Art. 1.083. Capacitatea procesuala

(1) Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in proces este guvernata de legea sa nationala.

(2) Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana.