Art. 112. Pluralitatea de parati

(1) Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdusa la instanta competenta pentru oricare dintre acestia; in cazul in care printre parati sunt si obligati accesoriu, cererea se introduce la instanta competenta pentru oricare dintre debitorii principali.

(2) Daca un parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

In alin. (2) este reglementata ipoteza particulara in care reclamantul, caruia legea ii recunoaste un drept de optiune intre instantele competente pentru oricare dintre debitorii principali, cheama in judecata o persoana fara calitate procesuala pasiva, in afara unui raport de conexitate cu cererile celorlalti parati, exclusiv in scopul sesizarii instantei competente pentru aceasta. Legiuitorul intervine pentru a preintampina un exercitiu abuziv al dreptului de optiune stabilit in favoarea reclamantului si confera celorlalti parati dreptul de a invoca exceptia de necompetenta, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante. Asadar, aceasta exceptie de necompetenta teritoriala alternativa poate fi invocata numai in prima instanta, cel mai tarziu la primul termen de judecata si numai de catre parati, iar nu de celelate parti, de procuror sau de instanta din oficiu.
Credem ca este necesar sa se invoce lipsa calitatii procesuale a paratului, pentru ca numai daca s-ar retine lipsa sa de calitate procesuala s-ar constata necompetenta instantei. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 215]