Art. 1.037. Citarea si comunicarea actelor procedurale

(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domiciliul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept.

(2) Daca imobilul este inchis, toate notificarile, citatiile si celelalte acte de procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului.

Din pacate, prevederile alin. (2) stabilesc o procedura simplificata doar cu privire la ipoteza in care imobilul este inchis. Nu ni se spune, insa, daca se va putea recurge la afisarea actelor procedurale la usa imobilului si atunci cand imobilul este deschis, dar paratul (sau, in lipsa lui, o alta persoana majora din familie sau, in lipsa acesteia, o alta persoana majora care locuieste cu paratul) refuza cu rea credinta citatia. Ne ingaduim, insa, a considera ca instantele vor deslusi in mod corect intentia legiuitorului si, in pofida inexistentei unui text legal expres, vor face prin analogie , aplicarea dispozitiilor alin. (2) , acceptand ca intr-o asemenea ipoteza citatia sau un alt act de procedura pot fi afisate la usa imobilului. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 481-482]