Art. 115. Cererile in materie de asigurari

(1) In materie de asigurare, cererea privitoare la despagubiri se va putea face si la instanta in circumscriptia careia se afla:
1.domiciliul sau sediul asiguratului;
2.bunurile asigurate;
3.locul unde s-a produs riscul asigurat.

(2) Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire.

(3) In materia asigurarii obligatorii de raspundere civila, tertul prejudiciat poate introduce actiune directa si la instanta domiciliului sau, dupa caz, a sediului sau.

(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica insa in materie de asigurari maritime, fluviale si aeriene.

Intrucat textul nu distinge, interdictia prorogarii voluntare a competentei, inaintea nasterii dreptului la despagubire, este aplicabila indiferent daca asiguratul este profesionist sau consumator, legea prezumand in mod corect ca, chiar daca asiguratul ar fi un mic comerciant ori liber profesionist, acesta nu este in masura sa negocieze clauzele contractului de asigurare (inclusiv o eventuala clauza atributiva de competenta), care ramane in esenta un contract de adeziune; de aici si ratiunea de a-l proteja pe asigurat impotriva eventualelor clauze atributive de competenta cu caracter abuziv. [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 339]

Prin art. 115 C. proc. civ. se prevede o competenţă specială în materia asigurărilor în sensul că în această materie cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află: domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.
Aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile în cazul acţiunii în regres al asigurătorului persoanei despăgubite împotriva persoanelor considerate vinovate de producerea unui accident rutier în urma căruia a fost avariat autoturismul asigurat întrucât, deşi cauza derivă dintr-un raport de asigurare, temeiul de drept al acţiunii este răspunderea civilă delictuală, care este o răspundere întemeiată pe dreptul comun, în aceste condiţii devenind incidente dispoziţiile care reglementează competenţa alternativă, respectiv art. 111 şi art. 113 pct. 9 raportat la art. 116 C. proc. civ. [ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 845 din 17 martie 2015, www.scj.ro]