Art. 18. Limba desfasurarii procesului

(1) Procesul civil se desfasoara in limba romana.

(2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, in conditiile legii.

(3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana au dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin traducator autorizat, daca legea nu prevede altfel.

(4) Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana.

Ca exceptii de la regula desfasurarii dezbaterilor in limba romana, pentru facilitarea accesului la justitie, noul cod prevede situatia cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si situatia cetatenilor straini si a apatrizilor, exceptiile vizand exclusiv dezbaterile, iar nu si cererile si actele de procedura intocmite in cadrul procesului, care in mod obligatoriu vor fi redactate in limba romana, independent daca provin de la un cetatean strain sau apatrid sau cetatean roman apartinand unei minoritati nationale. [D.N. Theohari, M. Eftimie in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 54]