Art. 159. Termenul pentru inmanarea citatiei

Citatia si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata. In cazuri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres, judecatorul poate dispune scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura, despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura.

Legiuitorul a prevazut posibilitatea, pentru judecator, ca in cazuri urgente, acesta sa scurteze termenul legal de 5 zile prevazut pentru inmanarea citatiei insa, astfel cum textul legal precizeaza in mod expres despre acesta trebuie facuta mentiunea in citatie sau in actul de procedura. Prin urmare, in situatia in care judecatorul decide scurtarea acestui termen, in cuprinsul citatiei trebuie mentionat acest aspect, in caz contrar, citatia emisa trebuie sa respecte dispozitiile art.159 alin1, teza 1, din cod, respectiv trebuie predata partii cu cel putin 5 zile inainte de termen, sub sanctiunea nulitatii.
In speta, in cuprinsul procesului verbal de indeplinire a procedurii, nu se face nicio mentiune cu privire la scurtarea termenului de inmanare a citatiei, situatie in care, procedura de citare trebuie sa respecte dispozitiile art.159 alin.1 teza 1 din cod , respectiv , citatia trebuie, sub sanctiunea nulitatii, sa fie predata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat.
Citatia emisa pentru termenul de judecata din data de … nu respecta dispozitiile legale mentionate (…) termenul de 5 zile nu este respectat.
In aceasta situatie procedura de citare cu apelanta pentru termenul de judecata din data de … este lovita de nulitate, care , fiind vorba despre o nulitate expres prevazuta de lege, se prezuma ca a cauzat partii o vatamare, conform art. 170 din codul de procedura civila, vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului. Nulitatea procedurii de citare se rasfrange si asupra hotararii pronuntate de prima instanta, in conditiile art. 179 alin.3 din acelasi cod. [Tribunalul Brașov, Secția I civila, Decizia civila nr. 228/Ap/2014, portal.just.ro]