Art. 1.013. Incidenta dispozitiilor Codului civil

Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil privitoare la plata, precum si cu cele referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni.