Art. 152. Cererea gresit denumita

Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita.

Dreptul de a califica o cerere constituie dreptul instantei de a da denumirea legala unei cereri intitulata gresit de parti, dar fundamentate corect in raport de situatia de fapt. Indicarea eronata a textelor legale nu este de natura a impieta asupra dreptului instantei de calificare corecta a cererii, independent de pozitia procesuala adoptata de parti.
In schimb, dreptul instantei dea pune in discutie oportunitatea modificarii unei cereri, implicand refundamentarea cererii intemeiate gresit in raport de situatia de fapt sau schimbarea cadrului procesual (cu exceptia ipotezelor in care instanta poate introduce fortat, din oficiu, alte persoane in litigiu), nu este de natura sa conduca la modificarea cererii decat cu concursul partii ce a formulat-o.
Astfel, instanta are dreptul sa puna in discutia partilor fundamentul juridic corect al cererii sau necesitatea completarii cadrului procesual, insa, in masura in care partea insista in solutionarea acesteia astfel cum a fost initial formulata, instanta nu poate considera cererea modificata, intrucat acestea ar avea drept consecinta incalcarea principiului disponibilitatii partii in procesul civil. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 372]

Desi art. 152 NCPC se refera numai la cererea de chemare in judecata si la cererea pentru exercitarea unei cai de atac drept cereri susceptibile de calificare, textul poate fi interpretat extensiv, incluzand si alte cereri sau exceptii procesuale,denumite gresit de catre parti, dar din motivarea carora rezulta cu claritate scopul urmarit de acestea, cererea sau exceptia fiind corect fundamentata. Spre exemplu, daca un parat entitate juridica invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, in motivarea careia argumenteaza ca nu are personalitate juridica si, ca atare, nu poate sta in judecata, nefiind nici constituit potrivit legii, instanta va califica exceptia invocata drept exceptie a lipsei capacitatii procesuale de folosinta, pronuntandu-se asupra exceptiei astfel calificate. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 373]

Posibilitatea instantei de a recalifica o cale de atac, astfel cum este reglementata de art. 152 NCPC, este anihilata de prevederile art. 457 alin. (3) NCPC care le contrazic pe primele. Astfel, in alin. (3) al art. 457 NCPC, se arata ca instanta de judecata nu va putea recalifica acea cale de atac ce a fost uzitata daca ea este formulata cu incalcarea prevederilor legale, singura solutie aflata la indemana judecatorului fiind aceea de a respinge ca inadmisibila calea de atac. Daca exercitarea unei cai ilegale de atac este cauzata de mentinerea gresita din hotararea impotriva careia a fost exercitata calea de atac, partile, ulterior comunicarii hotararii de inadmisibilitate, vor putea formula calea de atac legala, in termenul general pentru calea de atac respectiva. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 188]