Art. 140. Temeiul stramutarii

(1) Stramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica.

(2) Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privire la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului, calitatii partilor ori unor relatii conflictuale locale.

(3) Constituie motiv de siguranta publica imprejurarile exceptionale care presupun ca judecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.

Stramutarea pentru banuiala legitima se poate solicita atunci cand una dintre parti are suspiciuni intemeiate ori chiar indicii ca judecatorii instantei pe rolul careia se afla o cauza sunt partinitori, influentati fiind de anumite imprejurari de natura celor prevazute de lege, respectiv circumstantele procesului, calitatea partilor ori relatii conflictuale locale. [A. Constanda in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi. Editura Hamangiu 2013, p. 355]

Legiuitorul nu impune ca partea sa fi uzat, in prealabil, alte mijloace procedurale, precum recuzarea judecatorului cauzei atunci cand se invoca motive de natura celor prevazute de art. 42 NCPC, insa imprejurarea ca nu a utilizat aceasta cale, desi avea posibilitatea sa o faca, ori rezultatul eventualei cereri de recuzare formulate sunt aspecte ce pot fi luate in considerare la solutionarea cererii de stramutare. [A. Constanda in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi. Editura Hamangiu 2013, p. 355]