Art. 191. Cererea de reexaminare

(1) Impotriva incheierii prevazute la art. 190, cel obligat la amenda sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand, motivat, sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acesteia.

(2) Cererea se face in termen de 15 zile, dupa caz, de la data la care a fost luata masura sau de la data comunicarii incheierii.

(3) In toate cazurile, cererea se solutioneaza, cu citarea partilor, prin incheiere, data in camera de consiliu, de catre un alt complet decat cel care a stabilit amenda sau despagubirea.

(4) Incheierea prevazuta la alin. (3) este definitiva.

Instanta care solutioneaza cererea de reexaminare se pronunta printr-o incheiere cu caracter definitiv, neputand fi atacata prin nicio cale de atac. Ca atare, apelul sau, dupa caz, recursul declarat impotriva unei asemenea incheieri va fi respins ca inadmisibil.
In cazul in care insa sanctiunea amenzii se aplica pentru introducerea cu rea-credinta a unei cereri de chemare in judecata sau a unei cai de atac vadit netemeinice, aceasta se dispune prin chiar hotararea prin care se solutioneaza cauza, si anume sentinta (in cazul unei cereri de chemare in judecata, a revizuirii sau contestatiei in anulare introduse impotriva unei hotarari a instantei de fond), respectiv decizie (in cazul apelului, recursului, precum si al contestatiei in anulare si revizuirii introduse impotriva unei hotarari a instantei de control judiciar), si nu prin incheiere. In conditiile in care norma analizata prevede expres calea de atac a reexaminarii, apreciem ca, in ipoteza mentionata, impotriva sanctiunii aplicate (prin sentinta su decizie, dupa caz), partea are deschisa calea speciala a reexaminarii, iar impotriva solutiei propriu-zise calea de atac prevazuta de lege (apelul sau recursul, dupa caz).
In conditiile in care partea nu uzeaza de calea reexaminarii, apreciem ca sanctiunea aplicata nu poate constitui motiv de apel sau recurs, dupa caz. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 383]