Art. 1.019. Citarea partilor. Intampinarea

(1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de plata. Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata.

(2) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor.

(3) In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in cazul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

(4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

”Instanța apreciază că nu se impune aplicarea dispozițiilor art. 1019 alin. 3 C.pr.civ., potrivit cărora nedepunerea întâmpinării poate fi considerată ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului.
Astfel, în primul rând, instanța reține că dispozițiile anterior menționate conferă doar posibilitatea de a considera nedepunerea întâmpinării ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului, în funcție de împrejuările cauzei. Astfel, faptul că societatea debitoare nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei și nici nu a contestat creanța nu presupune automat că pretențiile creditoarei au fost recunoscute.
În al doilea rând, chiar și în lipsa contestării creanței, instanța trebuie să verifice dacă, prin raportare la înscrisurile depuse la dosarul cauzei, pretențiile creditoarei au suport probator și sunt întrunite condițiile emiterii ordonanței de plată. Or, în prezenta cauză, creditoarea nu a făcut dovada caracterului cert, lichid și exigibil al creanței sale.
Având în vedere considerentele expuse anterior și constatând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 1014 alin. 1 C.pr.civ., instanța, în temeiul prevederilor art. 1.021 alin. 1 C.pr.civ., instanța urmează să respingă cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea S.C S.T.T. S.R.L, în contradictoriu cu debitoarea S.C P.T. S.R.L, ca neîntemeiată.” [Judecătoria Sectorului 1 București, portal.just.ro]