Art. 1.001. Transformarea cererii

La solicitarea reclamantului, pana la inchiderea dezbaterilor la prima instanta, cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun, situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres cu aceasta mentiune.

Instanta ar trebui sa acorde un nou termen paratului pentru pregatirea apararii, chiar daca acesta este prezent la termenul la care are loc transformarea cererii, intrucat este foarte posibil ca modificarea intervenita sa determine si o abordare diferita in schitarea apararilor paratului. Or, una dintre acceptiunile principiului contradictorialitatii – art. 14 alin. (2) NCPC – este aceea ca partile trebuie sa se incunostinteze reciproc si in timp util motivele de fapt si de drept pe care isi intemeiaza pretentiile si apararile, iar aceasta obligatie se mentine si in cazul modificarii cererii. [P. Piperea, R. Dan in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 960]