Art. 195. Numarul de exemplare

Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1).