Art. 153. Obligatia de a cita partile

(1) Instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, in afara de cazurile in care prin lege se dispune altfel.

(2) Instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii.

Alin. (2) al art. 153 NCPC trebuie interpretat in sensul ca instanta va invoca din oficiu nelegala citare a partilor numai in ipoteza in care cerinta legala nesocotita in cadrul procedurii de citare este prevazuta sub sanctiunea nulitatii, fiind ca atare o nulitate expresa, caz in care vatamarea este prezumata, potrivit art. 175 alin. (2) NCPC. Cu alte cuvinte, sintagma “sub sanctiunea nulitatii” trebuie corelata cu “cerintele prevazute de lege”, iar nu cu obligatia instantei de a amana judecarea, intrucat nu ar interveni nulitatea unei hotarari judecatoresti pronuntate cu nelegala citare a uneia dintre parti in situatia in care aceasta nua facut dovada existentei unei vatamari decurgand din neregularitatea neprevazuta expres sub sanctiunea nulitatii de cod. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 377]

Daca nelegalitatea procedurii decurge din gresita inserare in cuprinsul citatiei a calitatii persoanei citate, spre deosebire de reglementarea anterioara, in cadrul careia aceasta conditie era prevazuta sub sanctiunea nulitatii exprese, in prezent instanta nu mai poate invoca din oficiu aceasta neregularitate. In acest caz, nelegala indeplinire a procedurii de citare poate fi invocata exclusiv de catre partea nelegal citata si poate conduce la amanarea cauzei numai in ipoteza dovedirii unei vatamari procedurale. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 377]

Nulitatea actelor intocmite pe fondul necitarii partii sau a unei citari nelegale a acesteia, se incadreaza in nulitatea procedurala conditionata de vatamare, dreptul comun in materie, prin nerespectarea cerintei legale fiind necesar sa aduca partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea actului.
Practic este necesar: sa fie incidenta o nerespectare a formelor de citare (lipsa totala sau efectuarea procedurii cu incalcarea dispozitiilor legale); nerespectarea in discutie sa produca partii o vatamare; aceasta din urma sa nu poata fi inlaturata decat prin desfiintarea actului. [A. Tabacu, Citarea si comunicarea actelor de procedura civila, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 74]