Art. 122. Regimul regulilor de competenta

Reguli noi de competenta pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.