Art. 17. Publicitatea

Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege.