Art. 1.045. Suspendarea executarii

(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata. Cu toate acestea, in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar, la dispozitia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cererii de suspendare, precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar deveni exigibile in cursul judecatii procesului.

(2) Suspendarea inceteaza de drept daca, la expirarea termenului pentru care chiria sau arenda a fost astfel acoperita, debitorul nu cere si nu depune suma ce se va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate, in conditiile prevazute la alin. (1).

Conditiile cumulative speciale pe care le impune acest text de lege pentru ca masura suspendarii sa fie admisibila sunt:
– Evacuarea paratului sa se fi dispus pentru neplata chiriei sau arenzii, ceea ce prin ipoteza presupune preexistenta unor raporturi contractuale intre parti si ivirea litigiului ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a echivalentului folosintei bunului de catre locator. Nu va fi indeplinita aceasta conditie, daca evacuarea s-a dispus pentru lipsa oricarui titlu a paratului, cum ar fi situatia in care locatiunea incheiata pe perioada determinata a incetat.
– Paratul sa fi consemnat in numerar, la dispozitia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabllita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cererii de suspendare, precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar deveni exigibile in cursul judecatii procesului.
In afara acestor conditii speciale, necesare a fi intrunite in cazul unei cereri de suspendare a executarii a executarii silite demarata in temeiul unei hotarari judecatoresti de evacuare obtinuta in cadrul procedurii speciale, vor trebui sa fie intrunite, in principiu si celelalte conditii de admisibilitate, cuprinse in art. 718 C. proc. civ. Asa fiind, cererea de suspendare va trebui sa fie formulata incidental in cadrul unei contestatii la executarea silita sau in cadrul apelului declarat impotriva hotararii executorii de evacuare pronuntata de prima instanta, cererea de suspendare va trebui timbrata, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, iar instanta va trebui sa constate existenta unor motive temeinice care sa justifice masura. [S.I. Lucaciuc, Contestatia la executare in reglementarea noului Cod de procedura civila, Editura Hamangiu 2014, p. 304]

In cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat, insa numai daca consemneaza in numerar, la dispozitia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cererii de suspendare, precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar deveni exigibile in cursul judecatii procesului. Per a contrario, in cazul evacuarii pentru alte motive suspendarea executarii nu ar putea fi acordata. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 488]