Art. 114. Cereri in materie de tutela si familie

(1) Daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita.

(2) In cazul cererilor privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unor acte juridice, cand actul juridic a carui autorizare se solicita priveste un imobil, este, de asemenea, competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imobilul. In acest caz, instanta de tutela si de familie care a pronuntat hotararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela si de familie in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit.

Art. 114 NCPC nu se refera la toate cererile date in competenta instantei de tutela, ci doar la cererile care privesc ocrotirea persoanei fizice. Din ansamblul reglementarii, care se refera la domiciliul sau resedinta persoanei ocrotite [alin. (1)], respectiv la cererile privind autorizarea incheierii unor acte juridice [alin. (2)], consideram ca norma speciala se aplica doar cererilor cu caracter necontencios. Asadar, chiar daca s-ar admite ca si cererea in anularea unui act juridic incheiat de incapabil fara incuviintarea si, daca este cazul, autorizarea ceruta de lege este de competenta instantei de tutela (consideram ca nu este cazul), potrivit art. 107 NCC, aceasta cerere ar urma, in privinta competentei teritoriale, regulile stabilite de art. 107 NCPC, respectiv de art. 113 alin. (1) pct. 3 NCPC. [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 338]