Art. 1.087. Reguli aplicabile apatrizilor

Prevederile art. 1.083-1.086 se aplica in mod corespunzator apatrizilor, fara a fi ceruta conditia reciprocitatii.