Art. 205. Scopul si cuprinsul intampinarii

(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara, in fapt si in drept, fata de cererea de chemare in judecata.

(2) Intampinarea va cuprinde:
a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar, daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in judecata. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Daca paratul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
b) exceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantului;
c) raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere, dispozitiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile in mod corespunzator;
e) semnatura.

Intampinarea este obligatorie, dar potrivit legii, ea nu se timbreaza. In lipsa unui element din cuprinsul intampinarii, sanctiunea nulitatii nu este expres prevazuta de lege. Opinam ca, pentru identitate de ratiune, lipsa semnaturii de pe intampinare poate fi complinita de parat in conditiile prevazute de art. 196 alin. (2) NCPC.
In masura in care paratul nu depune intampinare sau depune intampinare, dar nu invoca exceptiile procesuale , sanctiunea aplicabila este decaderea. [Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 580]