Codul de procedura civila adnotat

***Cuprinde modificarile aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 196 din 21 martie 2017.***

TITLUL PRELIMINAR. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil

CAPITOLUL I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila

Art. 1. Obiectul si scopul Codului de procedura civila
Art. 2. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila
Art. 3. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului
Art. 4. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene

CAPITOLUL II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Art. 5. Indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor
Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil
Art. 7. Legalitatea
Art. 8. Egalitatea
Art. 9. Dreptul de dispozitie al partilor
Art. 10. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului
Art. 11. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului
Art. 12. Buna-credinta
Art. 13. Dreptul la aparare
Art. 14. Contradictorialitatea
Art. 15. Oralitatea
Art. 16. Nemijlocirea
Art. 17. Publicitatea
Art. 18. Limba desfasurarii procesului
Art. 19. Continuitatea
Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale
Art. 21. Incercarea de impacare a partilor
Art. 22. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Art. 23. Respectul cuvenit justitiei

CAPITOLUL III. Aplicarea legii de procedura civila

Art. 24. Legea aplicabila proceselor noi
Art. 25. Legea aplicabila proceselor in curs
Art. 26. Legea aplicabila mijloacelor de proba
Art. 27. Legea aplicabila hotararilor
Art. 28. Teritorialitatea legii de procedura

CARTEA I. Dispozitii generale
TITLUL I. Actiunea civila

Art. 29. Notiune
Art. 30. Cereri in justitie
Art. 31. Aparari
Art. 32. Conditii de exercitare a actiunii civile
Art. 33. Interesul de a actiona
Art. 34. Realizarea drepturilor afectate de un termen
Art. 35. Constatarea existentei sau inexistentei unui drept
Art. 36. Calitatea procesuala
Art. 37. Legitimarea procesuala a altor persoane
Art. 38. Transmiterea calitatii procesuale
Art. 39. Situatia procesuala a instrainatorului si a succesorilor sai
Art. 40. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile

TITLUL II. Participantii la procesul civil
CAPITOLUL I. Judecatorul. Incompatibilitatea

Art. 41. Cazuri de incompatibilitate absoluta
Art. 42. Alte cazuri de incompatibilitate
Art. 43. Abtinerea
Art. 44. Recuzarea
Art. 45. Invocarea incompatibilitatii absolute
Art. 46. Judecatorii care pot fi recuzati
Art. 47. Cererea de recuzare. Conditii
Art. 48. Abtinerea judecatorului recuzat
Art. 49. Starea cauzei pana la solutionarea cererii
Art. 50. Compunerea completului de judecata
Art. 51. Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii
Art. 52. Procedura de solutionare de catre instanta superioara
Art. 53. Cai de atac
Art. 54. Incompatibilitatea altor participanti

CAPITOLUL II. Partile
SECTIUNEA 0.

Art. 55. Enumerare.

SECTIUNEA 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale

Art. 56. Capacitatea procesuala de folosinta
Art. 57. Capacitatea procesuala de exercitiu
Art. 58. Curatela speciala

SECTIUNEA 2. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate

Art. 59. Conditii de existenta
Art. 60. Regimul juridic al coparticiparii procesuale

SECTIUNEA 3. Alte persoane care pot lua parte la judecata
SUBSECTIUNEA 1. §1. Interventia voluntara

Art. 61. Forme
Art. 62. Interventia principala
Art. 63. Interventia accesorie
Art. 64. Procedura de judecata. Cai de atac
Art. 65. Situatia intervenientului
Art. 66. Judecarea cererii de interventie principala
Art. 67. Judecarea cererii de interventie accesorie

SUBSECTIUNEA 2. §2. Interventia fortata
SUBSECTIUNEA 2.1. I. Chemarea in judecata a altei persoane

Art. 68. Formularea cererii. Termene
Art. 69. Comunicarea cererii
Art. 70. Pozitia tertului in proces
Art. 71. Scoaterea paratului din proces

SUBSECTIUNEA 2.2. II. Chemarea in garantie

Art. 72. Conditii
Art. 73. Formularea cererii. Termene
Art. 74. Procedura de judecata

SUBSECTIUNEA 2.3. III. Aratarea titularului dreptului

Art. 75. Conditii
Art. 76. Formularea cererii. Termen
Art. 77. Procedura de judecata

SUBSECTIUNEA 2.4. IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane

Art. 78. Conditii. Termen
Art. 79. Procedura de judecata

SECTIUNEA 4. Reprezentarea partilor in judecata
SUBSECTIUNEA 1. §1. Dispozitii generale

Art. 80. Formele reprezentarii
Art. 81. Limitele reprezentarii. Continuarea judecarii procesului
Art. 82. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant

SUBSECTIUNEA 2. §2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala

Art. 83. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice
Art. 84. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice
Art. 85. Forma mandatului
Art. 86. Mandatul general
Art. 87. Continutul mandatului
Art. 88. Incetarea mandatului
Art. 89. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului

SECTIUNEA 5. Asistenta judiciara

Art. 90. Conditii de acordare
Art. 91. Dispozitii speciale

CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public in procesul civil.

Art. 92. Modalitati de participare
Art. 93. Efecte fata de titularul dreptului

TITLUL III. Competenta instantelor judecatoresti
CAPITOLUL I. Competenta materiala
SECTIUNEA 1. Competenta dupa materie si valoare

Art. 94. Judecatoria
Art. 95. Tribunalul
Art. 96. Curtea de apel
Art. 97. Inalta Curte de Casatie si Justitie

SECTIUNEA 2. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta

Art. 98. Reguli generale
Art. 99. Cazul mai multor capete principale de cerere
Art. 100. Cererea formulata de mai multi reclamanti
Art. 101. Valoarea cererii in cazuri speciale
Art. 102. Cererea de plata partiala
Art. 103. Cererea privind prestatii succesive
Art. 104. Cererile in materie imobiliara
Art. 105. Cererile in materie de mostenire
Art. 106. Dispozitii speciale

CAPITOLUL II. Competenta teritoriala

Art. 107. Regula generala
Art. 108. Cazul paratului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art. 109. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte
Art. 110. Cererile indreptate impotriva unei entitati fara personalitate juridica
Art. 111. Cereri indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public
Art. 112. Pluralitatea de parati
Art. 113. Competenta teritoriala alternativa
Art. 114. Cereri in materie de tutela si familie
Art. 115. Cererile in materie de asigurari
Art. 116. Alegerea instantei
Art. 117. Cererile privitoare la imobile
Art. 118. Cererile privitoare la mostenire
Art. 119. Cereri privitoare la societati
Art. 120. Cereri privitoare la insolventa sau concordatul preventiv
Art. 121. Cererile impotriva unui consumator

CAPITOLUL III. Dispozitii speciale

Art. 122. Regimul regulilor de competenta
Art. 123. Cereri accesorii, aditionale si incidentale
Art. 124. Aparari si incidente procedurale
Art. 125. Cererea in constatare
Art. 126. Alegerea de competenta
Art. 127. Competenta facultativa
Art. 128. Incidente privind arbitrajul

CAPITOLUL IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
SECTIUNEA 1. Necompetenta si conflictele de competenta

Art. 129. Exceptia de necompetenta
Art. 130. Invocarea exceptiei
Art. 131. Verificarea competentei
Art. 132. Solutionarea exceptiei
Art. 133. Conflictul de competenta. Cazuri
Art. 134. Suspendarea procesului
Art. 135. Solutionarea conflictului de competenta
Art. 136. Dispozitii speciale
Art. 137. Probele administrate in fata instantei necompetente

SECTIUNEA 2. Litispendenta si conexitatea

Art. 138. Exceptia litispendentei
Art. 139. Exceptia conexitatii

SECTIUNEA 3. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

Art. 140. Temeiul stramutarii
Art. 141. Cererea de stramutare
Art. 142. Instanta competenta
Art. 143. Suspendarea judecarii procesului
Art. 144. Judecarea cererii
Art. 145. Efectele admiterii cererii
Art. 146. Formularea unei noi cereri de stramutare
Art. 147. Delegarea instantei

TITLUL IV. Actele de procedura
CAPITOLUL I. Forma cererilor

Art. 148. Conditiile generale
Art. 149. Numarul de exemplare
Art. 150. Inscrisurile anexate
Art. 151. Cererea formulata prin reprezentant
Art. 152. Cererea gresit denumita

CAPITOLUL II. Citarea si comunicarea actelor de procedura

Art. 153. Obligatia de a cita partile
Art. 154. Organe competente si modalitati de comunicare
Art. 155. Locul citarii
Art. 156. Obligatia alegerii locului citarii
Art. 157. Cuprinsul citatiei
Art. 158. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura
Art. 159. Termenul pentru inmanarea citatiei
Art. 160. Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea
Art. 161. Inmanarea facuta personal celui citat
Art. 162. Inmanarea facuta altor persoane
Art. 163. Procedura de comunicare
Art. 164. Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal
Art. 165. Data indeplinirii procedurii
Art. 166. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura
Art. 167. Citarea prin publicitate
Art. 168. Afisarea
Art. 169. Comunicarea intre avocati sau consilieri juridici
Art. 170. Comunicarea in instanta
Art. 171. Zilele de comunicare
Art. 172. Schimbarea locului citarii
Art. 173. Comunicarea catre alti participanti

CAPITOLUL III. Nulitatea actelor de procedura

Art. 174. Notiune si clasificare
Art. 175. Nulitatea conditionata
Art. 176. Nulitatea neconditionata
Art. 177. Indreptarea neregularitatilor actului de procedura
Art. 178. Invocarea nulitatii
Art. 179. Efectele nulitatii

TITLUL V. Termenele procedurale

Art. 180. Stabilirea termenelor
Art. 181. Calculul termenelor
Art. 182. Implinirea termenului
Art. 183. Actele depuse la posta, servicii specializate de curierat, unitati militare sau locuri de detinere
Art. 184. Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art. 185. Nerespectarea termenului. Sanctiuni
Art. 186. Repunerea in termen

TITLUL VI. Amenzi judiciare si despagubiri

Art. 187. Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. Sanctiuni
Art. 188. Alte cazuri de sanctionare
Art. 189. Despagubiri pentru amanarea procesului
Art. 190. Stabilirea amenzii si despagubirii
Art. 191. Cererea de reexaminare

CARTEA II. Procedura contencioasa
TITLUL I. Procedura in fata primei instante
CAPITOLUL I. Sesizarea instantei de judecata
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art. 192. Dreptul de a sesiza instanta
Art. 193. Procedura prealabila

SECTIUNEA 2. Cererea de chemare in judecata

Art. 194. Cuprinsul cererii de chemare in judecata
Art. 195. Numarul de exemplare
Art. 196. Nulitatea cererii
Art. 197. Timbrarea cererii
Art. 198. Cumulul de cereri
Art. 199. Inregistrarea cererii
Art. 200. Verificarea cererii si regularizarea acesteia
Art. 201. Fixarea primului termen de judecata
Art. 202. Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala
Art. 203. Masuri pentru pregatirea judecatii
Art. 204. Modificarea cererii de chemare in judecata

SECTIUNEA 3. Intampinarea

Art. 205. Scopul si cuprinsul intampinarii
Art. 206. Comunicarea intampinarii
Art. 207. Intampinarea comuna
Art. 208. Sanctiunea nedepunerii intampinarii

SECTIUNEA 4. Cererea reconventionala

Art. 209. Notiune si conditii
Art. 210. Disjungerea cererii reconventionale

CAPITOLUL II. Judecata
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art. 211. Scopul judecarii procesului
Art. 212. Locul judecarii procesului
Art. 213. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului
Art. 214. Continuitatea instantei
Art. 215. Ordinea judecarii proceselor
Art. 216. Atributiile presedintelui completului de judecata
Art. 217. Politia sedintei de judecata
Art. 218. Infractiuni de audienta
Art. 219. Verificari privind prezentarea partilor
Art. 220. Amanarea cauzei cand nu este in stare de judecata
Art. 221. Amanarea judecatii prin invoiala partilor
Art. 222. Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare
Art. 223. Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate
Art. 224. Discutarea cererilor si exceptiilor
Art. 225. Folosirea traducatorului si interpretului
Art. 226. Ascultarea minorilor
Art. 227. Prezenta personala a partilor in vederea solutionarii amiabile a litigiului
Art. 228. Imposibilitatea si refuzul de a semna
Art. 229. Termen in cunostinta
Art. 230. Preschimbarea termenului
Art. 231. Notele de sedinta. Inregistrarea sedintei
Art. 232. Redactarea incheierii de sedinta
Art. 233. Cuprinsul incheierii de sedinta
Art. 234. Reguli aplicabile
Art. 235. Incheieri preparatorii si interlocutorii
Art. 236. Domeniu de aplicare

SECTIUNEA 2. Cercetarea procesului
SUBSECTIUNEA 1. Dispozitii comune

Art. 237. Scopul si continutul cercetarii procesului
Art. 238. Estimarea duratei cercetarii procesului
Art. 239. Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art. 240. Locul cercetarii procesului
Art. 241. Asigurarea celeritatii
Art. 242. Suspendarea judecatii cauzei
Art. 243. Imprejurari care pun capat procesului
Art. 244. Terminarea cercetarii procesului

SUBSECTIUNEA 2. Exceptiile procesuale

Art. 245. Notiune
Art. 246. Exceptii absolute si relative
Art. 247. Invocare
Art. 248. Procedura de solutionare

SUBSECTIUNEA 3. Probele
SUBSECTIUNEA 3.1. §1. Dispozitii generale

Art. 249. Sarcina probei
Art. 250. Obiectul probei si mijloacele de proba
Art. 251. Lipsa indatoririi de a proba
Art. 252. Obligativitatea cunoasterii din oficiu
Art. 253. Posibilitatea cunoasterii din oficiu
Art. 254. Propunerea probelor. Rolul instantei
Art. 255. Admisibilitatea probelor
Art. 256. Conventii asupra probelor
Art. 257. Renuntarea la proba
Art. 258. Incuviintarea probelor
Art. 259. Revenirea asupra probelor incuviintate
Art. 260. Administrarea probelor
Art. 261. Locul administrarii probelor
Art. 262. Cheltuielile necesare administrarii probelor
Art. 263. Situatia partii decazute
Art. 264. Aprecierea probelor

SUBSECTIUNEA 3.2. §2. Dovada cu inscrisuri
SUBSECTIUNEA 3.2.1. I. Dispozitii generale

Art. 265. Notiune
Art. 266. Inscrisurile pe suport informatic
Art. 267. Inscrisurile in forma electronica
Art. 268. Rolul semnaturii

SUBSECTIUNEA 3.2.2. II. Inscrisul autentic

Art. 269. Notiune
Art. 270. Putere doveditoare
Art. 271. Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic

SUBSECTIUNEA 3.2.3. III. Inscrisul sub semnatura privata

Art. 272. Notiune
Art. 273. Putere doveditoare
Art. 274. Pluralitatea de exemplare
Art. 275. Formalitatea „bun si aprobat”
Art. 276. Sanctiunea nerespectarii formalitatilor speciale
Art. 277. Inscrisurile intocmite de profesionisti
Art. 278. Data certa a inscrisului sub semnatura privata
Art. 279. Registrele si hartiile domestice
Art. 280. Registrele profesionistilor
Art. 281. Mentiunile facute de creditor

SUBSECTIUNEA 3.2.4. IV. Inscrisurile pe suport informatic

Art. 282. Notiune
Art. 283. Prezumtia de validitate a inscrierii
Art. 284. Puterea doveditoare

SUBSECTIUNEA 3.2.5. V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata

Art. 285. Regimul duplicatelor
Art. 286. Regimul copiilor
Art. 287. Copiile facute pe microfilme sau pe suporturi informatice

SUBSECTIUNEA 3.2.6. VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare

Art. 288. Putere doveditoare

SUBSECTIUNEA 3.2.7. VII. Regimul altor inscrisuri

Art. 289. Alte categorii de inscrisuri
Art. 290. Anexele
Art. 291. Modificarile inscrisului

SUBSECTIUNEA 3.2.8. VIII. Administrarea probei cu inscrisuri

Art. 292. Depunerea inscrisurilor
Art. 293. Obligatia partii adverse de a prezenta inscrisul
Art. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a inscrisului
Art. 295. Refuzul de a prezenta inscrisul
Art. 296. Cercetarea inscrisului prin judecatorul delegat
Art. 297. Obligatia tertului de a prezenta inscrisul
Art. 298. Obligatia autoritatii sau institutiei publice de a prezenta inscrisul
Art. 299. Inscrisurile care nu pot fi trimise instantei
Art. 300. Prezentarea registrelor profesionistilor

SUBSECTIUNEA 3.2.9. IX. Verificarea inscrisurilor

Art. 301. Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata
Art. 302. Obligatia de verificare a inscrisului
Art. 303. Procedura de verificare
Art. 304. Denuntarea inscrisului ca fals
Art. 305. Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals
Art. 306. Ascultarea partilor
Art. 307. Suspendarea procesului si sesizarea parchetului
Art. 308. Cercetarea falsului de catre instanta civila

SUBSECTIUNEA 33. §3. Proba cu martori
SUBSECTIUNEA 3.3.1. I. Admisibilitatea probei cu martori

Art. 309. Admisibilitatea probei
Art. 310. Inceputul de dovada scrisa

SUBSECTIUNEA 3.3.2. II. Administrarea probei cu martori

Art. 311. Ascultarea si inlocuirea martorilor
Art. 312. Ascultarea martorilor necitati
Art. 313. Refuzul martorului de a se prezenta
Art. 314. Imposibilitatea de prezentare
Art. 315. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art. 316. Ascultarea rudelor si afinilor
Art. 317. Persoanele scutite de a depune marturie
Art. 318. Identificarea martorului
Art. 319  Depunerea juramantului
Art. 320. Scutirea de juramant
Art. 321. Ascultarea martorului
Art. 322. Reascultarea si confruntarea martorilor
Art. 323. Consemnarea declaratiei martorului
Art. 324. Aprecierea probei cu martori
Art. 325. Banuiala de marturie mincinoasa
Art. 326. Drepturi banesti ale martorului

SUBSECTIUNEA 3.4. §4. Prezumtiile

Art. 327. Notiune
Art. 328. Prezumtiile legale
Art. 329. Prezumtiile judiciare

SUBSECTIUNEA 3.5. §5. Expertiza

Art. 330. Incuviintarea expertizei
Art. 331. Numirea expertului
Art. 332. Recuzarea expertului
Art. 333. Instiintarea si inlocuirea expertului
Art. 334. Ascultarea expertului
Art. 335. Efectuarea expertizei la fata locului
Art. 336. Raportul de expertiza
Art. 337. Lamurirea sau completarea raportului
Art. 338. Efectuarea unei noi expertize
Art. 339. Drepturi banesti ale expertului
Art. 340. Comisie rogatorie

SUBSECTIUNEA 3.6. §6. Mijloacele materiale de proba

Art. 341. Lucrurile ca mijloace de proba
Art. 342. Pastrare
Art. 343. Verificare
Art. 344. Restituire. Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale

SUBSECTIUNEA 3.7. §7. Cercetarea la fata locului

Art. 345. Incuviintarea cercetarii la fata locului
Art. 346. Efectuarea cercetarii la fata locului
Art. 347. Consemnarea rezultatului cercetarii

SUBSECTIUNEA 3.8. §8. Marturisirea
SUBSECTIUNEA 3.8.1. I. Admisibilitatea probei

Art. 348. Notiune si feluri
Art. 349. Marturisirea judiciara
Art. 350. Marturisirea extrajudiciara

SUBSECTIUNEA 3.8.2. II. Interogatoriul

Art. 351. Incuviintarea interogatoriului
Art. 352. Luarea interogatoriului persoanelor fizice
Art. 353. Luarea interogatoriului reprezentantului legal
Art. 354. Consemnarea raspunsurilor la interogatoriu
Art. 355. Luarea interogatoriului persoanelor juridice
Art. 356. Luarea interogatoriului partii aflate in strainatate
Art. 357. Luarea interogatoriului prin judecator delegat sau comisie rogatorie
Art. 358. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde

SUBSECTIUNEA 3.9. §9. Asigurarea probelor

Art. 359. Conditii de admisibilitate
Art. 360. Solutionarea cererii
Art. 361. Regimul cailor de atac
Art. 362. Administrarea probelor asigurate
Art. 363. Puterea doveditoare
Art. 364. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt
Art. 365. Dispozitii speciale

SUBSECTIUNEA 4. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici

Art. 366. Domeniu de aplicare
Art. 367. Obligatia instantei
Art. 368. Conventia partilor
Art. 369. Desfasurarea sedintei de judecata
Art. 370. Masuri luate de instanta
Art. 371. Termenul administrarii probelor
Art. 372. Programul administrarii probelor
Art. 373. Solutionarea incidentelor
Art. 374. Inscrisuri detinute de terti
Art. 375. Verificarea inscrisurilor
Art. 376. Ascultarea martorilor
Art. 377. Consemnarea marturiei
Art. 378. Autentificarea marturiei
Art. 379. Expertiza
Art. 380. Cercetarea la fata locului
Art. 381. Interogatoriul
Art. 382. Incidente privind probele
Art. 383. Concluziile scrise
Art. 384. Alcatuirea dosarului
Art. 385. Depunerea dosarului la instanta
Art. 386. Judecarea cauzei
Art. 387. Dispozitii aplicabile
Art. 388. Consilierii juridici

SECTIUNEA 3. Dezbaterea in fond a procesului

Art. 389. Obiectul dezbaterilor
Art. 390. Chestiunile prealabile dezbaterilor in fond
Art. 391. Completarea sau refacerea unor probe
Art. 392. Deschiderea dezbaterilor in fond
Art. 393. Continuarea dezbaterilor in fond
Art. 394. Inchiderea dezbaterilor in fond

SECTIUNEA 4. Deliberarea si pronuntarea hotararii

Art. 395. Deliberarea
Art. 396. Amanarea pronuntarii
Art. 397. Solutionarea cauzei
Art. 398. Luarea hotararii
Art. 399. Judecata in complet de divergenta
Art. 400. Repunerea pe rol
Art. 401. Intocmirea minutei
Art. 402. Pronuntarea hotararii
Art. 403. Data hotararii
Art. 404. Renuntarea la calea de atac in fata primei instante
Art. 405. Nulitatea hotararii

CAPITOLUL III. Unele incidente procedurale
SECTIUNEA 1. Renuntarea la judecata

Art. 406. Conditii
Art. 407. Efectele renuntarii

SECTIUNEA 2. Renuntarea la dreptul pretins

Art. 408. Renuntarea in prima instanta
Art. 409. Renuntarea in caile de atac
Art. 410. Cai de atac

SECTIUNEA 3. Suspendarea procesului

Art. 411. Suspendarea voluntara
Art. 412. Suspendarea de drept
Art. 413. Suspendarea facultativa
Art. 414. Hotararea de suspendare
Art. 415. Reluarea judecarii procesului

SECTIUNEA 4. Perimarea cererii

Art. 416. Cererile supuse perimarii
Art. 417. Intreruperea cursului perimarii
Art. 418. Suspendarea cursului perimarii
Art. 419. Efectele cererii asupra coparticipantilor
Art. 420. Procedura perimarii
Art. 421. Hotararea de perimare
Art. 422. Efectele perimarii
Art. 423. Perimarea instantei

CAPITOLUL IV. Hotararile judecatoresti
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale
SUBSECTIUNEA 1. §1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii

Art. 424. Denumirea hotararilor
Art. 425. Continutul hotararii
Art. 426. Redactarea si semnarea hotararii
Art. 427. Comunicarea hotararii
Art. 428. Adaugirile, schimbarile sau corecturile

SUBSECTIUNEA 2. §2. Efectele hotararii judecatoresti

Art. 429. Dezinvestirea instantei
Art. 430. Autoritatea de lucru judecat
Art. 431. Efectele lucrului judecat
Art. 432. Exceptia autoritatii de lucru judecat
Art. 433. Puterea executorie
Art. 434. Forta probanta
Art. 435. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii

SECTIUNEA 2. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor

Art. 436. Cazuri
Art. 437. Calea de atac

SECTIUNEA 3. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor

Art. 438. Conditiile in care se poate lua act de tranzactie
Art. 439. Forma tranzactiei
Art. 440. Calea de atac
Art. 441. Domeniu de aplicare

SECTIUNEA 4. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii

Art. 442. Indreptarea hotararii
Art. 443. Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii
Art. 444. Completarea hotararii
Art. 445. Obligativitatea procedurii
Art. 446. Cai de atac
Art. 447. Suportarea cheltuielilor de judecata

SECTIUNEA 5. Executarea provizorie

Art. 448. Executarea provizorie de drept
Art. 449. Executarea provizorie judecatoreasca
Art. 450. Suspendarea executarii provizorii

SECTIUNEA 6. Cheltuielile de judecata

Art. 451. Cuantumul cheltuielilor de judecata
Art. 452. Dovada cheltuielilor de judecata
Art. 453. Acordarea cheltuielilor de judecata
Art. 454. Exonerarea paratului de la plata
Art. 455. Situatia mai multor reclamanti sau parati

TITLUL II. Caile de atac
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 456. Enumerare
Art. 457. Legalitatea caii de atac
Art. 458. Subiectele cailor de atac
Art. 459. Ordinea exercitarii cailor de atac
Art. 460. Unicitatea caii de atac
Art. 461. Partea din hotarare care poate fi atacata
Art. 462. Intelegerea partilor in caile de atac
Art. 463. Achiesarea la hotarare
Art. 464. Felurile achiesarii
Art. 465. Masurile de administrare judiciara

CAPITOLUL II. Apelul

Art. 466. Apelul principal. Obiectul
Art. 467. Situatiile in care partea nu poate face apel principal
Art. 468. Termenul de apel
Art. 469. Intreruperea termenului de apel
Art. 470. Cererea de apel
Art. 471. Depunerea cererii de apel
Art. 472. Apelul incident
Art. 473. Apelul provocat
Art. 474. Depunerea apelului incident si a celui provocat
Art. 475. Pregatirea judecatii apelului
Art. 476. Efectul devolutiv al apelului
Art. 477. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat
Art. 478. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecatii la prima instanta
Art. 479. Dispozitii speciale privind judecata
Art. 480. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel
Art. 481. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac
Art. 482. Completare cu alte norme

CAPITOLUL III. Caile extraordinare de atac
SECTIUNEA 1. Recursul

Art. 483. Obiectul si scopul recursului. Instanta competenta
Art. 484. Suspendarea executarii
Art. 485. Termenul de recurs
Art. 486. Cererea de recurs
Art. 487. Motivarea recursului
Art. 488. Motivele de casare
Art. 489. Sanctiunea nemotivarii recursului
Art. 490. Depunerea recursului
Art. 491. Recursul incident si recursul provocat
Art. 492. Probe noi in recurs
Art. 493. Procedura de filtrare a recursurilor
Art. 494. Reguli privind judecata
Art. 495. Ordinea cuvantului in sedinta
Art. 496. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs
Art. 497. Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie
Art. 498. Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs
Art. 499. Motivarea hotararii
Art. 500. Efectele casarii
Art. 501. Judecata in fond dupa casare
Art. 502. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac

SECTIUNEA 2. Contestatia in anulare

Art. 503. Obiectul si motivele contestatiei in anulare
Art. 504. Conditii de admisibilitate
Art. 505. Instanta competenta
Art. 506. Termen de exercitare
Art. 507. Suspendarea executarii
Art. 508. Procedura de judecata

SECTIUNEA 3. Revizuirea

Art. 509. Obiectul si motivele revizuirii
Art. 510. Instanta competenta
Art. 511. Termen de exercitare
Art. 512. Suspendarea executarii
Art. 513. Procedura de judecata

TITLUL III. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
CAPITOLUL I. Recursul in interesul legii

Art. 514. Calitatea procesuala
Art. 515. Conditii de admisibilitate
Art. 516. Judecarea recursului in interesul legii
Art. 517. Continutul hotararii si efectele ei
Art. 518. Incetarea efectelor deciziei

CAPITOLUL II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. 519. Obiectul sesizarii
Art. 520. Procedura de judecata
Art. 521. Continutul si efectele hotararii

TITLUL IV. Contestatia privind tergiversarea procesului

Art. 522. Subiectele contestatiei si motivele ei
Art. 523. Retragerea contestatiei
Art. 524. Forma contestatiei. Procedura inaintea instantei care judeca procesul
Art. 525. Procedura de solutionare a plangerii
Art. 526. Sanctionarea contestatorului de rea-credinta

CARTEA III. Procedura necontencioasa judiciara
TITLUL I. Dispozitii generale

Art. 527. Domeniu de aplicare
Art. 528. Competenta
Art. 529. Verificarea competentei
Art. 530. Cuprinsul cererii
Art. 531. Caracterul contencios
Art. 532. Procedura
Art. 533. Solutionarea cererii
Art. 534. Calea de atac
Art. 535. Efectele hotararii
Art. 536. Reguli aplicabile
Art. 537. Masuri luate de presedintele instantei

TITLUL II. Dispozitii speciale

Art. 538. Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri
Art. 539. Incheieri pentru eliberarea unor bunuri
Art. 540. Inventarierea bunurilor minorului

CARTEA IV. Despre arbitraj
TITLUL I. Dispozitii generale

Art. 541. Notiune
Art. 542. Obiectul arbitrajului
Art. 543. Tribunalul arbitral
Art. 544. Organizarea arbitrajului de catre parti
Art. 545. Organizarea arbitrajului de un tert
Art. 546. Reprezentarea partilor
Art. 547. Interventia instantei

TITLUL II. Conventia arbitrala

Art. 548. Forma scrisa
Art. 549. Felurile conventiei arbitrale
Art. 550. Clauza compromisorie
Art. 551. Compromisul
Art. 552. Eficacitatea clauzei compromisorii
Art. 553. Excluderea competentei instantei
Art. 554. Verificarea competentei instantei

TITLUL III. Tribunalul arbitral

Art. 555. Arbitrii
Art. 556. Numarul arbitrilor
Art. 557. Nulitatea partiala
Art. 558. Numirea arbitrilor
Art. 559. Acceptarea sarcinii de arbitru
Art. 560. Numirea supraarbitrului
Art. 561. Numirea arbitrilor de catre instanta
Art. 562. Incompatibilitatea arbitrilor
Art. 563. Cererea de recuzare
Art. 564. Inlocuirea arbitrilor
Art. 565. Raspunderea arbitrilor
Art. 566. Constituirea tribunalului arbitral
Art. 567. Termenul arbitrajului
Art. 568. Caducitatea arbitrajului
Art. 569. Locul arbitrajului
Art. 570. Limba arbitrajului

TITLUL IV. Procedura arbitrala
CAPITOLUL I. Sesizarea tribunalului arbitral

Art. 571. Cererea de arbitrare
Art. 572. Comunicarea cererii arbitrale
Art. 573. Intampinarea
Art. 574. Cererea reconventionala

CAPITOLUL II. Judecata

Art. 575. Dispozitii generale
Art. 576. Reguli de procedura aplicabile
Art. 577. Comunicarea actelor de procedura
Art. 578. Verificarea dosarului
Art. 579. Verificarea competentei
Art. 580. Termenul de citare
Art. 581. Participarea tertilor
Art. 582. Absenta unei parti
Art. 583. Solicitarea judecarii in lipsa
Art. 584. Absenta ambelor parti
Art. 585. Masuri asiguratorii
Art. 586. Sarcina probei
Art. 587. Propunerea probelor
Art. 588. Administrarea probelor
Art. 589. Audierea martorilor si a expertilor
Art. 590. Informatii detinute de autoritatile publice
Art. 591. Aprecierea probelor
Art. 592. Cereri si exceptii
Art. 593. Incheierea de sedinta
Art. 594. Atacarea separata a incheierilor de sedinta

CAPITOLUL III. Cheltuielile arbitrale

Art. 595. Cheltuielile arbitrale
Art. 596. Onorariul arbitrilor
Art. 597. Plata anticipata a cheltuielilor
Art. 598. Verificarea cheltuielilor
Art. 599. Plata onorariilor
Art. 600. Regularizarea cheltuielilor

CAPITOLUL IV. Hotararea arbitrala

Art. 601. Solutionarea litigiului
Art. 602. Deliberarea si pronuntarea
Art. 603. Hotararea arbitrala
Art. 604. Lamurirea, completarea si indreptarea hotararii
Art. 605. Comunicarea hotararii
Art. 606. Efectele hotararii arbitrale
Art. 607. Pastrarea dosarului

TITLUL V. Desfiintarea hotararii arbitrale

Art. 608. Actiunea in anulare
Art. 609. Renuntarea la actiunea in anulare
Art. 610. Instanta competenta
Art. 611. Termen de exercitare
Art. 612. Suspendarea executarii
Art. 613. Judecarea actiunii in anulare

TITLUL VI. Executarea hotararii arbitrale

Art. 614. Executarea de bunavoie
Art. 615. Executarea silita

TITLUL VII. Arbitrajul institutionalizat

Art. 616. Notiune
Art. 617. Alegerea arbitrajului institutionalizat
Art. 618. Arbitrii
Art. 619. Regulile arbitrale
Art. 620. Cheltuielile arbitrale
Art. 621. Refuzul solutionarii litigiului

CARTEA V. Despre executarea silita
TITLUL I. Dispozitii generale
CAPITOLUL I. Scopul si obiectul executarii silite

Art. 622. Indeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu
Art. 623. Organul de executare
Art. 624. Modalitati de executare
Art. 625. Legalitatea executarii silite
Art. 626. Rolul statului in executarea silita
Art. 627. Rolul activ al executorului judecatoresc
Art. 628. Obligatiile susceptibile de executare silita
Art. 629. Veniturile si bunurile supuse executarii
Art. 630. Intelegeri privind efectuarea executarii
Art. 631. Domeniu de aplicare

CAPITOLUL II. Titlul executoriu

Art. 632. Temeiul executarii silite
Art. 633. Hotararile executorii
Art. 634. Hotararile definitive
Art. 635. Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Art. 636. Titlurile executorii europene
Art.637. Executarea hotararilor supuse controlului instantelor judecatoresti
Art. 638. Alte titluri executorii
Art. 639. Inscrisurile autentice notariale
Art. 640. Titlurile de credit
Art. 641. Investirea cu formula executorie
Art. 642. Refuzul eliberarii titlului executoriu
Art. 643. Desfiintarea titlului executoriu

CAPITOLUL III. Participantii la executarea silita

Art. 644. Enumerare
Art. 645. Partile
Art. 646. Drepturile partilor
Art. 647. Obligatiile partilor
Art. 648. Tertii garanti
Art. 649. Creditorii intervenienti
Art. 650. Tertii
Art. 651. Instanta de executare
Art. 652. Executorul judecatoresc
Art. 653. Recuzarea si inlocuirea executorului judecatoresc
Art. 654. Competenta. Conexarea executarilor
Art. 655. Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor
Art. 656. Actele executorului judecatoresc
Art. 657. Incheierile executorului judecatoresc
Art. 658. Ministerul Public
Art. 659. Agentii fortei publice
Art. 660. Indatorirea tertilor de a da informatii
Art. 661. Martorii asistenti
Art. 662. Drepturile si indatoririle martorilor asistenti

CAPITOLUL IV. Efectuarea executarii silite
SECTIUNEA 1. Sesizarea organului de executare

Art. 663. Creanta certa, lichida si exigibila
Art. 664. Cererea de executare silita
Art. 665. Inregistrarea cererii de executare
Art. 666. Incuviintarea executarii silite
Art. 667. Instiintarea debitorului
Art. 668. Somatia
Art. 669. Exceptii de la comunicare
Art. 670. Cheltuieli de executare
Art. 671. Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume
Art. 672. Comunicarea actelor de procedura

SECTIUNEA 2. Efectuarea actelor de executare silita

Art. 673. Trecerea la executarea silita
Art. 674. Existenta unui termen de plata
Art. 675. Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata
Art. 676. Cazul obligatiilor alternative
Art. 677. Executarea prestatiilor reciproce
Art. 678. Existenta unei cautiuni
Art. 679. Constatarea actelor de executare
Art. 680. Accesul la bunurile debitorului
Art. 681. Identificarea bunurilor urmaribile
Art. 682. Masuri in cazul opunerii la executare
Art. 683. Locul executarii
Art. 684. Timpul in care se efectueaza executarea
Art. 685. Executarea in lipsa partilor
Art. 686. Sanctiune

SECTIUNEA 3. Executarea impotriva mostenitorilor

Art. 687. Interzicerea executarii silite
Art. 688. Inceperea executarii contra mostenitorilor
Art. 689. Continuarea executarii contra mostenitorilor

SECTIUNEA 4. Interventia altor creditori

Art. 690. Dreptul de interventie
Art. 691. Termenul de interventie
Art. 692. Procedura
Art. 693. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului
Art. 694. Drepturile creditorului urmaritor
Art. 695. Efectele interventiei
Art. 696. Interventia tardiva

SECTIUNEA 5. Perimarea executarii silite

Art. 697. Termenul de perimare
Art. 698. Constatarea perimarii. Efecte
Art. 699. Reinnoirea cererii de executare

SECTIUNEA 6. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii

Art. 700. Amanarea executarii
Art. 701. Suspendarea executarii
Art. 702. Restrangerea executarii

SECTIUNEA 7. Incetarea executarii silite

Art. 703. Cazuri de incetare a executarii
Art. 704. Nulitatea executarii silite
Art. 705. Reluarea executarii

CAPITOLUL V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Art. 706. Termenul de prescriptie
Art. 707. Efectele implinirii termenului de prescriptie
Art. 708. Suspendarea prescriptiei
Art. 709. Intreruperea prescriptiei
Art. 710. Repunerea in termenul de prescriptie
Art. 711. Alte dispozitii aplicabile

CAPITOLUL VI. Contestatia la executare

Art. 712. Obiectul contestatiei
Art. 713. Conditii de admisibilitate
Art. 714. Instanta competenta
Art. 715. Termene
Art. 716. Conditii de forma
Art. 717. Procedura de judecata
Art. 718. Cai de atac
Art. 719. Suspendarea executarii
Art. 720. Efectele solutionarii contestatiei

CAPITOLUL VII. Depunerea cu afectatiune speciala

Art. 721. Conditii
Art. 722. Efecte

CAPITOLUL VIII. Intoarcerea executarii

Art. 723. Dreptul la intoarcerea executarii
Art. 724. Modalitatea de restabilire
Art. 725. Cazuri speciale
Art. 726. Executarea provizorie

TITLUL II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului
CAPITOLUL I. Urmarirea mobiliara
SECTIUNEA 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari

Art. 727. Bunurile neurmaribile
Art. 728. Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului
Art. 729. Limitele urmaririi veniturilor banesti
Art. 730. Sanctiune

SECTIUNEA 2. Procedura urmaririi mobiliare
SUBSECTIUNEA 1. §1. Sechestrarea bunurilor mobile

Art. 731. Indicarea bunurilor asupra carora sa se faca executarea
Art. 732. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului
Art. 733. Sechestrarea bunurilor aflate in mainile tertilor
Art. 734. Concursul fortei publice
Art. 735. Deschiderea incaperilor si mobilelor
Art. 736. Participarea specialistilor
Art. 737. Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate
Art. 738. Identificarea bunurilor sechestrate
Art. 739. Sechestrul asupra bunurilor deja identificate
Art. 740. Sechestrarea autovehiculelor
Art. 741. Sechestrul bunurilor afectate unor garantii reale
Art. 742. Publicitatea sechestrului
Art. 743. Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate
Art. 744. Procesul-verbal de sechestru
Art. 745. Indisponibilizarea bunurilor sechestrate
Art. 746. Pastrarea bunurilor sechestrate
Art. 747. Stramutarea bunurilor sechestrate
Art. 748. Remuneratia administratorului-sechestru
Art. 749. Raspunderea administratorului-sechestru
Art. 750. Liberarea tertului detinator
Art. 751. Oprirea urmaririi
Art. 752. Continuarea urmaririi

SUBSECTIUNEA 2. §2. Valorificarea bunurilor sechestrate

Art. 753. Modalitati de valorificare
Art. 754. Vanzarea amiabila
Art. 755. Vanzarea directa
Art. 756. Vanzarea silita
Art. 757. Vanzarea titlurilor de valoare si a unor bunuri cu regim de circulatie special

SUBSECTIUNEA 3. §3. Vanzarea la licitatie publica

Art. 758. Evaluarea bunurilor sechestrate
Art. 759. Fixarea termenului de licitatie
Art. 760. Locul licitatiei
Art. 761. Instiintarea partilor si a altor persoane interesate
Art. 762. Publicitatea vanzarii
Art. 763. Restrangerea formalitatilor de publicitate
Art. 764. Refacerea formalitatilor de publicitate
Art. 765. Pregatirea licitatiei
Art. 766. Amanarea licitatiei
Art. 767. Participantii la licitatie
Art. 768. Garantia de participare
Art. 769. Efectuarea licitatiei
Art. 770. Stingerea dreptului de preemptiune
Art. 771. Depunerea si consemnarea pretului
Art. 772. Inchiderea licitatiei
Art. 773. Procesul-verbal de licitatie
Art. 774. Eliberarea titlului de proprietate
Art. 775. Efectele adjudecarii
Art. 776. Vicii ascunse
Art. 777. Inadmisibilitatea desfiintarii vanzarii. Exceptii
Art. 778. Mentinerea sau incetarea unor contracte

SUBSECTIUNEA 4. §4. Dispozitii speciale

Art. 779. Preluarea bunului in contul creantei
Art. 780. Restituirea sau predarea unor bunuri

SECTIUNEA 3. Poprirea

Art. 781. Obiectul popririi
Art. 782. Cererea de poprire. Competenta
Art. 783. Infiintarea popririi
Art. 784. Efectul infiintarii popririi
Art. 785. Publicitatea popririi
Art. 786. Continuarea popririi
Art. 787. Obligatiile tertului poprit
Art. 788. Eliberarea si distribuirea sumei consemnate
Art. 789. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile
Art. 790. Validarea popririi
Art. 791. Cai de atac
Art. 792. Efectele validarii popririi
Art. 793. Vanzarea bunurilor poprite
Art. 794. Desfiintarea popririi

SECTIUNEA 4. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
SUBSECTIUNEA 1. §1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

Art. 795. Obiectul urmaririi
Art. 796. Inceperea si efectuarea urmaririi
Art. 797. Infiintarea sechestrului
Art. 798. Obligatiile administratorului-sechestru
Art. 799. Vanzarea fructelor si recoltelor

SUBSECTIUNEA 2. §2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor

Art. 800. Obiectul urmaririi
Art. 801. Cererea de urmarire
Art. 802. Administratorul-sechestru
Art. 803. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru
Art. 804. Concursul de urmariri
Art. 805. Publicitatea urmaririi
Art. 806. Predarea imobilului
Art. 807. Efectele urmaririi
Art. 808. Evacuarea debitorului
Art. 809. Sumele necesare intretinerii debitorului
Art. 810. Descarcarea administratorului-sechestru
Art. 811. Eliberarea si distribuirea veniturilor
Art. 812. Incetarea urmaririi

CAPITOLUL II. Urmarirea imobiliara
SECTIUNEA 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite

Art. 813. Obiectul urmaririi
Art. 814. Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara
Art. 815. Intinderea urmaririi
Art. 816. Imobilele minorilor si interzisilor
Art. 817. Urmarirea imobilelor ipotecate
Art. 818. Urmarirea imobilelor proprietate comuna

SECTIUNEA 2. Incuviintarea urmaririi imobiliare

Art. 819. Competenta
Art. 820. Instiintarea debitorului si tertului dobanditor
Art. 821. Instiintarea altor persoane
Art. 822. Publicitatea urmaririi
Art. 823. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate
Art. 824. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului
Art. 825. Concursul de urmariri imobiliare
Art. 826. Modalitati de valorificare

SECTIUNEA 3. Efectele urmaririi

Art. 827. Inopozabilitatea unor drepturi
Art. 828. Locatiunea si cesiunea de venituri

SECTIUNEA 4. Vanzarea la licitatie publica
SUBSECTIUNEA 1. §1. Formalitatile premergatoare vanzarii

Art. 829. Procesul-verbal de situatie
Art. 830. Evacuarea debitorului
Art. 831. Administrarea imobilului urmarit
Art. 832. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru
Art. 833. Sumele necesare intretinerii debitorului
Art. 834. Distribuirea veniturilor imobilului

SUBSECTIUNEA 2. §2. Scoaterea in vanzare a imobilului

Art. 835. Declansarea procedurii de vanzare
Art. 836. Evaluarea imobilului urmarit
Art. 837. Stabilirea pretului imobilului si a valorii altor drepturi
Art. 838. Punerea in vanzare
Art. 839. Publicitatea vanzarii
Art. 840. Comunicarea publicatiilor de vanzare
Art. 841. Situatia vanzatorului imobilului urmarit

SUBSECTIUNEA 3. §3. Licitatia si adjudecarea imobilului

Art. 842. Locul licitatiei
Art. 843. Participantii la licitatie
Art. 844. Garantia de participare si oferta de cumparare
Art. 845. Amanarea licitatiei
Art. 846. Efectuarea licitatiei
Art. 847. Procesul-verbal de licitatie
Art. 848. Stingerea dreptului de preemptiune
Art. 849. Contestatia impotriva procesului-verbal de licitatie
Art. 850. Depunerea pretului
Art. 851. Nedepunerea pretului. Reluarea licitatiei
Art. 852. Restituirea garantiilor
Art. 853. Plata pretului in rate
Art. 854. Actul de adjudecare
Art. 855. Predarea actului de adjudecare
Art. 856. Intabularea dreptului de proprietate si punerea in posesie a adjudecatarului

SECTIUNEA 5. Efectele adjudecarii

Art. 857. Transmiterea proprietatii imobilului
Art. 858. Viciile ascunse si leziunea
Art. 859. Mentinerea sau incetarea unor contracte

SECTIUNEA 6. Dispozitii speciale

Art. 860. Stingerea actiunilor contra adjudecatarului
Art. 861. Suspendarea impartelii pretului
Art. 862. Actiunea in regres
Art. 863. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare

CAPITOLUL III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art. 864. Eliberarea sumei
Art. 865. Rangul creantelor cu preferinta generala
Art. 866. Declararea creantelor statului
Art. 867. Rangul creantelor garantate
Art. 868. Rangul creantelor accesorii

SECTIUNEA 2. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite

Art. 869. Termenul de depunere a titlurilor de creanta
Art. 870. Depunerea titlurilor de creanta
Art. 871. Creantele periodice
Art. 872. Incetarea curgerii dobanzilor
Art. 873. Interdictia popririi
Art. 874. Intocmirea proiectului de distribuire
Art. 875. Afisarea proiectului de distribuire
Art. 876. Incercarea de conciliere. Efecte
Art. 877. Solutionarea contestatiilor
Art. 878. Indreptarea erorilor de calcul si a greselilor materiale

SECTIUNEA 3. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

Art. 879. Conditii
Art. 880. Efectuarea platilor
Art. 881. Plata creantelor afectate de termen
Art. 882. Plata creantelor conditionale
Art. 883. Plata creantelor contestate
Art. 884. Plata creantelor periodice
Art. 885. Predarea titlurilor de creanta
Art. 886. Inchiderea procedurii
Art. 887. Sumele neridicate

TITLUL III. Executarea silita directa
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 888. Modul de executare
Art. 889. Executarea fara somatie
Art. 890. Procesul-verbal de indeplinire a executarii
Art. 891. Imposibilitatea predarii silite a bunului
Art. 892. Obligarea debitorului la despagubiri

CAPITOLUL II. PREDAREA SILITA A BUNURILOR MOBILE

Art. 893. Instiintarea debitorului
Art. 894. Efectuarea executarii silite
Art. 895. Imposibilitatea de predare

CAPITOLUL III. PREDAREA SILITA A BUNURILOR IMOBILE

Art. 896. Termen de executare
Art. 897. Instiintarea debitorului
Art. 898. Efectuarea executarii silite
Art. 899. Depozitarea bunurilor mobile
Art. 900. Procesul-verbal de predare silita
Art. 901. Vanzarea bunurilor lasate in depozit
Art. 902. Reocuparea imobilului

CAPITOLUL IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
SECTIUNEA 1. Dispozitii comune

Art. 903. Domeniu de aplicare
Art. 904. Executarea obligatiei de a face
Art. 905. Executarea obligatiei de a nu face
Art. 906. Aplicarea de penalitati
Art. 907. Interzicerea daunelor cominatorii
Art. 908. Concursul fortei publice
Art. 909. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara

SECTIUNEA 2. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori

Art. 910. Domeniu de aplicare
Art. 911. Reguli speciale de executare
Art. 912. Opunerea la executare
Art. 913. Refuzul minorului
Art. 914. Procesul-verbal de constatare

CARTEA VI. Proceduri speciale
TITLUL I. Procedura divortului
CAPITOLUL I. Dispozitii comune

Art. 915. Instanta competenta
Art. 916. Cererea de divort
Art. 917. Cererea reconventionala
Art. 918. Calitatea procesuala activa
Art. 919. Cereri accesorii si incidentale
Art. 920. Masuri vremelnice
Art. 921. Prezenta personala a partilor
Art. 922. Absenta reclamantului
Art. 923. Citarea paratului
Art. 924. Renuntarea la judecata
Art. 925. Impacarea sotilor
Art. 926. Decesul unuia dintre soti
Art. 927. Nemotivarea hotararii
Art. 928. Cai de atac. Publicitatea hotararii

CAPITOLUL II. Divortul remediu
SECTIUNEA 1. Divortul prin acordul sotilor

Art. 929. Domeniu de aplicare
Art. 930. Depunerea cererii
Art. 931. Solutionarea cererii
Art. 932. Cererea acceptata de parat

SECTIUNEA 2. Divortul din motive de sanatate

Art. 933. Conditii

CAPITOLUL III. Divortul din culpa sotilor

Art. 934. Culpa in destramarea casatoriei
Art. 935. Divortul pentru separarea in fapt indelungata

TITLUL II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca

Art. 936. Instanta competenta
Art. 937. Continutul cererii
Art. 938. Masuri prealabile
Art. 939. Internarea provizorie
Art. 940. Judecata
Art. 941. Comunicarea hotararii
Art. 942. Numirea tutorelui
Art. 943. Ridicarea interdictiei

TITLUL III. Procedura de declarare a mortii

Art. 944. Instanta competenta
Art. 945. Masuri prealabile
Art. 946. Judecata
Art. 947. Comunicarea hotararii
Art. 948. Situatii speciale
Art. 949. Nulitatea hotararii
Art. 950. Rectificarea datei mortii
Art. 951. Notarea cererii in cartea funciara

TITLUL IV. Masuri asiguratorii si provizorii
CAPITOLUL I. Sechestrul asigurator
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art. 952. Notiune
Art. 953. Conditii de infiintare
Art. 954. Procedura de solutionare
Art. 955. Executarea masurii
Art. 956. Desfiintarea de drept a sechestrului asigurator
Art. 957. Ridicarea sechestrului asigurator
Art. 958. Valorificarea bunurilor sechestrate
Art. 959. Dispozitii speciale

SECTIUNEA 2. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile

Art. 960. Dreptul de a sechestra o nava civila
Art. 961. Infiintarea sechestrului. Conditii
Art. 962. Instanta competenta
Art. 963. Interdictia sechestrului
Art. 964. Autorizarea efectuarii de calatorii
Art. 965. Stramutarea sechestrului
Art. 966. Sechestrarea marfurilor
Art. 967. Executarea sechestrului
Art. 968. Masuri urgente
Art. 969. Oprirea temporara a plecarii navei

CAPITOLUL II. Poprirea asiguratorie

Art. 970. Obiectul popririi asiguratorii
Art. 971. Reguli aplicabile

CAPITOLUL III. Sechestrul judiciar

Art. 972. Notiune
Art. 973. Conditii de infiintare
Art. 974. Instanta competenta
Art. 975. Procedura de infiintare
Art. 976. Administratorul-sechestru
Art. 977. Administratorul provizoriu

CAPITOLUL IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

Art. 978. Domeniu de aplicare
Art. 979. Masuri provizorii

TITLUL V. Procedura partajului judiciar

Art. 980. Reguli aplicabile
Art. 981. Cuprinsul cererii
Art. 982. Declaratiile partilor
Art. 983. Rolul activ al instantei. Intelegerile dintre parti
Art. 984. Partajul judiciar
Art. 985. Incheierea de admitere in principiu
Art. 986. Incheierea de admitere in principiu suplimentara
Art. 987. Caile de atac impotriva unor incheieri
Art. 988. Criteriile partajului
Art. 989. Atribuirea provizorie
Art. 990. Atribuirea definitiva
Art. 991. Vanzarea bunului
Art. 992. Procedura vanzarii la licitatie
Art. 993. Bunurile nesupuse vanzarii
Art. 994. Solutionarea cererii de partaj
Art. 995. Hotararea de partaj
Art. 996. Revendicarea bunurilor atribuite

TITLUL VI. Procedura ordonantei presedintiale

Art. 997. Conditii de admisibilitate
Art. 998. Instanta competenta
Art. 999. Procedura de solutionare
Art. 1.000. Calea de atac
Art. 1.001. Transformarea cererii
Art. 1.002. Autoritatea de lucru judecat

TITLUL VII. Cererile posesorii

Art. 1.003. Conditii de admisibilitate
Art. 1.004. Judecata si caile de atac
Art. 1.005. Autoritatea lucrului judecat

TITLUL VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii

Art. 1.006. Domeniu de aplicare
Art. 1.007. Procedura ofertei reale
Art. 1.008. Acceptarea ofertei reale
Art. 1.009. Consemnarea sumei sau a bunului
Art. 1.010. Anularea ofertei reale, urmata de consemnatiune
Art. 1.011. Oferta de plata in fata instantei
Art. 1.012. Radierea ipotecilor
Art. 1.013. Incidenta dispozitiilor Codului civil

TITLUL IX. Procedura ordonantei de plata

Art. 1.014. Domeniu de aplicare
Art. 1.015. Comunicarea somatiei
Art. 1.016. Instanta competenta
Art. 1.017. Cuprinsul cererii
Art. 1.018. Determinarea dobanzii
Art. 1.019. Citarea partilor. Intampinarea
Art. 1.020. Declaratiile partilor. Stingerea litigiului
Art. 1.021. Contestarea creantei
Art. 1.022. Emiterea ordonantei
Art. 1.023. Durata procedurii
Art. 1.024. Cererea in anulare
Art. 1.025. Titlul executoriu

TITLUL X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa

Art. 1.026. Domeniu de aplicare
Art. 1.027. Caracterul alternativ
Art. 1.028. Instanta competenta
Art. 1.029. Declansarea procedurii
Art. 1.030. Desfasurarea procedurii
Art. 1.031. Solutionarea cererii
Art. 1.032. Cheltuieli de judecata
Art. 1.033. Cai de atac

TITLUL XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1.034. Domeniu de aplicare
Art. 1.035. Caracterul facultativ al procedurii
Art. 1.036. Instanta competenta
Art. 1.037. Citarea si comunicarea actelor procedurale
Art. 1.038. Incetarea locatiunii. Notificarea locatarului
Art. 1.039. Notificarea ocupantului

CAPITOLUL II. Procedura de evacuare

Art. 1.040. Evacuarea voluntara
Art. 1.041. Sesizarea instantei
Art. 1.042. Procedura de judecata. Calea de atac
Art. 1.043. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare
Art. 1.044. Contestatia la executare
Art. 1.045. Suspendarea executarii

CAPITOLUL III. Dispozitii speciale

Art. 1.046. Incetarea abuzului de folosinta
Art. 1.047. Efectuarea reparatiilor. Restrangerea folosintei. Evacuarea
Art. 1.048. Examinarea imobilului
Art. 1.049. Cereri ale asociatiilor de proprietari

TITLUL XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

Art. 1.050. Domeniu de aplicare
Art. 1.051. Instanta competenta. Cuprinsul cererii
Art. 1.052. Procedura de judecata. Cai de atac
Art. 1.053. Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat

TITLUL XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute

Art. 1.054. Refacerea dosarelor sau inscrisurilor in cauzele in curs de solutionare
Art. 1.055. Refacerea hotararilor disparute
Art. 1.056. Refacerea hotararilor definitive

TITLUL XIV. Cautiunea judiciara

Art. 1.057. Stabilirea cautiunii si depunerea ei
Art. 1.058. Depunerea in numerar sau in instrumente financiare
Art. 1.059. Oferirea de garantii reale
Art. 1.060. Aducerea unui garant
Art. 1.061. Indisponibilizarea cautiunii
Art. 1.062. Procedura de stabilire a cautiunii
Art. 1.063. Inlocuirea cautiunii in numerar
Art. 1.064. Restituirea cautiunii

CARTEA VII. Procesul civil intrnational

Art. 1.065. Domeniul de aplicare

TITLUL I. Competenta internationala a instantelor romane
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1.066. Competenta intemeiata pe domiciliul sau sediul paratului
Art. 1.067. Prorogarea voluntara de competenta in favoarea instantei romane
Art. 1.068. Alegerea forului
Art. 1.069. Exceptia de arbitraj
Art. 1.070. For de necesitate
Art. 1.071. Verificarea competentei internationale
Art. 1.072. Competenta interna
Art. 1.073. Chestiuni preliminare
Art. 1.074. Cereri incidentale
Art. 1.075. Masuri provizorii, conservatorii si de executare
Art. 1.076. Litispendenta internationala
Art. 1.077. Conexitatea internationala
Art. 1.078. Termene

CAPITOLUL II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane

Art. 1.079. Competenta personala exclusiva
Art. 1.080. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale
Art. 1.081. Competenta preferentiala a instantelor romane
Art. 1.082. Conventii inoperante

TITLUL II. Legea aplicabila in procesul civil international
CAPITOLUL I. Capacitatea si drepturile partilor in proces

Art. 1.083. Capacitatea procesuala
Art. 1.084. Conditia strainului
Art. 1.085. Scutirea de cautiunea judiciara
Art. 1.086. Curator special
Art. 1.087. Reguli aplicabile apatrizilor

CAPITOLUL II. Legea aplicabila in materie procedurala

Art. 1.088. Legea forului
Art. 1.089. Calificare
Art. 1.090. Calitatea procesuala si calificarea pretentiei
Art. 1.091. Probele
Art. 1.092. Formalitati de publicitate
Art. 1.093. Acte oficiale publice

TITLUL III. Eficacitatea hotararilor straine

CAPITOLUL 0.

Art. 1.094. Notiune

CAPITOLUL I. Recunoasterea hotararilor straine

Art. 1.095. Recunoasterea de plin drept
Art. 1.096. Conditiile recunoasterii
Art. 1.097. Motivele de refuz al recunoasterii
Art. 1.098. Neexaminarea pe fond
Art. 1.099. Instanta competenta
Art. 1.100. Documente atasate la cerere
Art. 1.101. Intreruperea prescriptiei
Art. 1.102. Citarea partilor

CAPITOLUL II. Executarea hotararilor straine

Art. 1.103. Instanta competenta
Art. 1.104. Conditiile incuviintarii executarii
Art. 1.105. Dovada caracterului executoriu
Art. 1.106. Solutionarea cererii
Art. 1.107. Emiterea titlului executoriu
Art. 1.108. Forta probanta a hotararii straine
Art. 1.109. Hotarari stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine
Art. 1.110. Tranzactii judiciare

TITLUL IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine
CAPITOLUL I. Procesul arbitral international

Art. 1.111. Calificare si domeniu de aplicare
Art. 1.112. Arbitrabilitatea litigiului
Art. 1.113. Conventia arbitrala
Art. 1.114. Tribunalul arbitral
Art. 1.115. Procedura arbitrala
Art. 1.116. Limba in care se desfasoara procedura
Art. 1.117. Masuri provizorii si conservatorii
Art. 1.118. Administrarea probelor
Art. 1.119. Competenta tribunalului arbitral
Art. 1.120. Drept aplicabil
Art. 1.121. Hotararea arbitrala
Art. 1.122. Cheltuieli arbitrale
Art. 1.123. Reguli de aplicare subsidiara

CAPITOLUL II. Efectele hotararilor arbitrale straine

Art. 1.124. Calificare
Art. 1.125. Eficacitate
Art. 1.126. Instanta competenta
Art. 1.127. Cererea
Art. 1.128. Documente atasate la cerere
Art. 1.129. Motivele de refuz al recunoasterii sau executarii
Art. 1.130. Suspendarea judecatii
Art. 1.131. Judecata
Art. 1.132. Forta probanta
Art. 1.133. Examinarea fondului cauzei

CAPITOLUL III. Dispozitii finale

Art. 1.134. Intrare in vigoare