Art. 1.055. Refacerea hotararilor disparute

(1) Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in care se pronuntase o hotarare, aceasta hotarare se va reface de catre instanta care a pronuntat-o, dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat la mapa, iar daca si acel exemplar ar fi disparut, vor putea servi la refacere copiile legalizate de pe hotarare, ce s-au incredintat partilor sau altor persoane.

(2) In acest scop, instanta va putea sa dispuna, din oficiu, sa se faca publicatii intr-un ziar de larga raspandire, cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia.

(3) Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. (1) si (2), se va trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat-o, potrivit dispozitiilor art. 1.054.

(4) In situatia in care dosarul, inclusiv hotararea, nu se pot reface nici potrivit alin. (3), iar cauza se afla in apel, instanta de apel va judeca din nou pricina in fond. Pentru judecata din nou a cauzei, partile sunt obligate sa faca dovada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare judecatoreasca. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati.

(5) Cand procesul se afla in recurs, iar dosarul, inclusiv hotararile date in prima instanta sau apel, nu pot fi refacute nici potrivit alin. (3), instanta de recurs va trimite cauza instantei de apel pentru a proceda potrivit alin. (4).

(6) Daca in cursul judecarii a fost gasita hotararea disparuta, cererea de refacere va fi respinsa.

(7) Daca ulterior judecarii cererii de refacere hotararea disparuta a fost gasita, hotararea refacuta potrivit prevederilor alin. (3), (4) si (5) va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o.

Anularea hotararii de refacere trebuie dispusa numai dupa legala citare a partilor, printr-o hotarare supusa acelorasi cai de atac ca si cele prevazute de lege pentru hotararea anulata. Aceasta, intrucat, conform art. 153 NCPC, solutionarea oricarei cereri nu se poate realiza decat dupa legala citare a partilor, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. Ca atare, regula este citarea partilor pentru solutionarea oricarei cereri, iar exceptia trebuie sa fie prevazuta expres. Or, textul nu cuprinde vreo exceptie derogatorie de la obligativitatea citarii partilor. Pe de alta, parte, tinand seama de principiul simetriei actelor juridice, din moment ce refacerea dosarului sau inscrisului disparut se realizeaza cu citarea partilor, nu exista nicio ratiune pentru care anularea hotararii de refacere sa se solutioneze fara citarea acestora. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1469-1470]