Art. 1.040. Evacuarea voluntara

(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiile prezentului titlu a parasit imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra in posesia acestuia, de drept, fara nicio procedura judiciara de evacuare. In caz contrar, sunt incidente dispozitiile prezentului capitol.

(2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economice ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de catre persoanele aflate sub controlul lor, precum si in cazul returnarii cheilor imobilului, ridicarii echipamentelor, marfurilor sau altor bunuri mobile din imobil.

Evacuarea voluntara prin parasirea imobilului, fara a incheia un proces verbal de predare-primire este extrem de periculoasa pentru fostul locatar care, la momentul intrarii in imobil, a semnat un astfel de proces verbal, intrucat se va afla intr-o imposibilitate de a proba, bineinteles daca este cazul, ca a lasat imobilul in starea in care l-a primit. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 1001]