Art. 1.033. Cai de atac

(1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silita, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata.

(3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva.