Art. 1.134. Intrare în vigoare

(1) Prezentul cod de procedura civila intra in vigoare la data care va fi prevăzuta in legea pentru punerea in aplicare a acestuia.

(2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentului cod, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila.