Art. 1.015. Comunicarea somatiei

(1) Creditorul ii va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

(2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplica in mod corespunzator.

In momentul in care va fi declansata procedura judiciara a ordonantei de plata, pot sa apara dificultati in derularea acesteia prin invocarea, de catre debitor a exceptiei lipsei procedurii prealabile, in considerarea faptului ca adresa unde s-a facut comunicarea nu este cea reala. Intr-o asemenea situatie, pentru verificarea indeplinirii procedurii prealabile, instanta trebuie sa tina cont, pe de o parte, de faptul ca reclamantul trebuie sa anexeze dovada comunicarii, si nu primirea efectiva, iar pe de alta parte, sa tina cont de exercitarea cu buna credinta a drepturilor procesuale de catre reclamant asa cum prevede art. 12 NCPC. Asadar, daca aceasta somatie a fost facuta cu buna credinta la o adresa care era cunoscuta la data trimiterii, adresa ulterioara indicata in cererea de chemare in judecata poate fi diferita. [C.C. Dinu, Procedura ordonantei de plata, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 45]

Creditoarea a comunicat somatia debitoarei prin intermediul firmei de curierat care a intocmit o nota de transport, nota care nu poate echivala cu o scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire.
De remarcat ca alternativa oferita de lege la comunicarea prin intermediul executorului judecătoresc trebuie sa indeplineasca obligatoriu 3 conditii cumulative: scrisoare recomandată, conţinut declarat şi confirmare de primire.
Astfel, daca una dintre aceste conditii nu este indeplinita, comunicarea somatiei in cadrul procedurii ordonantei de plata nu poate fi luata in considerare. [Judecătoria Buzău, Hotărârea nr. 5/2015, portal.just.ro]

”Potrivit art. 1015 alin. 1 C.pr.civ, „creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație , prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia”.
Potrivit art. 1016 alin. 2 C.pr.civ., dovada comunicării somaţiei prevăzute de art. 1014 alin. 1 C.pr.civ se va ataşa cererii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă. Sancţiunea prevăzută de dispoziţia legală anterior menţionată este aplicabilă în situaţia în care nu ar exista anexat la cerere dovada comunicării somaţiei, nu şi în cazul în care această somaţie nu a fost îndeplinită cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 1015 C.pr.civ..
La dosar există dovada comunicării notificării, comunicarea de primire având data de 15.12.2016 (fila 21 dosar).
Susţinerea debitoarei în ceea ce priveşte lipsa conţinutului declarat al comunicării realizate prin confirmare de primire, nu este întemeiată, aceasta nefiind de natură să ducă la admiterea excepţiei.
De asemenea instanţa constată că la data analizării cererii de emitere a unei ordonanţe de plată, termenul de 15 zile prevăzut de art. 1014 C.pr.civ pentru a acorda posibilitatea de plată, fără a se mai recurge la instanţă, este împlinit.
Pentru aceste considerente, instanţa constată că excepţia inadmisibilităţii cererii , invocată de debitoare prin întâmpinare este neîntemeiată, urmând a dispune respingerea acesteia.” [Judecătoria Turnu Măgurele, Sentința civilă nr. 6 din 11 ianuarie 2017, portal.just.ro]