Art. 1.012. Radierea ipotecilor

In baza procesului-verbal intocmit in conditiile art. 1.008 ori a incheierii emise in conditiile art. 1.010 sau 1.011, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca constituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu.

Din perspectiva articolului, de fapt o mai mare importanta trebuie acordata nu actului prin care debitorul se libereaza, ci momentului in care se produce acest efect [astfel, chiar daca, in conditiile art. 1009 alin. (2) NCPC [devenit art. 1010], incheierea executorului este suspendata pana la solutionarea unei eventuale actiuni a creditorului, efectul sau se va consolida la data ramanerii definitive a hotararii instantei, dar cu incepere de la data consemnarii platii; in mod similar, atunci cand liberarea se face prin incheierea instantei, in conditiile art. 1010 NCPC [devenit art.1011], efectul se produce, independent de data solutionarii eventualelor cai de atac impotriva incheierii instantei, de la data consemnarii platii constatate prin incheiere. [V. Danaila in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 601]