviciu
Art.299. Folosirea abuziva a functiei in scop sexual
Art.300. Uzurparea functiei
Art.301. Conflictul de interese
Art.302. Violarea secretului corespondentei
Art.303. Divulgarea informatiilor secrete de stat
Art.304. Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice
Art.305. Neglijenta in pastrarea informatiilor
Art.306. Obtinerea ilegala de fonduri
Art.307. Deturnarea de fonduri
Art.308. Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane
Art.309. Faptele care au produs consecinte deosebit de grave

TITLUL VI. Infractiuni de fals
CAPITOLUL I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Art.310. Falsificarea de monede
Art.311. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
Art.312. Falsificarea de timbre sau efecte postale
Art.313. Punerea in circulatie de valori falsificate
Art.314. Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
Art.315. Emiterea frauduloasa de moneda
Art.316. Falsificarea de valori straine

CAPITOLUL II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art.317. Falsificarea de instrumente oficiale
Art.318. Folosirea instrumentelor false
Art.319. Falsificarea de instrumente de autentificare straine

CAPITOLUL III. Falsuri in inscrisuri

Art.320. Falsul material in inscrisuri oficiale
Art.321. Falsul intelectual
Art.322. Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
Art.323. Uzul de fals
Art.324. Falsificarea unei inregistrari tehnice
Art.325. Falsul informatic
Art.326. Falsul in declaratii
Art.327. Falsul privind identitatea
Art.328. Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain

TITLUL VII. Infractiuni contra sigurantei publice
CAPITOLUL I. Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate

Art. 329. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
Art.330. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa
Art.331. Parasirea postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor substante
Art.332. Distrugerea sau semnalizarea falsa
Art.333. Accidentul de cale ferata

CAPITOLUL II. Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice

Art.334. Punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat
Art.335. Conducerea unui vehicul fara permis de conducere
Art.336. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante
Art.337. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Art.338. Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia
Art.339. Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice
Art.340. Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparatiilor
Art.341. Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public

CAPITOLUL III. Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive

Art.342. Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor
Art.343. Uzul de arma fara drept
Art.344. Falsificarea sau modificarea. Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Art.345. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
Art.346. Nerespectarea regimului materiilor explozive
Art.347. Sanctionarea tentativei

CAPITOLUL IV. Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege

Art.348. Exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati
Art.349. Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
Art.350. Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
Art.351. Camata

CAPITOLUL V. Infractiuni contra sanatatii publice

Art.352. Zadarnicirea combaterii bolilor
Art.353. Contaminarea venerica
Art.354. Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit
Art.355. Raspandirea bolilor la animale sau plante
Art.356. Infectarea apei
Art.357. Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
Art.358. Comercializarea de produse alterate
Art.359. Traficul de produse sau substante toxice

CAPITOLUL VI. Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice

Art.360. Accesul ilegal la un sistem informatic
Art.361. Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice
Art.362. Alterarea integritatii datelor informatice
Art.363. Perturbarea functionarii sistemelor informatice
Art.364. Transferul neautorizat de date informatice
Art.365. Operatiunii ilegale cu dispozitive sau programe informatice
Art.366. Sanctionarea tentativei

TITLUL VIII. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala
CAPITOLUL I. Infractiuni contra ordinii si linistii publice

Art.367. Constituirea unui grup infractional organizat
Art.368. Instigarea publica
Art.369. Incitarea la ura sau discriminare
Art.370. Incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni
Art.371. Tulburarea ordinii si linistii publice
Art.372. Portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase
Art.373. Impiedicarea desfasurarii unei adunari publice
Art.374. Pornografia infantila
Art.375. Ultrajul contra bunelor moravuri

CAPITOLUL II. Infractiuni contra familiei

Art.376. Bigamia
Art.377. Incestul
Art.378. Abandonul de familie
Art.379. Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului
Art.380. Impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu

CAPITOLUL III. Infractiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate

Art.381. Impiedicarea exercitarii libertatii religioase
Art.382. Profanarea lacasurilor sau a obiectelor de cult
Art.383. Profanarea de cadavre sau morminte
Art.384. Prelevarea ilegala de tesuturi sau organe

TITLUL IX. Infractiuni electorale

Art.385. Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale
Art.386. Coruperea alegatorilor
Art.387. Frauda la vot
Art.388. Frauda la votul electronic
Art.389. Violarea confidentialitatii votului
Art.390. Nerespectarea regimului urnei de vot
Art.391. Falsificarea documentelor si evidentelor electorale
Art.392. Fapte savarsite in legatura cu un referendum
Art.393. Sanctionarea tentativei

TITLUL X. Infractiuni contra securitatii nationale

Art.394. Tradarea
Art.395. Tradarea prin transmitere de informatii secrete de stat
Art.396. Tradarea prin ajutarea inamicului
Art.397. Actiuni impotriva ordinii constitutionale
Art.398. Inalta tradare
Art.399. Actiunile ostile contra statului
Art.400. Spionajul
Art.401. Atentatul care pune in pericol securitatea nationala
Art.402. Atentatul contra unei colectivitati
Art.403. Actele de diversiune
Art.404. Comunicarea de informatii false
Art.405. Propaganda pentru razboi
Art.406. Compromiterea unor interese de stat
Art.407. Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala
Art.408. Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala
Art.409. Constituirea de structuri informative ilegale
Art.410. Nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii nationale
Art.411. Cauze de reducere a pedepsei
Art.412. Sanctionarea tentativei

TITLUL XI. Infractiuni contra capacitatii de lupta a fortelor armate
CAPITOLUL I. Infractiuni savarsite de militari

Art.413. Absenta nejustificata
Art.414. Dezertarea
Art.415. Incalcarea consemnului
Art.416. Parasirea postului sau comenzii
Art.417. Insubordonarea
Art.418. Constrangerea superiorului
Art.419. Abuzul de autoritate
Art.420. Lovirea superiorului ori a inferiorului
Art.421. Capitularea
Art.422. Parasirea campului de lupta
Art.423. Zborul neautorizat
Art.424. Parasirea navei
Art.425. Parasirea comenzii
Art.426. Neluarea masurilor necesare in operatiunile navale
Art.427. Coborarea pavilionului
Art.428. Coliziunea
Art.429. Sanctionarea tentativei
Art.430
Art.431. Punerea in miscare a actiunii penale

CAPITOLUL II. Infractiuni savarsite de militari sau de civili

Art.432. Sustragerea de la serviciul militar in timp de razboi
Art.433. Agresiunea impotriva santinelei
Art.434. Sustragerea de la luarea in evidenta militara
Art.435. Neprezentarea la incorporare sau concentrare
Art.436. Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta
Art.437. Folosirea emblemei Crucea Rosie in timpul operatiunilor militare

TITLUL XII. Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi
CAPITOLUL I. Infractiuni de genocid si contra umanitatii

Art.438. Genocidul
Art.439. Infractiuni contra umanitatii

CAPITOLUL II. Infractiuni de razboi

Art.440. Infractiuni de razboi contra persoanelor
Art.441. Infractiuni de razboi contra proprietatii si altor drepturi
Art.442. Infractiuni de razboi contra operatiunilor umanitare si emblemelor
Art.443. Utilizarea de metode interzise in operatiunile de lupta
Art.444. Utilizarea de mijloace interzise in operatiunile de lupta
Art.445. Sanctionarea tentativei

TITLUL XIII. Dispozitii finale

Art.446. Intrarea in vigoare