Art. 157. Cuprinsul citatiei

(1) Citatia va cuprinde:
a) denumirea instantei, sediul ei si, cand este cazul, alt loc decat sediul instantei unde urmeaza sa se desfasoare judecarea procesului;
b) data emiterii citatiei;
c) numarul dosarului;
d) anul, luna, ziua si ora infatisarii;
e)numele si prenumele sau denumirea, dupa caz, ale/a celui citat, precum si locul unde se citeaza;
f) calitatea celui citat;
g) numele si prenumele sau denumirea, dupa caz, ale/a partii potrivnice si obiectul cererii;
h) indicarea, daca este cazul, a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar datorate de cel citat;
i) mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de judecata, cel citat este considerat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata;
j) alte mentiuni prevazute de lege sau stabilite de instanta;
k) stampila instantei si semnatura grefierului.

(2) In citatie se mentioneaza, cand este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum si daca citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. In cazurile in care intampinarea nu este obligatorie, in citatie se va mentiona obligatia paratului de a-si pregati apararea pentru primul termen de judecata, propunand probele de care intelege sa se foloseasca, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres.

(3) Cerintele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) si k) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

Prezumtia de cunoastere a termenului opereaza insa numai daca citatia cuprinde mentiunea prevazuta la art. 157 alin. (1) lit. i) C. pr. civ. (prin care i se atrage atentia celui citat ca are cunostinta si de termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care i-a fost inmanata citatia), astfel nu se va putea considera ca partea are cunostinta si de termenele de judecata urmatoare aceluia pentru care i-a fost inmanata citatia si, pentru a nu fi incalcat dreptul la aparare, trebuie citata in continuare. In orice caz, pentru stabilirea faptului ca partea are termenul in cunostinta, instanta nu se va putea sprijini numai pe prezumtia instituita de lege, ci trebuie sa coroboreze dovada inmanarii citatiei cu alte probe, pentru a se convinge ca partea a luat cu adevarat cunostinta de termenul de judecata.[ M. Fodor, Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata in prima instanta. Caile de atac. Mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare. Proceduri speciale. Arbitraj. Reglementare, doctrina, grile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2014, p. 304]