Art. 1.076. Litispendenta internationala

(1) Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si este previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de executare in Romania, instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti, avand acelasi obiect si aceeasi cauza, poate suspenda judecata pana la pronuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. Instanta romana va respinge cererea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta conform dispozitiilor prezentei carti.

(2) In cazul suspendarii prevazut la alin. (1), daca jurisdictia straina se declara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania, instanta romana repune procesul pe rol la cererea partii interesate.

(3) Faptul ca o cauza este sau nu pendinte in fata jurisdictiei straine se determina conform legii statului in care are loc procesul.

Din examinarea dispozitiei rezulta ca litispendenta presupune intrunirea urmatoarelor conditii:
– identitatea partilor, a obiectului si a cauzei;
– anterioritatea cererii introduse la instanta straina, dovada fiind facuta potrivit legii statului in care are loc procesul. Problema sarcinii probei se rezolva dupa cum exceptia litispendentei se invoca din oficiu sau la cererea partii interesate. Avand in vedere faptul ca litispendenta este o exceptie de ordine publica – in vederea evitarii unor hotarari inconciliabile – , ea poate fi invocata si din oficiu;
– hotararea straina sa fie susceptibila de a fi recunoscuta in Romania. Pentru aceasta, judecatorul roman trebuie sa intre in fondul problemei exequaturului, respectiv sa verifice conditiile de recunoastere a hotararilor. Acest lucru este valabil chiar daca instanta respectiva nu are competenta de a judeca cererea de exequatur. In legatura cu acest aspect, trebuie observat faptul ca, aceste dispozitii vor fi aplicabile in lipsa unor norme internationale in materie. In aceste din urma cazuri, recunoasterea hotararilor presupune in principiu existenta reciprocitatii. Or, asa cum se observa in practica, obtinerea dovezii presupune un timp destul de indelungat de solutionare. [F.G. Pancescu, Drept procesual civil international, Editura Hamangiu 2014, p. 131]