Art. 1.088. Legea forului

In procesul civil international instanta aplica legea procesuala romana, sub rezerva unor dispozitii exprese contrare.