Art. 209. Notiune si conditii

(1) Daca paratul are, in legatura cu cererea reclamantului, pretentii derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta, poate sa formuleze cerere reconventionala.

(2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc si alte persoane decat reclamantul, acestea vor putea fi chemate in judecata ca parati.

(3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata.

(4) Cererea reconventionala se depune, sub sanctiunea decaderii, odata cu intampinarea sau, daca paratul nu este obligat la intampinare, cel mai tarziu la primul termen de judecata.

(5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si, dupa caz, persoanelor prevazute la alin. (2) pentru a formula intampinare. Dispozitiile art. 201 se aplica in mod corespunzator.

(6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata, cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului in acest scop, dispozitiile alin. (5) fiind aplicabile.

(7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventionala a paratului initial.

Asupra admisibilitatii cererii reconventionale, instanta de judecata urmeaza a se pronunta In conditii de contradictorialitate, iar, in ipoteza in care va constata ca ea nu este admisibila, o va respinge in consecinta. Consider ca cererea reconventionala declarata inadmisibila nu va fi disjunsa, ci va fi respinsa, urmand ca paratul, in ipoteza in care considera necesar, sa depuna o cerere de chemare in judecata prin care sa-si materializeze drepturile invocate. Ratiunea ce sta la baza acestei concluzii rezida in prevederile alin. (4) care impun sanctiunea decaderii si implicit a nulitatii, daca reconventionala este depusa peste termenul in care trebuie depusa intampinarea [art. 185 alin. (1) teza a II-a NCPC]. Or, din moment ce legiuitorul a considerat ca o cerere reconventionala, chiar admisibila fiind, insa depusa tardiv, nu poate fi judecata pe cale separata, ci trebuie anulata, in mod evident o cerere reconventionala inadmisibila ar trebui sa beneficieze de cel putin acelasi tratament. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 247]