Art. 158. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura

(1) In caz de alegere de domiciliu sau, dupa caz, de sediu, daca partea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura, comunicarea acestora se va face la acea persoana, iar in lipsa unei asemenea mentiuni, comunicarea se va face, dupa caz, potrivit art. 155 sau 156.

(2) Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casuta postala.

Daca partea si-a indicat un domiciliu sau sediu procesual, insa nu a precizat numele sau denumirea persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, citarea si comunicrea altor acte de procedura se vor face fara a lua in considerare domiciliul/sediul ales, urmand a fi respectae regulile prevazute de art. 155 si art. 156 NCPC. Astfel, in ipoteza specificata anterior, daca partea a fost citata la domiciliul ales, procedura de citare a fost legal indeplinita, sanctiunea fiind nulitatea expresa a acesteia, prin raportare la art. 157 alin. (1) lit. e) si alin. (3) NCPC, putand fi invocata si de instanta din oficiu. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi. Editura Hamangiu 2013, p. 391]