Art. 175. Nulitatea conditionata

(1) Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectarea cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea acestuia.

(2) In cazul nulitatilor expres prevazute de lege, vatamarea este prezumata, partea interesata putand face dovada contrara.

Lipsa din dispozitivul hotărârii a unor mențiuni cuprinse în minută. Consecințe. Omiterea din dispozitivul hotărârii judecătoreşti a unor dispoziţii care se regăsesc în minută nu este de natură să atragă nulitatea hotărârii, ci poate fi îndreptată pe calea unei încheieri ulterioare, date în temeiul art. 281 C.proc.civ.[art. 442 NCPC].
Astfel că, anulând sentința apelată și trimițând cauza spre rejudecare pe motivul că dispozitivul sentinţei nu este identic cu minuta, întrucât în dispozitiv nu se regăseşte soluţia dispusă de instanţa de fond asupra excepţiei de necompetenţă materială şi asupra disjungerii unor cereri, instanța de apel a făcut o greșită aplicare a prevederilor art. 105 alin. (2) C.proc.civ.[art. 175 NCPC], deoarece, înlăturarea vătămării produsă părţii nu necesită anularea sentinţei, existând alte pârghii procesuale în acest sens. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 802 din 19 martie 2015, www.scj.ro]