Art. 1.120. Drept aplicabil

(1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabilita de parti, iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil, legea pe care o considera adecvata, in toate situatiile tinand seama de uzante si reguli profesionale.

(2) Tribunalul arbitral poate statua in echitate numai cu autorizarea expresa a partilor.