Art. 212. Locul judecarii procesului

Judecarea procesului are loc la sediul instantei, daca prin lege nu se dispune altfel.